AA6063 alüminyum alaşımında AlFeSi faz dönüşümlerinin selektif çözündürme yöntemiyle analizi

6
Çizelge 3.2 -AlFeSi ve -AlFeSi fazlarının yapısal değişiklikleri: 6xxx serilerinde çok az rastlanan fazlar; 6xxx Al alaşımlarının döküm esnasında ortaya çıkan ara fazlar; 6xxx Al
alaşımları haricindeki diğer alaşımlarda gözlenen fazlar (Kuijpers, 2000).

Kafes

Bravais Kafesi

Kafes Parametreleri

, *

Monoklinik

R Rhombohedral süper kafes

(q1)

c merkez orthorombik

T c merkez monoklinik

q2 monoklinik V monoklinik

a=8,9 b=4,9 c=41,6 = 92 derece aSUP=3,076 cSUP=3,623 a=12,7 b=26,2 c=12,7 a=27,95 b=30,62 c=20,73 =97,74 derece a=12,50 b=12,30 c=19,70 =111 derece a=8,90 b=6,35 c=6,3218. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

5083 kalite alüminyum alaşımının homojenize edilerek sertlik değerlerinin ve mikroyapılarının incelenmesi - Sayfa 49
37    Tablo 2.1. AlFeSi alaşımlarında gözlenen fazlar ve bunlara ait kristal yapılar Faz Kristal Yapı Kafes Parametreleri1 Al3Fe Al13Fe4 AlmFe Al9Fe2 C-merkezli monoklinik (C 2/m) Hmt Monoklinik a=15.49, b=8.08 c= 12.48, β=107.75 a=8.84, c=21.60 a=8.90, b=6.35 c= 6.32, β=93.4 Al6Fe C-merkezli Ortorombik a=6.49, b=7.44, c= 8.79 AlxFe Bilinmiyor Bilinmiyor α- ...
İkiz merdaneli sürekli döküm yöntemiyle üretilen AA6016 alaşımının mikro ve makro yapısal incelenmesi - Sayfa 45
33 Çizelge 3.7 AlFeSi alaşımlarında gözlenen fazlar ve kristal yapıları. Faz Al3Fe Al13Fe4 AlmFe Al9Fe2 Al6Fe AlxFe α-AlFeSi α-AlFeSi α 1 -AlFeSi α 11 –AlFeSi q1AlFeSi ατ-AlFeSi q2AlFeSi β-AlFeSi β*-AlFeSi Al3FeSi γ-AlFeSi Al4FeSi2 δ-AlFeSi Kristal Yapı C - merkezli Monoklinik (C 2/m) Hmk Monoklonik C-merkezli ortorombik Bilinmiyor Hmk Basit kübik Hegzagonal C – merkezli Ortoromb...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alaşımları
βalfesi
monoklinik
fazlar
döküm
αalfesi


18. SAYFA ICERIGI

6
Çizelge 3.2 -AlFeSi ve -AlFeSi fazlarının yapısal değişiklikleri: 6xxx serilerinde çok az rastlanan fazlar; 6xxx Al alaşımlarının döküm esnasında ortaya çıkan ara fazlar; 6xxx Al
alaşımları haricindeki diğer alaşımlarda gözlenen fazlar (Kuijpers, 2000).

Kafes

Bravais Kafesi

Kafes Parametreleri

, *

Monoklinik

R Rhombohedral süper kafes

(q1)

c merkez orthorombik

T c merkez monoklinik

q2 monoklinik V monoklinik

a=8,9 b=4,9 c=41,6 = 92 derece aSUP=3,076 cSUP=3,623 a=12,7 b=26,2 c=12,7 a=27,95 b=30,62 c=20,73 =97,74 derece a=12,50 b=12,30 c=19,70 =111 derece a=8,90 b=6,35 c=6,32single.php