düşük basınç altında etil alkol buharlaştırılır ve geride sadece saf uçucu yağ bırakılır [69, 70].
1.2.2.2.2.2 Maserasyon
Aromatik bitki materyalinin, uygun sıcaklığa getirilmiş bir sıvı yağ içinde ekstrakte edilmesi işlemidir. Fransız gülü, portakal çiçeği, mimoza ve sümbül gibi değerli çiçeklerden maserasyon yoluyla uçucu yağ elde edilebilmektedir. Emici olarak kullanılacak olan sıvı yağlar (eritilmiş koyun ve sığır böbrek yağları, domuz yağı, iç yağı, zeytinyağı, badem yağı, parafin ve gliserin gibi) renksiz ve kokusuz olmalıdır. Porselen veya emaye kaplı bir varil içine eritici yağ doldurulur. Bu varil, içi su dolu daha büyük bir varil içine yerleştirilir ve 4050 C ye kadar ısıtılır. Aromatik çiçekler bir tülbende sarılarak yağa daldırılır ve bu şekilde birkaç gün bekletilir. Daha sonra, iç yağı filtre presle süzülerek içindeki eski materyal alınır ve yenisiyle değiştirilir. Bu işlem defalarca tekrar edilirse geride uçucu yağlara doymuş bir kokulu yağ elde edilir. Bu kokulu yağ önce etil alkol distilastonu ve sonra vakum distilasyonu uygulanacak olursa uçucu yağ elde edilmiş olur [69, 70].
1.2.2.2.3 Sıvılaştırılmış Gaz Ekstarksiyonu (Süper Kritik Ekstraksiyon)
Gazlar, belirli bir basınç altında, özellikle süper kritik evre bölgesinde önemli bir çözücü özellik kazanırlar. Gazlar bu sayede rafinerasyon ve ekstraksiyon amaçlı olarak da kullanılırlar. Süper kritik ekstraksiyon tekniği oldukça yeni bir uygulamadır. Bu yöntemde uygulanabilecek pek çok gaz vardır ancak en çok CO2 gazı tercih edilmektedir. Çünkü CO2 patlama tehlikesi ve toksik etkisi olmayan, oldukça saf ve ucuz olarak elde edilebilen bir gazdır. CO2in kritik noktası 31C de 73 kg/cm2 basınçtır. Yüksek basınç altında CO2 gazı sıvılaşır ve bitki materyalinden uçucu yağları absorbe edecek forma dönüştürür. Uçucu yağları taşıyan sıvı CO2, bitki materyalinden alınarak farklı bir kazana aktarılır. Burada, basınç azaltılarak CO2 tekrar gaz formuna dönüştürülür ve geride saf uçucu yağlar kalır. Hiperbarik olarak da adlandırılan bu yöntem, oldukça pahalı ekipmana ihtiyaç gösterir. Ancak,
2020. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Formaldehit ve aroma soluyan sıçanlarda her iki uygulamanın GnRH seviyeleri ve testisler üzerindeki etkisinin incelenmesi - Sayfa 19
3.2.2.2.3 CO2 Yüksek Basınç Yöntemi Yüksek basınçta (22 atmosfer=660 fit okyanus derinliği) sıvı hale gelen CO2 kullanılır. Elde edilen sıvı CO2 ile bitki karıştırılır. Sıvı CO2 bitkide bulunan uçucu yağların açığa çıkmasına neden olur. İşlem bittikten sonra CO2 gaz haline gelene kadar, karışım düşük basınçta tutulur. CO2 tamamen gaz haline geçtikten sonra geriye sadece saf uçucu yağ kalır. Bu yön...
- Sayfa 29
Yasemin ve çuha çiçeği dışındaki hemen bütün çiçekler bu metotla esanslarını verebilirler. Günümüz teknolojisinde bu metot yerini uçucu eriticilerle ekstraksiyona bırakmıştır. Fakat özellikle Fransız gülü ve bazen de portakal çiçeği, mimoza ve sümbül için halen bu metot uygulanmaktadır. Eritici olarak kullanılacak yağlar porselen veya emaye kaplı varillere konur. Variller içi su dolu daha büyük k...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gibi
yöntem
uçucu
kadar
ekstraksiyon
işlem


20. SAYFA ICERIGI

düşük basınç altında etil alkol buharlaştırılır ve geride sadece saf uçucu yağ bırakılır [69, 70].
1.2.2.2.2.2 Maserasyon
Aromatik bitki materyalinin, uygun sıcaklığa getirilmiş bir sıvı yağ içinde ekstrakte edilmesi işlemidir. Fransız gülü, portakal çiçeği, mimoza ve sümbül gibi değerli çiçeklerden maserasyon yoluyla uçucu yağ elde edilebilmektedir. Emici olarak kullanılacak olan sıvı yağlar (eritilmiş koyun ve sığır böbrek yağları, domuz yağı, iç yağı, zeytinyağı, badem yağı, parafin ve gliserin gibi) renksiz ve kokusuz olmalıdır. Porselen veya emaye kaplı bir varil içine eritici yağ doldurulur. Bu varil, içi su dolu daha büyük bir varil içine yerleştirilir ve 4050 C ye kadar ısıtılır. Aromatik çiçekler bir tülbende sarılarak yağa daldırılır ve bu şekilde birkaç gün bekletilir. Daha sonra, iç yağı filtre presle süzülerek içindeki eski materyal alınır ve yenisiyle değiştirilir. Bu işlem defalarca tekrar edilirse geride uçucu yağlara doymuş bir kokulu yağ elde edilir. Bu kokulu yağ önce etil alkol distilastonu ve sonra vakum distilasyonu uygulanacak olursa uçucu yağ elde edilmiş olur [69, 70].
1.2.2.2.3 Sıvılaştırılmış Gaz Ekstarksiyonu (Süper Kritik Ekstraksiyon)
Gazlar, belirli bir basınç altında, özellikle süper kritik evre bölgesinde önemli bir çözücü özellik kazanırlar. Gazlar bu sayede rafinerasyon ve ekstraksiyon amaçlı olarak da kullanılırlar. Süper kritik ekstraksiyon tekniği oldukça yeni bir uygulamadır. Bu yöntemde uygulanabilecek pek çok gaz vardır ancak en çok CO2 gazı tercih edilmektedir. Çünkü CO2 patlama tehlikesi ve toksik etkisi olmayan, oldukça saf ve ucuz olarak elde edilebilen bir gazdır. CO2in kritik noktası 31C de 73 kg/cm2 basınçtır. Yüksek basınç altında CO2 gazı sıvılaşır ve bitki materyalinden uçucu yağları absorbe edecek forma dönüştürür. Uçucu yağları taşıyan sıvı CO2, bitki materyalinden alınarak farklı bir kazana aktarılır. Burada, basınç azaltılarak CO2 tekrar gaz formuna dönüştürülür ve geride saf uçucu yağlar kalır. Hiperbarik olarak da adlandırılan bu yöntem, oldukça pahalı ekipmana ihtiyaç gösterir. Ancak,
20single.php