AA6063 alüminyum alaşımında AlFeSi faz dönüşümlerinin selektif çözündürme yöntemiyle analizi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
AA6063 ALÜMİNYUM ALAŞIMINDA AlFeSi FAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN
SELEKTİF ÇÖZÜNDÜRME YÖNTEMİYLE ANALİZİ
Metalurji ve Malzeme Mühendisi Recep CANİAZ
FBE Metalurji ve Malzeme Anabilim Dalı Malzeme Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU
İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

AA 2014/Al2o3 metal matrisli kompozitin mekanik alaşımlama yöntemi ile üretimi ve yaşlandırılabilme özelliklerinin araştırılması - Sayfa 2
Taha Alper YILMAZ tarafından hazırlanan “AA 2014/Al2O3 METAL MATRİSLİ KOMPOZİTİN MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİMİ VE YAŞLANDIRILABİLME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI” adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.  Yrd. Doç. Dr. Necati YALÇIN .……………………. Tez Danışmanı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği A.B.D. Doç. Dr. Bülent BOSTAN .……………………. Tez Danışmanı,...
Ankara 1. organize sanayi bölgesindeki kaynakçı profilinin araştırılması - Sayfa 2
Sabri TÖREN tarafından hazırlanan “ANKARA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ KAYNAKÇI PROFİLİNİN ARAŞTIRILMASI” adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Ahmet DURGUTLU Tez Danışmanı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oybirliği ile Metal Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Doç. Dr. Behçet...
- Sayfa 2
Tezin Onay: MEKANOKIMYASAL SÜRECI ILE LITYUM borürler SENTEZI Metalurji ve Malzeme Mühendisligi Bölümü Yüksek Lisans derecesi için gereksinimleri kismi yerine getirilmesinde Onur Önder'in tarafindan sunulan, Orta Dogu Teknik Üniversitesi tarafindan, Prof. Dr. Canan Özgen __________________ Dean, Fen Bilimleri Enstitüsü Dr. Tayfur Öztürk __________________ Daire Baskani, Metalurji ve Malzeme ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

malzeme
bilimleri
enstitüsü
tezi
metalurji
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
AA6063 ALÜMİNYUM ALAŞIMINDA AlFeSi FAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN
SELEKTİF ÇÖZÜNDÜRME YÖNTEMİYLE ANALİZİ
Metalurji ve Malzeme Mühendisi Recep CANİAZ
FBE Metalurji ve Malzeme Anabilim Dalı Malzeme Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU
İSTANBUL, 2010single.php