AA6063 alüminyum alaşımında AlFeSi faz dönüşümlerinin selektif çözündürme yöntemiyle analizi

46 8. BULGULAR VE İRDELEME 8.1 Çözündürme Deneyi Sonuçları Bu deneyde AA6063 döküm yapısındaki ve tam homojenize yapılmış numunedeki intermetaliklerin morfolojileri tespit edilmiştir. Deneysel çalışmalara daha önce tarafımızca dökülmüş olan AA6063 döküm parçasından 30 mm çapında ve 2 cm boyundaki disk şeklindeki 2 tane numune kesilerek başlandı. Numunelerden bir tanesine 16 saat süreyle 560 C de homojenizasyon ısıl işlemi uygulanmıştır. Daha sonra döküm numunesi ve homojenize işlemi gören AA6063 numuneler bir önceki bölümde ayrıntılı bir şekilde anlatılan butanol tekniği kullanılarak 1-butanol çözeltisinde tamamen çözündürülerek 0,45m teflon filtreden vakum yardımıyla süzülmüştür. Süzme işlemi bittikten sonra teflon filtre üzerinde kalan intermetalik partiküller kazıma aparatı yardımıyla hassas bir şekilde kazınarak saat camının üzerinde koyuldu ve 80 C sıcaklıktaki etüve yerleştirilerek yaklaşık 5-6 saat kurutma işlemine tabi tutuldu. Kurutulan partiküller en son olarak elektron mikroskobunda ve Bruker Advance D8 marka XRD cihazı kullanılarak incelenmiştir.
Şekil 8.1 Döküm numudeki intermetaliklerin elektron mikroskobu görüntüsü58. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

intermetalik
işlemi
numune
sonra
döküm
numuneler


58. SAYFA ICERIGI

46 8. BULGULAR VE İRDELEME 8.1 Çözündürme Deneyi Sonuçları Bu deneyde AA6063 döküm yapısındaki ve tam homojenize yapılmış numunedeki intermetaliklerin morfolojileri tespit edilmiştir. Deneysel çalışmalara daha önce tarafımızca dökülmüş olan AA6063 döküm parçasından 30 mm çapında ve 2 cm boyundaki disk şeklindeki 2 tane numune kesilerek başlandı. Numunelerden bir tanesine 16 saat süreyle 560 C de homojenizasyon ısıl işlemi uygulanmıştır. Daha sonra döküm numunesi ve homojenize işlemi gören AA6063 numuneler bir önceki bölümde ayrıntılı bir şekilde anlatılan butanol tekniği kullanılarak 1-butanol çözeltisinde tamamen çözündürülerek 0,45m teflon filtreden vakum yardımıyla süzülmüştür. Süzme işlemi bittikten sonra teflon filtre üzerinde kalan intermetalik partiküller kazıma aparatı yardımıyla hassas bir şekilde kazınarak saat camının üzerinde koyuldu ve 80 C sıcaklıktaki etüve yerleştirilerek yaklaşık 5-6 saat kurutma işlemine tabi tutuldu. Kurutulan partiküller en son olarak elektron mikroskobunda ve Bruker Advance D8 marka XRD cihazı kullanılarak incelenmiştir.
Şekil 8.1 Döküm numudeki intermetaliklerin elektron mikroskobu görüntüsüsingle.php