Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin duman, buhar, gaz kullanılarak ikinci kanuna göre termoekonomik analiziİÇİNDEKİLER
Sayfa SİMGE LİSTESİ.v

KISALTMA LİSTESİ .ix

ŞEKİL LİSTESİ .x

ÇİZELGE LİSTESİ .xii

ÖNSÖZ .xiii

ÖZET .xiv

ABSTRACT .xv

1 GİRİŞ .1

2
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
3
3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.1.8 3.1.1.9

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve UYGULAMA ALANLARI .2
Absorpsiyonlu Soğutma Makinelerinin Tanımı.2 Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Uygulama Alanları.2 Kojenerasyon Tesisleri.3 Kaskat Sistemler.4 Güneş Enerjisi Kaynaklı Soğutma .4 Jeotermal Enerji Kaynaklı Soğutma.4 Yakıt Kullanarak Soğutma.6 Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Kurulum, İşletim ve Bakım İşlemleri.6 Piyasadaki Mevcut Absorpsiyonlu Soğutma Makineleri.6 Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri ile Kompresörlü Sistemlerin Mukayesesi .7 Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Çalışma İlkeleri .9 Akışkanların Özellikleri .10
ABSORPSİYONLU SOĞUTMA MAKİNESİNİN YAPISI ve TÜRLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI.13
Su / Lityum Bromürlü Sistemler .13 Tek Etkili Su / Lityum Bromürlü Sistemler.13 Çözelti Devresi.13 Soğutkan Devresi .15 Kristalizasyon ve Absorber Soğutma Gereksinimi .15 Korozyon ve Malzeme Uygunluğu .16 Vakum Gereksinimi .17 Bileşen Boyutları.17 Yoğuşmayan Gazların Etkisi.17 Evaporatör Tasarımında Hidrostatik Yükseklik.18 Çevrim Performansı .18
ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin performans analizi ve optimizasyonu - Sayfa 2
İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ……………………….…………………….…………………………... iv KISALTMA LİSTESİ...……………….…………………….…………………………... vi ŞEKİL LİSTESİ...……………….…………………….…………………………............. vii ÇİZELGE LİSTESİ...………….…………………….…………………………................ ix ÖNSÖZ...………….…………………….…………………………...................................x ÖZET...………….…………………….………………………….........................................

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soğutma
sistemler
absorpsiyonlu
çevrim
sistemleri
lityum


1. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
Sayfa SİMGE LİSTESİ.v

KISALTMA LİSTESİ .ix

ŞEKİL LİSTESİ .x

ÇİZELGE LİSTESİ .xii

ÖNSÖZ .xiii

ÖZET .xiv

ABSTRACT .xv

1 GİRİŞ .1

2
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
3
3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.1.8 3.1.1.9

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve UYGULAMA ALANLARI .2
Absorpsiyonlu Soğutma Makinelerinin Tanımı.2 Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Uygulama Alanları.2 Kojenerasyon Tesisleri.3 Kaskat Sistemler.4 Güneş Enerjisi Kaynaklı Soğutma .4 Jeotermal Enerji Kaynaklı Soğutma.4 Yakıt Kullanarak Soğutma.6 Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Kurulum, İşletim ve Bakım İşlemleri.6 Piyasadaki Mevcut Absorpsiyonlu Soğutma Makineleri.6 Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri ile Kompresörlü Sistemlerin Mukayesesi .7 Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Çalışma İlkeleri .9 Akışkanların Özellikleri .10
ABSORPSİYONLU SOĞUTMA MAKİNESİNİN YAPISI ve TÜRLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI.13
Su / Lityum Bromürlü Sistemler .13 Tek Etkili Su / Lityum Bromürlü Sistemler.13 Çözelti Devresi.13 Soğutkan Devresi .15 Kristalizasyon ve Absorber Soğutma Gereksinimi .15 Korozyon ve Malzeme Uygunluğu .16 Vakum Gereksinimi .17 Bileşen Boyutları.17 Yoğuşmayan Gazların Etkisi.17 Evaporatör Tasarımında Hidrostatik Yükseklik.18 Çevrim Performansı .18
ii

İlgili Kaynaklarsingle.php