kamfor, II. grup (4 örnek içerir) kamazulen, -pinen, III. grup (7 örnek içerir), transnerolidol, -pinen ve IV. grup (25 örnek içerir) -pinen ve1,8 sineol içerdiğini gözlemlemişlerdir [65].
Puerta ve arkadaşları A. ageratum uçucu yağı üzerinde yaptıkları çalışmada ana bileşenler olarak artemisia keton, artemisia alkol, -karyofillen oksit ve 1,8 sineolü tespit etmişlerdir. Uçucu yağı gram pozitif Basillus sp. ile Staphylococcus aureus ve gram negatif Escherichia coli üzerinde etkili bulmuşlardır [66].
Achillea türleri tedavi edici özelliklerinin yanında çiçeklerinin güzelliği ile de dikkatleri çekmiştir. Bu özelliklerinden dolayı kültür ve süs bitkiciliği konularında ekonomik açıdan oldukça önemlidirler [55].
1.1 Bitkisel Materyalin Hazırlanması
Bilimsel amaçlarla kullanılacak bitkisel materyallerin deneylerden önce kullanım şekillerine uygun yöntemlerle hazırlanmaları gerekmektedir.
Tıbbi bitkilerin drog olarak kullanılan yaprak, çiçek, tohum, kök, gibi kısımlarda bulunan etkili bileşikler nedeniyle hastalıklara iyi geldiği belirtilmektedir. Bu etkili bileşikler bitkilerde hayat devrelerinin belirli bir zamanında oluşturulmakta ve miktarı da belirli zamanlarda en yüksek düzeye erişmektedir. Drogun etkili bileşikler bakımından mümkün olduğu kadar zengin olması istendiği için, bitkisel materyaller, bu maddelerinin en yüksek olduğu dönemlerde toplanmalıdır [4].
1.1.1 Toplama
Genellikle elle ya da küçük aletler (makas) kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca elle toplama sırasında bitkinin ertesi yıl tekrar ürün vermesi için kökleme yapılmamalıdır. Uçucu yağlar sıcak havada ve güneşte buharlaşarak kaybolabileceğinden dolayı bu bitkileri genellikle erken saatlerde toplanmalıdır [4].
1212. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 24
Bu çalışmamızda, Lamiaceae familyasına ait Origanum vulgare subsp. hirtum türünün, Marmara Bölgesi'nin farklı lokalitelerinden toplanan örnekleri ile aynı örneklerin kültür formlarının uçucu yağ kompozisyonları ve antiınikrobiyal aktivite özellikleri araştırılmış ve bu özellikler karşılaştırılmıştır. 1.1. Bitkisel Materyalin Hazırlanması Bilimsel amaçlarla kullanılacak bitkisel materyallerin de...
- Sayfa 105
(%16.8), cis-krizantenil asetat (%16.3) ve nonadekan (%3.6)’ı ana bileşenler olarak tespit etmişlerdir. Tanacetum parthenium bitkisinin uçucu yağlarının analizinde de ana bileşenlerin; kamfor, krizantenil asetat, kamfen, p-simen, α-pinen, bornil asetat, karyofillen oksit ve β-pinen olduğu not edilmiştir [107]. Tanacetum annuum bitkisinin uçucu yağlarının analizinde ise, sabinen (%22.3) ve kamfor ...
Allium scoradoprasum (körmen) ve allium sativum (sarımsak)' un lısterıa monocytogenes, escherıchıa coli o157:h7, salmonella enterıtıdıs üzerine etkileri Allium scoradoprasum (körmen) and allium sativum (garlic) listeria monocytogenes, escherichia coli o157:h7, salmonella enteritidis on the effects - Sayfa 16
antiseptik, antibiyotik, antifungal, antioksidant ve sedatif etkilerine göre bir gruplandırmaya tabii tutulurlar [11, 21, 22]. Uçucu yağların çoğu toksik etki gösterir. Mukozayı tahriş eder, sinir sistemini uyuşturur. Toksik etki lipitlerde erimelerinden ve hücre içine girerek plazmayı bloke etmelerinden ileri gelir. Uçucu yağların birden fazla maddeden oluştuğu dikkate alınırsa, aynı uçucu yağın...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağlar
uçucu
çiçek
yaprak
yüksek
bitkileri


12. SAYFA ICERIGI

kamfor, II. grup (4 örnek içerir) kamazulen, -pinen, III. grup (7 örnek içerir), transnerolidol, -pinen ve IV. grup (25 örnek içerir) -pinen ve1,8 sineol içerdiğini gözlemlemişlerdir [65].
Puerta ve arkadaşları A. ageratum uçucu yağı üzerinde yaptıkları çalışmada ana bileşenler olarak artemisia keton, artemisia alkol, -karyofillen oksit ve 1,8 sineolü tespit etmişlerdir. Uçucu yağı gram pozitif Basillus sp. ile Staphylococcus aureus ve gram negatif Escherichia coli üzerinde etkili bulmuşlardır [66].
Achillea türleri tedavi edici özelliklerinin yanında çiçeklerinin güzelliği ile de dikkatleri çekmiştir. Bu özelliklerinden dolayı kültür ve süs bitkiciliği konularında ekonomik açıdan oldukça önemlidirler [55].
1.1 Bitkisel Materyalin Hazırlanması
Bilimsel amaçlarla kullanılacak bitkisel materyallerin deneylerden önce kullanım şekillerine uygun yöntemlerle hazırlanmaları gerekmektedir.
Tıbbi bitkilerin drog olarak kullanılan yaprak, çiçek, tohum, kök, gibi kısımlarda bulunan etkili bileşikler nedeniyle hastalıklara iyi geldiği belirtilmektedir. Bu etkili bileşikler bitkilerde hayat devrelerinin belirli bir zamanında oluşturulmakta ve miktarı da belirli zamanlarda en yüksek düzeye erişmektedir. Drogun etkili bileşikler bakımından mümkün olduğu kadar zengin olması istendiği için, bitkisel materyaller, bu maddelerinin en yüksek olduğu dönemlerde toplanmalıdır [4].
1.1.1 Toplama
Genellikle elle ya da küçük aletler (makas) kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca elle toplama sırasında bitkinin ertesi yıl tekrar ürün vermesi için kökleme yapılmamalıdır. Uçucu yağlar sıcak havada ve güneşte buharlaşarak kaybolabileceğinden dolayı bu bitkileri genellikle erken saatlerde toplanmalıdır [4].
12single.php