Karamendenderes ve arkadaşları, Türkiyenin 7 farklı lokalitesinden topladıkları A. setacea çiçeklerinden hidrodistilasyonla elde edilen uçucu yağların GC ve GC/MS analizleri sonucu ana bileşenleri saptamışlar ve bu uçucu yağların invitro şartlarda antimikrobiyal aktivitelerini incelemişlerdir. Mikrodilüsyon tekniğini kullanarak uçucu yağların % 5lik konsantrasyonlarda, Proteus vulgaris, Salmonella thyphimurium ve Candida albicans üzerinde antimikrobiyal aktiviteye sahip olduklarını saptamışlardır [59].
Bader ve arkadaşları Ürdünden toplanan iki Achillea türünün uçucu yağ kompozisyonunu çalışmışlar ve iki yağın birbirinden çok farklı bileşenleri içerdiğini gözlemişlerdir. A. santolina uçucu yağının ana bileşenleri; 1,8 sineol, 4-terpineol ve trans-karveol, A. bieberseinii uçucu yağının ana bileşenleri; cis-askaridol, p-simen ve karvenon oksit olduğunu tespit etmişlerdir. Her iki türde de ortak olarak yüksek oranda kamfor gözlemişlerdir [61].
Tzakou ve Laukis 1993 yılında Yunanistanda A. crithmifolia çiçeklerinden izole ettikleri uçucu yağı GC/MS ile analiz etmişler ve ana bileşiklerin -terpineol (% 25) ve kamfor (% 19.89) olduğunu rapor etmişlerdir [62].
Weyerstahl ve arkadaşları A. eriophora türünün çiçek ve yapraklarının uçucu yağlarının % 98ini tanımlamışlardır. Temel bileşenleri 1,8 sineol (% 34) ve pinenler (% 13) olarak belirlemişlerdir[63].
Shawl ve arkadaşları, A. millefolium un uçucu yağını izole ederek GC ve GC/MS analizleri ile 86 bileşen tanımlamışlardır. Ana bileşenlerin ise kamfor (% 28), 1,8 sineol (% 2) ve germakren-D (% 12) olduğunu tespit etmişlerdir [64].
Litvanyada Mockute ve Judzentienenin yaptığı bir çalışmada, 21 habitattan toplanan 40 A. millefolium ssp. millefolium örneklerinin yaprak ve çiçeklerinden elde edilen uçucu yağların GC ve GC/MS analizleri ile kimyasal kompozisyonlarını belirlemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre; örneklerin uçucu yağ kompozisyonlarındaki farklılıklara göre, aynı ana bileşenleri içeren örnekleri dört ana grup altında toplamışlardır. I. grup (4 örnek içerir) ağırlıklı olarak borneol ve
1111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Papaver somniferum L. çiçeklerinin esansiyel yağ içeriği, antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 50
farklı yöntemle test etmişlerdir. Su ekstraktının diğer ekstraktlar (hekzan, diklormetan, etil asetat ve metanol) ve yağa göre daha iyi aktivite gösterdiğini bulmuşlardır. Okoh ve arkadaşları (2010), Rosmarinus officinalis L. esansiyel yağını hidrodistilasyon ve çözücüsüz mikrodalga ekstraksiyon metodu ile elde etmişler ve elde edilen esansiyel yağın kimyasal bileşimini GC-MS ile tespit etmişlerd...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bileşen
yağı
uçucu
gcms
bileşenleri
sineol


11. SAYFA ICERIGI

Karamendenderes ve arkadaşları, Türkiyenin 7 farklı lokalitesinden topladıkları A. setacea çiçeklerinden hidrodistilasyonla elde edilen uçucu yağların GC ve GC/MS analizleri sonucu ana bileşenleri saptamışlar ve bu uçucu yağların invitro şartlarda antimikrobiyal aktivitelerini incelemişlerdir. Mikrodilüsyon tekniğini kullanarak uçucu yağların % 5lik konsantrasyonlarda, Proteus vulgaris, Salmonella thyphimurium ve Candida albicans üzerinde antimikrobiyal aktiviteye sahip olduklarını saptamışlardır [59].
Bader ve arkadaşları Ürdünden toplanan iki Achillea türünün uçucu yağ kompozisyonunu çalışmışlar ve iki yağın birbirinden çok farklı bileşenleri içerdiğini gözlemişlerdir. A. santolina uçucu yağının ana bileşenleri; 1,8 sineol, 4-terpineol ve trans-karveol, A. bieberseinii uçucu yağının ana bileşenleri; cis-askaridol, p-simen ve karvenon oksit olduğunu tespit etmişlerdir. Her iki türde de ortak olarak yüksek oranda kamfor gözlemişlerdir [61].
Tzakou ve Laukis 1993 yılında Yunanistanda A. crithmifolia çiçeklerinden izole ettikleri uçucu yağı GC/MS ile analiz etmişler ve ana bileşiklerin -terpineol (% 25) ve kamfor (% 19.89) olduğunu rapor etmişlerdir [62].
Weyerstahl ve arkadaşları A. eriophora türünün çiçek ve yapraklarının uçucu yağlarının % 98ini tanımlamışlardır. Temel bileşenleri 1,8 sineol (% 34) ve pinenler (% 13) olarak belirlemişlerdir[63].
Shawl ve arkadaşları, A. millefolium un uçucu yağını izole ederek GC ve GC/MS analizleri ile 86 bileşen tanımlamışlardır. Ana bileşenlerin ise kamfor (% 28), 1,8 sineol (% 2) ve germakren-D (% 12) olduğunu tespit etmişlerdir [64].
Litvanyada Mockute ve Judzentienenin yaptığı bir çalışmada, 21 habitattan toplanan 40 A. millefolium ssp. millefolium örneklerinin yaprak ve çiçeklerinden elde edilen uçucu yağların GC ve GC/MS analizleri ile kimyasal kompozisyonlarını belirlemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre; örneklerin uçucu yağ kompozisyonlarındaki farklılıklara göre, aynı ana bileşenleri içeren örnekleri dört ana grup altında toplamışlardır. I. grup (4 örnek içerir) ağırlıklı olarak borneol ve
11single.php