1.1.2 Kurutma
Toplanan bitkisel materyal, nadiren taze halde kullanılır. Bitkisel materyallerin içerdikleri etkin maddelerin değişime uğraması, bozulması veya yok olmasını önlemek için ve her an kullanılır bir durumda muhafaza etmek için kurutulmaları gerekmektedir. Bu şekilde mantar ve bakterilerin de üremeleri engellenmiş olur. Kurutulmuş olan droglar, tedavi özelliklerini genellikle bir yıl muhafaza edebilmektedirler. Bu süre sonunda drogdaki etkili bileşikler bozulmaya başlamaktadır. Drogların etkilerinin en üst düzeyde olduğu bu dönemde özel şartlarda saklanmaları gerekmektedir.
Kurutma işlemi sırasında materyal ağırlığının ortalama % 75lik kısmını kaybettiği için kurutma materyalin taşınması ve depolanması yönünden de yararlıdır. Seçilecek yol kurutulacak materyalin cinsine ve taşıdığı etkili maddelerin durumuna göre yapılmalıdır. Yalnız enzimlerin en etkili olduğu sıcaklığın 3550 C arasında olduğu düşünülerek kurutma sırasında materyalin bu ısıda çok az bir süre kalmasına özellikle dikkat edilmelidir [4].
1.1.2.1 Gölgede Kurutma
Materyallerin üzeri kapalı ve yanları açık çardak, sundurma veya hangarlar içinde kurutulması yöntemidir. Burada materyal doğrudan doğruya güneşe maruz bırakılmadan, açık havada kurutulur. Materyal demetler halinde asılır veya ince bir tabaka halinde yere veya kurutma raflarına serilir. Küflenmeyi önlemek ve kurumayı çabuklaştırmak için materyal sık sık alt üst edilmelidir. Yaprak ve çiçek gibi suyunu kolaylıkla kaybeden materyaller bu yolla iyi bir şekilde kurutulabilir [4].
1313. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Allium scoradoprasum (körmen) ve allium sativum (sarımsak)' un lısterıa monocytogenes, escherıchıa coli o157:h7, salmonella enterıtıdıs üzerine etkileri Allium scoradoprasum (körmen) and allium sativum (garlic) listeria monocytogenes, escherichia coli o157:h7, salmonella enteritidis on the effects - Sayfa 17
1.3.2 Kurutma Toplanan bitkisel materyal, nadiren taze halde kullanılır. Bitkisel materyallerin içerdikleri etkin maddelerin değişime uğraması, bozulması veya yok olmasını önlemek ve her an kullanılır bir durumda muhafaza etmek için kurutulmaları gerekmektedir. Kurutma işlemi sırasında materyal ağırlığının ortalama % 75 ’lik kısmını kaybettiği için kurutma materyalin taşınması ve depolanması yönü...
Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 25
kurutulmaları gerekmektedir. Bu şekilde mantar ve bakterilerin de üremeleri engellenmiş olur. Kurutulmuş olan droglar, tedavi özelliklerini genellikle bir yıl muhafaza edebilmektedirler. Bu süre sonunda drogdaki etkili bileşikler bozulmaya başlamaktadır. Drogların etkilerinin en üst düzeyde olduğu bu dönemde özel şartlarda saklanmaları gerekmektedir (78]. Kurutma işlemi sırasında materyal ağırl...
Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 29
1.3.2.2 Gölgede Kurutma Bitkisel materyalin üzeri kapalı ve yanları açık çardak, sundurma veya hangarlar içinde kurutulması yöntemidir. Burada malzeme doğrudan güneşe maruz kalmadan, açık havada kurutulmuş olur. Bitkisel materyal demetler halinde asılır veya ince tabaka halinde yere yada kurutma raflarına serilir ve küflenmeyi önlemek için sık sık alt üst edilir. Yaprak ve çiçek gibi suyunu kolay...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kurutma
önlemek
çiçek
gibi
özel
materyal


13. SAYFA ICERIGI

1.1.2 Kurutma
Toplanan bitkisel materyal, nadiren taze halde kullanılır. Bitkisel materyallerin içerdikleri etkin maddelerin değişime uğraması, bozulması veya yok olmasını önlemek için ve her an kullanılır bir durumda muhafaza etmek için kurutulmaları gerekmektedir. Bu şekilde mantar ve bakterilerin de üremeleri engellenmiş olur. Kurutulmuş olan droglar, tedavi özelliklerini genellikle bir yıl muhafaza edebilmektedirler. Bu süre sonunda drogdaki etkili bileşikler bozulmaya başlamaktadır. Drogların etkilerinin en üst düzeyde olduğu bu dönemde özel şartlarda saklanmaları gerekmektedir.
Kurutma işlemi sırasında materyal ağırlığının ortalama % 75lik kısmını kaybettiği için kurutma materyalin taşınması ve depolanması yönünden de yararlıdır. Seçilecek yol kurutulacak materyalin cinsine ve taşıdığı etkili maddelerin durumuna göre yapılmalıdır. Yalnız enzimlerin en etkili olduğu sıcaklığın 3550 C arasında olduğu düşünülerek kurutma sırasında materyalin bu ısıda çok az bir süre kalmasına özellikle dikkat edilmelidir [4].
1.1.2.1 Gölgede Kurutma
Materyallerin üzeri kapalı ve yanları açık çardak, sundurma veya hangarlar içinde kurutulması yöntemidir. Burada materyal doğrudan doğruya güneşe maruz bırakılmadan, açık havada kurutulur. Materyal demetler halinde asılır veya ince bir tabaka halinde yere veya kurutma raflarına serilir. Küflenmeyi önlemek ve kurumayı çabuklaştırmak için materyal sık sık alt üst edilmelidir. Yaprak ve çiçek gibi suyunu kolaylıkla kaybeden materyaller bu yolla iyi bir şekilde kurutulabilir [4].
13single.php