AA6063 alüminyum alaşımında AlFeSi faz dönüşümlerinin selektif çözündürme yöntemiyle analizi

7 DENEYSEL ÇALIŞMA . 32 7.1 Numune Dökümü . 35 7.2 Homojenizasyon İşlemi . 35 7.3 Numune Hazırlama. 37 7.4 Numunelerin Seçici (Selektif) Çözündürülmesi . 39 7.5 Ağırlık Testi . 42 7.6 Sertlik Testi . 43 7.7 Mikrosertlik Testi . 45
8 BULGULAR VE İRDELEME. 46 8.1 Çözündürme Deneyi Sonuçları . 46 8.2 Ağırlık Deneyi Sonuçları . 55 8.3 Sertlik Testi . 58 8.4 Mikro Sertlik . 59
9 SONUÇ . 61 KAYNAKLAR . 62 ÖZGEÇMİŞ . 64
iii4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kardemir'de ray üretiminde iyileştirmeler - Sayfa 7
5.3.3. İnklüzyon Testi………………….…………………………….. 5.3.4. Ağırlık düşürme (sadme) testi …….………………………..… 5.3.5. Kükürt baskı testi (Baumann tipi)…….………..……………... 5.3.6. Mikroyapı analizleri ……………………………..…………... 5.3.7. Çentik Darbe Deneyi……………………..…………………... 95 95 96 96 96 BÖLÜM 6. DENEYSEL SONUÇLAR………………………………………………………… 6.1. Çelikhane Numunelerinin Karakterizasyonu.....................................
DH 36 gemi sacının farklı kaynak yöntemleri ile mekanik özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 6
6.2. Tahribatlı Testler.............................................................................. 6.2.1. Çekme deneyi......................................................................... 6.2.2. Eğme deneyi........................................................................... 6.2.3. Çentik darbe deneyi................................................................ 6.2.4. Sertlik ölçme...
Limonit ve siderit agregalarının ağır beton üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması - Sayfa 9
ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 1.1. Elektromanyetik Spektrum………………………………………………... 8 Şekil 1.2. Fotonun Enerji, Frekans, Dalgaboyu……………………………………… 9 Şekil 2.1. Standart Dozimetri Cihazları……………………………………………… 21 Şekil 2.2. Normal Agrega Gronülometri Deneyi…………………………………… 22 Şekil 2.3. Siderit Agregasının Gronülometri Deneyi……………………………….. Şekil 2.4. Limonit Agregasının Gronülometri Deneyi…………………………...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

numune
sertlik
sonuç
deneyi
testi
sonuçları


4. SAYFA ICERIGI

7 DENEYSEL ÇALIŞMA . 32 7.1 Numune Dökümü . 35 7.2 Homojenizasyon İşlemi . 35 7.3 Numune Hazırlama. 37 7.4 Numunelerin Seçici (Selektif) Çözündürülmesi . 39 7.5 Ağırlık Testi . 42 7.6 Sertlik Testi . 43 7.7 Mikrosertlik Testi . 45
8 BULGULAR VE İRDELEME. 46 8.1 Çözündürme Deneyi Sonuçları . 46 8.2 Ağırlık Deneyi Sonuçları . 55 8.3 Sertlik Testi . 58 8.4 Mikro Sertlik . 59
9 SONUÇ . 61 KAYNAKLAR . 62 ÖZGEÇMİŞ . 64
iiisingle.php