Uçucu yağların irritan (uyarıcı), rubefiyen (deriyi kızartan), nervinatik (sinir yatıştırıcı), antiromatizmal, ekspektoran (balgam söktürücü), antitussif (öksürüğü kesen), diüretik (idrar söktürücü), emmenagog (adet söktürücü), karminatif (gaz giderici), stomasik (midevi), koleretik (safra sökücü), antihelmentik (solucan düşürücü), antienflamatuar, antiseptik, antibiyotik ve sedatif etkileri tespit edilmiştir [67, 68, 69].
Bitkisel bir dokunun uçucu yağ ihtiva edip etmediğini anlamak için dokudan alınan kesitlere Sudan III adı verilen bir boya uygulanır. Eğer yağ damlacıkları varsa, boyayı eriterek turuncu bir renk alır [17, 35].
1.2.2 Uçucu Yağların Elde Edilişi
1.2.2.1 Distilasyon
Sıvılar sabit bir basınç altında ısıtılacak olursa, buhar basıncı dış atmosfer basıncına eşit olduğu anda kaynamaya başlar. Buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa sıvının kaynama noktası denir. Kaynama noktasının da üzerinde ısı verilmeye devam edilirse sıvının sıcaklığı artmaz ancak buharlaşmaya başlar. İşte, sıvıların ısı yardımı ile buhar haline dönüşmesi ve bu buharın da tekrar yoğunlaştırılarak sıvı haline dönüştürülmesi işlemine distilasyon (damıtma) denir. Özellikle uçucu yağlar distilasyonla elde edilirler ve uçucu yağların elde edilmesinde başlıca üç tip distilasyon yönteminden faydalanılır [69, 70].
1.2.2.1.1 Su Distilasyonu
Kaynamaya dayanıklı olan kurutulmuş bitkisel materyalin damıtılmasında tercih edilen bir yöntemdir. 100 C kaynayan su yardımıyla, kaynama noktası çok yüksek olan maddelerin su molekülleri tarafından sürüklenmesi sağlanır. Geleneksel olarak uçucu yağ üretiminde kullanılan imbikler ve laboratuvar tipi Clevenger aygıtı
1616. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı adaçayı ve kekik türlerinin uçucu yağlarının süper ısıtılmış su ile ekstraksiyonları ve GC-MS ile karakterizasyonları - Sayfa 33
22 3.3.1. Destilasyon (Damıtma) Organik bileşikler için ayırma ve saflaştırma yöntemlerinden en önemlisi destilasyondur. Sabit basınç altında kaynatılan bir sıvı karışım üzerinde oluşan buharın soğutucudan geçirilerek yoğunlaştırıldığı her işleme genel olarak “destilasyon” yada “damıtma” denir (Sarıkaya 1997). Uçucu yağların çoğunun kaynama noktası suyun kaynama noktasından yüksek olmasına rağme...
Bilgisayar destekli sabit ve hareketli görsel materyallerin kimya öğretiminde öğrenci başarısına etkisi - Sayfa 125
115 Oda sıcaklığında yüksek buhar basıncına sahip sıvılara uçucu, çok düşük buhar basıncına sahip olanlara ise uçucu olmayan sıvılar denir. Bir sıvının uçucu olup olmaması moleküler arası kuvvetlerin büyüklüğüne bağlıdır. Yani moleküller arası kuvvet artıkça buhar basıncı düşerken, azaldıkça artar. Örneğin; 200ºC sıcaklıkta dietil eter'in buhar basıncı 422 mm Hg ve suyun buhar basıncı 17.5 mm Hg’...
Bazı achıllea türleri uçucu yağlarının kimyasal bileşimlerinin ve eser elementlerinin tayini - Sayfa 32
2.2.1.2. Uçucu Yağ Elde Etme Yöntemleri 16 2.2.1.2.1. Distilasyon Distilasyon, sıvıların saflaştırılmasında, uçucu olan ve olmayan safsızlıklardan arındırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik aynı zamanda karışmış haldeki iki sıvının birbirinden ayrılması içinde kullanılabilir. Distilasyon sürecinde sıvının kısmi buharlaşması, bu buharın taşınıp distilasyon aparatının farklı bir kıs...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
yüksek
basıncı
buhar
kaynama
noktası


16. SAYFA ICERIGI

Uçucu yağların irritan (uyarıcı), rubefiyen (deriyi kızartan), nervinatik (sinir yatıştırıcı), antiromatizmal, ekspektoran (balgam söktürücü), antitussif (öksürüğü kesen), diüretik (idrar söktürücü), emmenagog (adet söktürücü), karminatif (gaz giderici), stomasik (midevi), koleretik (safra sökücü), antihelmentik (solucan düşürücü), antienflamatuar, antiseptik, antibiyotik ve sedatif etkileri tespit edilmiştir [67, 68, 69].
Bitkisel bir dokunun uçucu yağ ihtiva edip etmediğini anlamak için dokudan alınan kesitlere Sudan III adı verilen bir boya uygulanır. Eğer yağ damlacıkları varsa, boyayı eriterek turuncu bir renk alır [17, 35].
1.2.2 Uçucu Yağların Elde Edilişi
1.2.2.1 Distilasyon
Sıvılar sabit bir basınç altında ısıtılacak olursa, buhar basıncı dış atmosfer basıncına eşit olduğu anda kaynamaya başlar. Buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa sıvının kaynama noktası denir. Kaynama noktasının da üzerinde ısı verilmeye devam edilirse sıvının sıcaklığı artmaz ancak buharlaşmaya başlar. İşte, sıvıların ısı yardımı ile buhar haline dönüşmesi ve bu buharın da tekrar yoğunlaştırılarak sıvı haline dönüştürülmesi işlemine distilasyon (damıtma) denir. Özellikle uçucu yağlar distilasyonla elde edilirler ve uçucu yağların elde edilmesinde başlıca üç tip distilasyon yönteminden faydalanılır [69, 70].
1.2.2.1.1 Su Distilasyonu
Kaynamaya dayanıklı olan kurutulmuş bitkisel materyalin damıtılmasında tercih edilen bir yöntemdir. 100 C kaynayan su yardımıyla, kaynama noktası çok yüksek olan maddelerin su molekülleri tarafından sürüklenmesi sağlanır. Geleneksel olarak uçucu yağ üretiminde kullanılan imbikler ve laboratuvar tipi Clevenger aygıtı
16single.php