bazı önemli avantajları vardır; daha yüksek verim elde edilir, düşük sıcaklıkta çalışıldığından enerji tasarrufu sağlar ve yasemin gibi çok hafif uçucu yağların ekstraksiyonunu sağlar [69, 70].
1.2.2.4 Sıkma ve Diğer Mekanik Yöntemler
Bazı droglardan damıtma yoluyla uçucu yağ elde edilmesi durumunda, elde edilen uçucu yağlar hızla bozulmaktadır. Bu tip droglardan mekanik yöntemle uçucu yağ elde edilmeye çalışılır. Mekanik yöntemde presleme (sıkma) esastır. Bu yöntem limon, portakal, bergamut ve mandalina gibi turunçgil meyve kabuklarından uçucu yağ elde etmeye çok uygundur. Meyveler soyulduktan sonra elde edilen kabuklar kıyılır ve öğütülür. Daha sonra, uçucu yağların çıkartılması için hidrolik presten geçirilir. Presleme sonrası elde edilen usareler filtrelerden geçirilerek süzülür, santrifüj edilerek ayrıştırılır, alkol ilave edilerek veya ısıtılarak bulanıklık yapan maddeler uzaklaştırılır. Bu şekilde soğuk presle su ve uçucu yağ karışımı elde edilir. Bir süre bekletildikten sonra karışımdaki su ve uçucu yağlar ayrışır. Bu yöntemle elde edilen uçucu yağlar hızla okside olma eğiliminde olduklarından uygun koşullar da muhafaza edilmelidir. Sıkma yöntemiyle işlenen 400500 kg turunç kabuğundan 2 kg kadar turunç yağı elde edilebilmektedir. Bunun yanında meyveler, üzeri yeterince keskin ve çıkıntılı bir kasenin çeperinde yuvarlanır. Böylece uçucu yağ taşıyan salgı cepleri parçalanmış olur. Kaseye düşen yağ damlacıkları toplanır.
İyi bir kalite ve yüksek bir randıman elde etmek için materyal ve uçucu yağın özelliklerine uygun bir yöntem seçilmesi büyük önem taşımaktadır [69, 70].
1.2.3 Uçucu Yağların Rolü
Uçucu yağlar genellikle metabolizma artığı olarak kabul edilmektedir. Uçucu yağların yüzey gerilimi ve evoporasyon üzerindeki etkilerini göz önünde tutan araştırmacılar bunların bitkilerde su kaybını önleyici bir rolleri bulunduğu fikrini ileri sürmektedirler. Kurak ve sıcak bölgelerde yaşayan bitkilerin çoğunun uçucu yağ
2121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 34
1.4.3 Mekanik Yöntem (Presleme Yoluyla Uçucu Yağ Elde Edilmesi) Bazı droglardan distilasyon yöntemi ile uçucu yağ elde edilmek istendiğinde droglardaki uçucu yağ bozulmaktadır. Bu nedenle bu tip droglardan mekanik yöntemle yağ elde edilmektedir. Bu yolla genel olarak portakal, limon, bergamut ve mandalina gibi turunçgil meyve kabuklarından uçucu yağ elde etmeye uygundur. Mekanik yöntemle uçucu ya...
Allium scoradoprasum (körmen) ve allium sativum (sarımsak)' un lısterıa monocytogenes, escherıchıa coli o157:h7, salmonella enterıtıdıs üzerine etkileri Allium scoradoprasum (körmen) and allium sativum (garlic) listeria monocytogenes, escherichia coli o157:h7, salmonella enteritidis on the effects - Sayfa 21
bir gaz olarak davrandığı halidir. Diğer bir deyişle, kritik sıcaklığının yukarısına ısıtılan ve aynı zamanda kritik basıncının yukarısına bastırılan bir gazdır. Kritik sıcaklığın yukarısında ısıtılan gaz, yavasça artan basınçla süperkritik akışkanı oluşturur. Süperkritik ekstraksiyonda amonyak, etilen, toluen ve CO2 genel olarak amaca uygunluk gösterir. Bunlar arasında en çok kullanılan süperkrit...
- Sayfa 26
Hangi distilasyon yöntemi olursa olsun distilat ‘Florentin kabı’ adı verilen bir toplama kabında toplanır. Uçucu yağların çoğu sudan hafiftir ve suyla karışmadığından suyun üstünde toplanır. Suyun fazlası ya toplama kabının dibinden çıkan ve yukarı doğru yükselen bir boru yardımıyla dışarı atılır, ya da ayrı bir kapta toplanır. Üstte biriken uçucu yağ ise üst yandaki musluktan alınır. Böylece mikt...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yöntem
yöntemle
uçucu
presle
meyve
kabuklar


21. SAYFA ICERIGI

bazı önemli avantajları vardır; daha yüksek verim elde edilir, düşük sıcaklıkta çalışıldığından enerji tasarrufu sağlar ve yasemin gibi çok hafif uçucu yağların ekstraksiyonunu sağlar [69, 70].
1.2.2.4 Sıkma ve Diğer Mekanik Yöntemler
Bazı droglardan damıtma yoluyla uçucu yağ elde edilmesi durumunda, elde edilen uçucu yağlar hızla bozulmaktadır. Bu tip droglardan mekanik yöntemle uçucu yağ elde edilmeye çalışılır. Mekanik yöntemde presleme (sıkma) esastır. Bu yöntem limon, portakal, bergamut ve mandalina gibi turunçgil meyve kabuklarından uçucu yağ elde etmeye çok uygundur. Meyveler soyulduktan sonra elde edilen kabuklar kıyılır ve öğütülür. Daha sonra, uçucu yağların çıkartılması için hidrolik presten geçirilir. Presleme sonrası elde edilen usareler filtrelerden geçirilerek süzülür, santrifüj edilerek ayrıştırılır, alkol ilave edilerek veya ısıtılarak bulanıklık yapan maddeler uzaklaştırılır. Bu şekilde soğuk presle su ve uçucu yağ karışımı elde edilir. Bir süre bekletildikten sonra karışımdaki su ve uçucu yağlar ayrışır. Bu yöntemle elde edilen uçucu yağlar hızla okside olma eğiliminde olduklarından uygun koşullar da muhafaza edilmelidir. Sıkma yöntemiyle işlenen 400500 kg turunç kabuğundan 2 kg kadar turunç yağı elde edilebilmektedir. Bunun yanında meyveler, üzeri yeterince keskin ve çıkıntılı bir kasenin çeperinde yuvarlanır. Böylece uçucu yağ taşıyan salgı cepleri parçalanmış olur. Kaseye düşen yağ damlacıkları toplanır.
İyi bir kalite ve yüksek bir randıman elde etmek için materyal ve uçucu yağın özelliklerine uygun bir yöntem seçilmesi büyük önem taşımaktadır [69, 70].
1.2.3 Uçucu Yağların Rolü
Uçucu yağlar genellikle metabolizma artığı olarak kabul edilmektedir. Uçucu yağların yüzey gerilimi ve evoporasyon üzerindeki etkilerini göz önünde tutan araştırmacılar bunların bitkilerde su kaybını önleyici bir rolleri bulunduğu fikrini ileri sürmektedirler. Kurak ve sıcak bölgelerde yaşayan bitkilerin çoğunun uçucu yağ
21single.php