Distilasyonla uçucu yağ elde edilirken şunlara çok dikkat edilmelidir:
Distilasyon kazanı uçucu yağın niteliklerine ve özelliklerine uygun olan malzemelerden (bakır, krom veya çelik) imal edilmelidir.
Distilasyon süresi ve bu süreçte uygulanan sıcaklık uçucu yağın miktarını ve kalitesini azaltmayacak şekilde olmalıdır.
Distilasyon yöntemi uçucu yağın elde edileceği bitki türüne ve organına uygun olmalıdır.
Genellikle çiçekler doğrudan, yapraklar hafif ufalandıktan sonra, kök ve rizomlar küçük parçalara ayrıştırıldıktan sonra damıtılmalıdır.
1.2.2.2 Ekstraksiyon
Bitkisel droglardan istenilen kokulu veya organik maddeleri elde etmek için çözücüler kullanılarak uygulanan bir yöntemdir. Ekstraksiyon yöntemi kullanılan çözücü maddenin cinsine göre 3 farklı şekilde yapılabilmektedir:
1.2.2.2.1 Organik Çözücü İle Ektraksiyon
Bu ekstraksiyon yönteminde, uygun organik çözücüler yardımıyla bitki materyalinden etken maddenin ayrıştırılması sağlanır. Distilasyon yönteminde su ve buhar kullanılırken, ekstraksiyon yönteminde organik çözücüler olarak petrol eteri, benzen, kloroform, hekzan gibi solventler kullanılır. Etkin bir ekstraksiyon için en fazla başvurulan yöntemlerden birisidir. Bu yöntem, endüstriyel olarak ekstraktör denilen ekstraksiyon cihazlarında uygulanmaktadır. Laboratuvarlarda ise çoğunlukla soxhlet cihazında ekstraksiyon yapılmaktadır. Organik çözücü ile ekstraksiyon tekniğinde temel ilke; ekstrakte edilecek bitkisel materyalin sürekli olarak bir solventten (hekzan, petrol eteri, dietileter, kloroform, metanol, aseton gibi)
1818. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 32
gerçekleşmediğinden dolayı yağın bileşikleri hidrolize uğramazlar. Üretilen yağların fiziksel özellikleri standart değerlere uygunluk gösterir [93]. 1.4.2 Ekstraksiyon Yöntemi Bitkisel materyalden etken maddeleri elde etmek için çözücüler kullanılarak uygulanan bir yöntemdir. Ekstraksiyon yöntemi kullanılan çözücü maddenin cinsine göre üç farklı şekilde yapılabilmektedir. 1.4.2.1.Organik Çözücü...
Papaver somniferum L. çiçeklerinin esansiyel yağ içeriği, antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 29
2.7.3 Hidrodifüzyon Bitkisel dokularda yağın bir kısmı yüzeyde bulunurken, bir kısımda iç kısımda bulunur. İç kısımdaki yağı buhar ile almak mümkün değildir. Bitkiye buhar distilasyonunun aksine buhar, bitkisel materyal dolu kazana üstten verilir, alttan çıkan buhar ise yoğunlaştırılır. Distilasyon süresinin kısalığı, az buhar kullanımı ve maliyetinin düşük olması nedeniyle tercih edilir (Kıvanç ...
Allium scoradoprasum (körmen) ve allium sativum (sarımsak)' un lısterıa monocytogenes, escherıchıa coli o157:h7, salmonella enterıtıdıs üzerine etkileri Allium scoradoprasum (körmen) and allium sativum (garlic) listeria monocytogenes, escherichia coli o157:h7, salmonella enteritidis on the effects - Sayfa 20
1.4.2 Ekstraksiyon Yöntemi Bitkisel materyalden etken maddeleri elde etmek için çözücüler kullanılarak uygulanan bir yöntemdir. Ekstraksiyon yöntemi kullanılan çözücü maddenin cinsine göre üç farklı şekilde yapılabilmektedir. 1.4.2.1.Organik Çözücü ile Ekstraksiyon Bitkisel materyal, uçucu yağı kolaylıkla çözebilen benzen, hekzan, petrol eteri, kloroform gibi kaynama noktası düşük organik çözüc...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yöntem
ekstraksiyon
çözücü
çözücüler
yöntemi
uçucu


18. SAYFA ICERIGI

Distilasyonla uçucu yağ elde edilirken şunlara çok dikkat edilmelidir:
Distilasyon kazanı uçucu yağın niteliklerine ve özelliklerine uygun olan malzemelerden (bakır, krom veya çelik) imal edilmelidir.
Distilasyon süresi ve bu süreçte uygulanan sıcaklık uçucu yağın miktarını ve kalitesini azaltmayacak şekilde olmalıdır.
Distilasyon yöntemi uçucu yağın elde edileceği bitki türüne ve organına uygun olmalıdır.
Genellikle çiçekler doğrudan, yapraklar hafif ufalandıktan sonra, kök ve rizomlar küçük parçalara ayrıştırıldıktan sonra damıtılmalıdır.
1.2.2.2 Ekstraksiyon
Bitkisel droglardan istenilen kokulu veya organik maddeleri elde etmek için çözücüler kullanılarak uygulanan bir yöntemdir. Ekstraksiyon yöntemi kullanılan çözücü maddenin cinsine göre 3 farklı şekilde yapılabilmektedir:
1.2.2.2.1 Organik Çözücü İle Ektraksiyon
Bu ekstraksiyon yönteminde, uygun organik çözücüler yardımıyla bitki materyalinden etken maddenin ayrıştırılması sağlanır. Distilasyon yönteminde su ve buhar kullanılırken, ekstraksiyon yönteminde organik çözücüler olarak petrol eteri, benzen, kloroform, hekzan gibi solventler kullanılır. Etkin bir ekstraksiyon için en fazla başvurulan yöntemlerden birisidir. Bu yöntem, endüstriyel olarak ekstraktör denilen ekstraksiyon cihazlarında uygulanmaktadır. Laboratuvarlarda ise çoğunlukla soxhlet cihazında ekstraksiyon yapılmaktadır. Organik çözücü ile ekstraksiyon tekniğinde temel ilke; ekstrakte edilecek bitkisel materyalin sürekli olarak bir solventten (hekzan, petrol eteri, dietileter, kloroform, metanol, aseton gibi)
18single.php