geçirilmesine dayanır. Materyaldeki etken maddeyi en iyi çözen solventler seçilmelidir. Uygun bir solvent bitkisel materyaldeki bütün etken maddeyi(örneğin uçucu yağlar) çözerek bünyesine katar. Solvent, uçucu yağdan evaporatör yardımıyla uzaklaştırıldığında geride konkret adı verilen katı bir madde üretilir. Konkret, önce saf bir alkolle muamele edilir ve sonra vakum distilasyonu ile alkol uçurulursa bu defa absolü (absolute) adı verilen değerli bir sıvı üretilir. Absolü, ana koku bileşenlerince (örneğin gül absolünde fenil etil alkol) zengin olduğu için parfümeri üreticileri tarafından çok tercih edilir [69, 70].
1.2.2.2.2 Sabit Yağ İle Ekstraksiyon (Soğurma)
Uçucu yağ miktarının az olduğu ve buna bağlı olarak diğer distilasyon ve ekstraksiyon yöntemlerinin uygun olmadığı durumlarda uçucu yağ elde etmek için başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemde bitkisel materyal kokusuz, renksiz, yumuşak bir sabit yağ karışımı ile belli bir süre temasta bırakılır. Bu işlem için en çok iç yağı ve saf domuz yağı kullanılmaktadır. Bu işlemin soğuk yağ ile yapılmasına anforaj, sıcak yağ ile yapılmasına ise maserasyon denir [69, 70].
1.2.2.2.2.1 Anforaj
Özellikle parfümeri endüstrisinde, parfüm ve pomat ekstraktlarını elde etmek için uygulanan eski bir yöntemdir. Gül, yasemin, çuha çiçeği ve sümbül gibi uçucu yağları çok az ancak çok değerli olan çiçeklerden uçucu yağ elde etmek için tercih edilmektedir. Anforaj yöntemi, çiçeklerdeki uçucu yağın katı yağlara soğurulmasına dayanır. Ahşap çerçevelere (5 cm yükseklikte, 50 cm uzunluğunda ve 40 cm genişliğinde) oturtulmuş cam levhaların üzeri saf don yağı, domuz yağı veya mumsu madde karışımları ile kaplanır. Bunun üzerine çiçek taç yaprakları serilir. Kullanılan uçucu yağlara doyuncaya kadar bu işlem yeni taç yapraklarıyla tekrarlanır. Katı yağların uçucu yağlarla doymuş haline pomat adı verilir. Pomat, etil alkol gibi uçucu solventler yardımıyla distile edilir, daha sonra düşük sıcaklık ve
1919. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Thymus kotschyanus boiss.et Hohen (Lamiaceae)'a ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. Glabrescens) morfolojik özellikleri ve uçucu yağ kompozisyonu bakımından karşılaştırılması - Sayfa 18
materyalindeki uçucu yağı sürükler. Soğutucuda yoğunlaşan su ve uçucu yağın yukarıda anlatıldığı şekilde ayrılmasıyla uçucu yağ elde edilir. c-) Buhar distilasyonu, sanayide en yaygın kullanılan distilasyon yöntemidir. Bu yöntemde, bir kazana yüklenen bitkisel materyale alttan buhar enjekte edilir. Sıkça yüklenmiş materyal arasında yükselen buhar uçucu yağı sürükleyerek beraberinde götürür. Yağın...
Hesperis bicuspidata, H. bottae ve H. podocarpa' nın uçucu bileşikleri - Sayfa 25
etmektedir. Peltier tekniği soğutma için suyun kullanımını elimine eden apareyi küçük bir hacmi işgal eder. Avantajları - 1 gr ya da 1 ml’ den daha az materyal gerektirir ki bu da herbaryum örnekleri ile çalışılması için metodu mükemmel kılar. - Hızlı izolasyon ve analiz için hazır numune - Ucuz ve verimli bir metot - Kolay uygulanabilirlik Hızlı preparat eldesi gibi avantajlara sahiptir. (Ba...
Actinolema macrolema boiss. (apiaceae) uçucu yağı üzerinde araştırmalar - Sayfa 30
Kuru distilasyon Kuru distilasyonda bitkisel materyal doğrudan kuru bir şekilde ısıya maruz bırakılır. Bitki içinde bulunan uçucu maddeler kısmen oldukları gibi, kısmen parçalanarak distile olurlar. Uçucu olmayan maddeler de parçalanarak distile olabilirler. Distilasyon ile ayrılan maddeler soğutucuda yoğunlaştırılır. Bu yöntem ile katran elde edilir (Guenther, 1948). Hidrodifüzyon Bu yöntemde ...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alkol
absolü
yağı
materyal
işlem
gibi


19. SAYFA ICERIGI

geçirilmesine dayanır. Materyaldeki etken maddeyi en iyi çözen solventler seçilmelidir. Uygun bir solvent bitkisel materyaldeki bütün etken maddeyi(örneğin uçucu yağlar) çözerek bünyesine katar. Solvent, uçucu yağdan evaporatör yardımıyla uzaklaştırıldığında geride konkret adı verilen katı bir madde üretilir. Konkret, önce saf bir alkolle muamele edilir ve sonra vakum distilasyonu ile alkol uçurulursa bu defa absolü (absolute) adı verilen değerli bir sıvı üretilir. Absolü, ana koku bileşenlerince (örneğin gül absolünde fenil etil alkol) zengin olduğu için parfümeri üreticileri tarafından çok tercih edilir [69, 70].
1.2.2.2.2 Sabit Yağ İle Ekstraksiyon (Soğurma)
Uçucu yağ miktarının az olduğu ve buna bağlı olarak diğer distilasyon ve ekstraksiyon yöntemlerinin uygun olmadığı durumlarda uçucu yağ elde etmek için başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemde bitkisel materyal kokusuz, renksiz, yumuşak bir sabit yağ karışımı ile belli bir süre temasta bırakılır. Bu işlem için en çok iç yağı ve saf domuz yağı kullanılmaktadır. Bu işlemin soğuk yağ ile yapılmasına anforaj, sıcak yağ ile yapılmasına ise maserasyon denir [69, 70].
1.2.2.2.2.1 Anforaj
Özellikle parfümeri endüstrisinde, parfüm ve pomat ekstraktlarını elde etmek için uygulanan eski bir yöntemdir. Gül, yasemin, çuha çiçeği ve sümbül gibi uçucu yağları çok az ancak çok değerli olan çiçeklerden uçucu yağ elde etmek için tercih edilmektedir. Anforaj yöntemi, çiçeklerdeki uçucu yağın katı yağlara soğurulmasına dayanır. Ahşap çerçevelere (5 cm yükseklikte, 50 cm uzunluğunda ve 40 cm genişliğinde) oturtulmuş cam levhaların üzeri saf don yağı, domuz yağı veya mumsu madde karışımları ile kaplanır. Bunun üzerine çiçek taç yaprakları serilir. Kullanılan uçucu yağlara doyuncaya kadar bu işlem yeni taç yapraklarıyla tekrarlanır. Katı yağların uçucu yağlarla doymuş haline pomat adı verilir. Pomat, etil alkol gibi uçucu solventler yardımıyla distile edilir, daha sonra düşük sıcaklık ve
19single.php