bu yöntem esasına göre çalışır. Uçucu yağ içeren bitkisel materyal suyla birlikte kaynatılır. Genelde 1 hacim materyal için 3 su materyal kullanılır. Kaynama sırasında su buharı ile birlikte uçucu yağlar soğutucuya sürüklenir ve burada yoğunlaşarak toplama kabına (florentin) birikir. Sudan hafif olan uçucu yağ su yüzeyinde toplanarak, ayrı bir kaba alınır [69, 70].
1.2.2.1.2 Su ve Buhar Distilasyonu
Özellikle kaynamaya dayanıklı olmayan, hem kuru hem de taze bitkisel materyalin damıtılmasında tercih edilen bir yöntemdir. İçinde bitkisel materyal olan suyun (maseratın) içine direkt buhar verilerek hem çabuk kaynaması sağlanır hem de distilasyon işlemi kısalır. Materyal içinden geçen buharın aşırı sıcak ve basınçlı olması önemli bir husustur. Su buharı ile sürüklenerek soğutucu ünitesine gelen uçucu yağlar yoğunlaşarak damıtık su ile birlikte florentin kabında birikir [69, 70].
1.2.2.1.3 Buhar Distilasyonu
Daha çok taze bitkisel materyallerin damıtılmasında kullanılan bu yöntemde; damıtma kazanının ızgarası üzerine konan materyalin içerisinden doğrudan sıcak su buharı geçirilir. Buhar, damıtma kazanının dışında tesis edilen bir buhar kazanından veya basit olarak kazanın altında yakılan ateşle üretilir. Damıtma işlemi çok hızlı yapıldığından çok tercih edilen bir yöntemdir. Sıcak su buharı materyalde bulunan yağ keseciklerini patlatır ve uçucu yağı alarak soğutucu ünitesine kadar sürüklenir. Orada yoğunlaştıktan sonra florentin kabında aromatik su (hidrosol) altta, uçucu yağ üstte kalacak şekilde toplanır. Çoğunlukla aromatik suda uçucu yağ tamamen ayrılmadığı için, bu sular ayrı bir kazanda ikinci bir defa damıtılarak uçucu yağın tamamı alınmaya çalışılır [69, 70].
1717. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Papaver somniferum L. çiçeklerinin esansiyel yağ içeriği, antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 28
2.7.1.2 Buharla Damıtma Taze bitkilerin damıtılmasında kullanılan bu yöntemde, damıtma kazanının ızgarası üzerine konan materyalin içerisinden doğrudan sıcak su buharı geçirilir. Buhar, damıtma kazanının dışında tesis edilen bir buhar kazanından veya basit olarak kazanın altında yakılan ateş ile üretilir. Damıtma işlemi çok hızlı yapıldığından tercih edilen bir yöntemdir. Sıcak su buharı materya...
Eterik yağların eldesi ve özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 24
- 15 - b) Buharla damıtma Taze bitkilerin damıtılmasında kullanılan bu yöntemde; damıtma kazanının ızgarası üzerine konan materyalin içerisinden doğrudan sıcak su buharı geçirilir. Buhar, damıtma kazanının dışında tesis edilen bir buhar kazanından veya basit olarak kazanın altında yakılan ateş ile üretilir. Damıtma işlemi çok hızlı yapıldığından tercih edilen bir yöntemdir. Sıcak su buharı mater...
Actinolema macrolema boiss. (apiaceae) uçucu yağı üzerinde araştırmalar - Sayfa 29
Uçucu yağ elde etme yöntemleri Uçucu yağlar bitkiden ısı ve suya hassasiyetlerine, sudaki çözünürlüklerine ve yoğunluklarına bağlı olarak çeşitli yöntemlerle elde edilebilirler. Uçucu yağlar genel olarak şu yöntemlerle elde edilir: Distilasyon Uçucu yağların elde edilmesinde en çok kullanılan yöntemdir. Isı ile oluşan su buharı ile uçucu yağ sürüklenir. Böylece diğer uçucu olmayan bileşiklerden...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soğutucu
buharı
uçucu
buhar
materyal
yağlar


17. SAYFA ICERIGI

bu yöntem esasına göre çalışır. Uçucu yağ içeren bitkisel materyal suyla birlikte kaynatılır. Genelde 1 hacim materyal için 3 su materyal kullanılır. Kaynama sırasında su buharı ile birlikte uçucu yağlar soğutucuya sürüklenir ve burada yoğunlaşarak toplama kabına (florentin) birikir. Sudan hafif olan uçucu yağ su yüzeyinde toplanarak, ayrı bir kaba alınır [69, 70].
1.2.2.1.2 Su ve Buhar Distilasyonu
Özellikle kaynamaya dayanıklı olmayan, hem kuru hem de taze bitkisel materyalin damıtılmasında tercih edilen bir yöntemdir. İçinde bitkisel materyal olan suyun (maseratın) içine direkt buhar verilerek hem çabuk kaynaması sağlanır hem de distilasyon işlemi kısalır. Materyal içinden geçen buharın aşırı sıcak ve basınçlı olması önemli bir husustur. Su buharı ile sürüklenerek soğutucu ünitesine gelen uçucu yağlar yoğunlaşarak damıtık su ile birlikte florentin kabında birikir [69, 70].
1.2.2.1.3 Buhar Distilasyonu
Daha çok taze bitkisel materyallerin damıtılmasında kullanılan bu yöntemde; damıtma kazanının ızgarası üzerine konan materyalin içerisinden doğrudan sıcak su buharı geçirilir. Buhar, damıtma kazanının dışında tesis edilen bir buhar kazanından veya basit olarak kazanın altında yakılan ateşle üretilir. Damıtma işlemi çok hızlı yapıldığından çok tercih edilen bir yöntemdir. Sıcak su buharı materyalde bulunan yağ keseciklerini patlatır ve uçucu yağı alarak soğutucu ünitesine kadar sürüklenir. Orada yoğunlaştıktan sonra florentin kabında aromatik su (hidrosol) altta, uçucu yağ üstte kalacak şekilde toplanır. Çoğunlukla aromatik suda uçucu yağ tamamen ayrılmadığı için, bu sular ayrı bir kazanda ikinci bir defa damıtılarak uçucu yağın tamamı alınmaya çalışılır [69, 70].
17single.php