Candan ve arkadaşları 2003 yılında yaptıkları çalışmada A. millefolium subsp. millefolium Afan.un metanol ekstraktlarının ve uçucu yağlarının in-vitro şartlarda antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerini araştırmışlardır. Uçucu yağının GC/MS analizi sonucunda ana bileşenleri; 1,8-sineol, kamfor, -terpineol ve -pinen olmak üzere, 36 bileşik tanımlamışlardır. Çalışma sonucunda; ekstraktların polar fazının antioksidan aktivite gösterdiğini belirtmişlerdir. Bunun yanında metanolik ekstraktların suda çözünmeyen kısımlarının ya çok düşük ya da hiç aktivite gösterememesine rağmen uçucu yağın altı mikroorganizmaya karşı antimikrobiyal özellik gösterdiğini belirlemişlerdir [43].
Kubelka ve arkadaşları A. millefolium grubunun seskiterpenoidlerinin kemotaksonomik ilgilerini morfolojik, anatomik, sitolojik ve fitokimyasal veriler aracılığıyla değerlendirmişlerdir. Achillea setacea, A. asplenifolia, A. roseoalba, A. collina, A. ceretanica, A. pratensis, A. distans subsp. styriaca, A. millefolium, A. pannonicanın seskiterpen örneklerini tanımlamışlar ve her bir tür için karakteristik özelliklerini ortaya koymuşlardır [42].
A. nobilis (ayvadane, bayır pelini, kurt otu), A. wilhelmsii, A. aleppica (yılan otu, yılan çiçeği), A. armenorum (baytaran), A. biebersteinii (pire otu, sarı civanperçemi), A. kotschyi, A. multifida (ebülmülk), A. setacea (tilkikuyruğu, yılandili) A. coarctata ve A. oligocephala (çortuk) da halk ilacı olarak kullanılan türler arasındadırlar [4, 54, 59].
Tanker ve Küsmenoğlu Anadoluda geniş yayılış gösteren A. wilhelmsii C. Kochden elde ettikleri uçucu yağı gaz kromatogrofisi ile incelemişler ve uçucu yağın -pinen, kamfor, -pinen, sabinen, -terpinen, terpinolen, borneol, linalool, limonen gibi bileşiklerden meydana geldiğini belirlemişlerdir [60].
Palic ve arkadaşları (2000), Yugoslavyadan toplanan üç Achillea türünün sabit yağlarının kimyasal kompozisyonunu ve bileşenlerini çalışmışlar, GC analizleri sonucunda A. ligulata, A. nobilis, A. critmifoliadan elde edilen sabit yağların ana bileşenlerinin palmitik ve linoleik asit olduğunu bulmuşlardır [39].
1010. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı achıllea türleri uçucu yağlarının kimyasal bileşimlerinin ve eser elementlerinin tayini - Sayfa 21
5 armenorum, sahip olduğu güzel kokusundan dolayı yörede “baytaran” adı ile oldukça iyi bilinen bir türdür (20). Achillea türü ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Bunların bazıları; Bağcı ve arkadaşları, Elazığ da yetişen iki Achillea (Achillea wilhelmsii ve A. schischkinii) türünden su distilasyonu ile elde ettikleri uçucu yağların GC ve GCMS ile analizleri sonucunda, sırasıyla otuz iki ve...
Papaver somniferum L. çiçeklerinin esansiyel yağ içeriği, antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 50
farklı yöntemle test etmişlerdir. Su ekstraktının diğer ekstraktlar (hekzan, diklormetan, etil asetat ve metanol) ve yağa göre daha iyi aktivite gösterdiğini bulmuşlardır. Okoh ve arkadaşları (2010), Rosmarinus officinalis L. esansiyel yağını hidrodistilasyon ve çözücüsüz mikrodalga ekstraksiyon metodu ile elde etmişler ve elde edilen esansiyel yağın kimyasal bileşimini GC-MS ile tespit etmişlerd...
Papaver somniferum L. çiçeklerinin esansiyel yağ içeriği, antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 51
Karamenderes ve arkadaşları (2003), Türkiye’ nin 7 farklı bölgesinden topladıkları A. setacea çiçeklerinden hidrodistilasyonla elde edilen uçucu yağların GC ve GC-MS analizleri sonucu ana bileşenlerini saptamışlar ve bu uçucu yağların in-vitro şartlarda antimikrobiyal aktivitelerini incelemişlerdir. Edirne, Tekirdağ, Niğde, Kırşehir, Kırklareli ve Burdur’ dan toplanmış olan A.setacea uçucu yağları...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağı
yağın
aktivite
uçucu
çalışma
bileşenleri


10. SAYFA ICERIGI

Candan ve arkadaşları 2003 yılında yaptıkları çalışmada A. millefolium subsp. millefolium Afan.un metanol ekstraktlarının ve uçucu yağlarının in-vitro şartlarda antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerini araştırmışlardır. Uçucu yağının GC/MS analizi sonucunda ana bileşenleri; 1,8-sineol, kamfor, -terpineol ve -pinen olmak üzere, 36 bileşik tanımlamışlardır. Çalışma sonucunda; ekstraktların polar fazının antioksidan aktivite gösterdiğini belirtmişlerdir. Bunun yanında metanolik ekstraktların suda çözünmeyen kısımlarının ya çok düşük ya da hiç aktivite gösterememesine rağmen uçucu yağın altı mikroorganizmaya karşı antimikrobiyal özellik gösterdiğini belirlemişlerdir [43].
Kubelka ve arkadaşları A. millefolium grubunun seskiterpenoidlerinin kemotaksonomik ilgilerini morfolojik, anatomik, sitolojik ve fitokimyasal veriler aracılığıyla değerlendirmişlerdir. Achillea setacea, A. asplenifolia, A. roseoalba, A. collina, A. ceretanica, A. pratensis, A. distans subsp. styriaca, A. millefolium, A. pannonicanın seskiterpen örneklerini tanımlamışlar ve her bir tür için karakteristik özelliklerini ortaya koymuşlardır [42].
A. nobilis (ayvadane, bayır pelini, kurt otu), A. wilhelmsii, A. aleppica (yılan otu, yılan çiçeği), A. armenorum (baytaran), A. biebersteinii (pire otu, sarı civanperçemi), A. kotschyi, A. multifida (ebülmülk), A. setacea (tilkikuyruğu, yılandili) A. coarctata ve A. oligocephala (çortuk) da halk ilacı olarak kullanılan türler arasındadırlar [4, 54, 59].
Tanker ve Küsmenoğlu Anadoluda geniş yayılış gösteren A. wilhelmsii C. Kochden elde ettikleri uçucu yağı gaz kromatogrofisi ile incelemişler ve uçucu yağın -pinen, kamfor, -pinen, sabinen, -terpinen, terpinolen, borneol, linalool, limonen gibi bileşiklerden meydana geldiğini belirlemişlerdir [60].
Palic ve arkadaşları (2000), Yugoslavyadan toplanan üç Achillea türünün sabit yağlarının kimyasal kompozisyonunu ve bileşenlerini çalışmışlar, GC analizleri sonucunda A. ligulata, A. nobilis, A. critmifoliadan elde edilen sabit yağların ana bileşenlerinin palmitik ve linoleik asit olduğunu bulmuşlardır [39].
10single.php