taşımakta olması da bu fikri kuvvetlendirmektedir. Bunun yanında bitkiyi enfeksiyonlardan, böceklerden ve herbivorlardan korumakta da görevli oldukları düşünülmektedir [9].
1.2.4 Uçucu Yağların Teşhisi
Uçucu yağlar karmaşık bileşimli karışımlar olduklarından genel bir teşhis deneyi yoktur. Bununla beraber koku, etanoldaki çözünürlük, yoğunluk, kırılma indisi ve optik çevirme gibi özelliklerinden yararlanarak uçucu yağları birbirinden ayırmak mümkündür [68].
1.2.5 Uçucu Yağdaki Bileşiklerin Belirlenmesi
Bir karışımdaki organik bileşiklerin gaz kromatografisi ile kolayca ayrılarak tanınabilir. Kütle spektrometrisi, yüksek duyarlılığı ve tarama çabukluğu ile bir gaz kromatograftan elde edilen çok az miktarda maddelerin yapısı hakkında bilgi edinmek için en uygun yoldur. İki tekniğin birleştirilmesi, doğal ve sentetik organik karışımlardaki bileşenlerin yapı analizi için çok uygun bir yöntem oluşturur. Gaz kromatografisi ile birkaç saniyede ayrılan nanogram miktardaki bileşeklerin dahi duyarlıklı kütle spektrumları alınabilir.
Ayırma işlemi, yüzeyi geniş katı bir destek üzerindeki hareketsiz faz ile hareketli faz arasında ayrılması istenen bileşiklerin göç etme hızlarının farklı olmasından yararlanarak yapılır. Hareketsiz fazı üzerinde taşıyan katıya destek katısı, hareketsiz faza durucu faz ve hareketli faza taşıyıcı gaz denir. Kromatografide ayrılması istenen karışım, üzeri durucu fazla kaplanmış destek katısıyla doldurulmuş cam veya metal bir kolondan geçirilerek ayrılma gerçekleştirilir. Ayrılan bileşikler kolonun diğer ucundan farklı zamanlarda çıkar ve uygun bir dedektör ile tespit edilip miktarıyla orantılı olarak kaydedilir. Ayrılmanın gerçekleştiği kolondan çıkan akışkanın toplamına kolon efluenti, bunun hareketli faza ait kısmına eluent ve ayrılmış bileşene ait kısmına eluat denir.
2222. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Stachys bombycina, Stachys macrantha ve Satureja spicigera bitkilerinin uçucu yağ bileşenlerinin GC/MS ile belirlenmesi - Sayfa 37
Uçucu özellik taşıyan ve kolay buharlaşan organik bileşikler gaz kromatografisi ile kolayca ayrılarak tanınabilir. Kütle spektrometresi, yüksek duyarlılığı ve tarama çabukluğu ile bir gaz kromatografdan elde edilen çok az miktarda maddelerin yapısı hakkında bilgi edinmek için en uygun yoldur. İki tekniğin birleştirilmesi, doğal ve sentetik organik karışımlardaki bileşenlerin yapı analizi için çok ...
Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 32
1.3.3 Sıkına Özellikle narenciye kabukları gibi distilasyon yöntemleriyle bozulan materyaller için preslerde sıkma ya da benzeri mekanik yöntemler uygulanır. Sıkılmış kabukların su ile yıkanması sonucu ayrılan yağ-su emülsiyonuda bir kapta toplanır. Bu emülsiyon santrifüj edilerek uçucu yağ elde edilir [83]. 1.4 Uçucu Yağdaki Bileşiklerin Belirlenmesi Bir karışımdaki organik bileşiklerin gaz kr...
Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 34
1.4.3 Mekanik Yöntem (Presleme Yoluyla Uçucu Yağ Elde Edilmesi) Bazı droglardan distilasyon yöntemi ile uçucu yağ elde edilmek istendiğinde droglardaki uçucu yağ bozulmaktadır. Bu nedenle bu tip droglardan mekanik yöntemle yağ elde edilmektedir. Bu yolla genel olarak portakal, limon, bergamut ve mandalina gibi turunçgil meyve kabuklarından uçucu yağ elde etmeye uygundur. Mekanik yöntemle uçucu ya...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karışım
ucundan
diğer
kolonun
ayrılma
kolondan


22. SAYFA ICERIGI

taşımakta olması da bu fikri kuvvetlendirmektedir. Bunun yanında bitkiyi enfeksiyonlardan, böceklerden ve herbivorlardan korumakta da görevli oldukları düşünülmektedir [9].
1.2.4 Uçucu Yağların Teşhisi
Uçucu yağlar karmaşık bileşimli karışımlar olduklarından genel bir teşhis deneyi yoktur. Bununla beraber koku, etanoldaki çözünürlük, yoğunluk, kırılma indisi ve optik çevirme gibi özelliklerinden yararlanarak uçucu yağları birbirinden ayırmak mümkündür [68].
1.2.5 Uçucu Yağdaki Bileşiklerin Belirlenmesi
Bir karışımdaki organik bileşiklerin gaz kromatografisi ile kolayca ayrılarak tanınabilir. Kütle spektrometrisi, yüksek duyarlılığı ve tarama çabukluğu ile bir gaz kromatograftan elde edilen çok az miktarda maddelerin yapısı hakkında bilgi edinmek için en uygun yoldur. İki tekniğin birleştirilmesi, doğal ve sentetik organik karışımlardaki bileşenlerin yapı analizi için çok uygun bir yöntem oluşturur. Gaz kromatografisi ile birkaç saniyede ayrılan nanogram miktardaki bileşeklerin dahi duyarlıklı kütle spektrumları alınabilir.
Ayırma işlemi, yüzeyi geniş katı bir destek üzerindeki hareketsiz faz ile hareketli faz arasında ayrılması istenen bileşiklerin göç etme hızlarının farklı olmasından yararlanarak yapılır. Hareketsiz fazı üzerinde taşıyan katıya destek katısı, hareketsiz faza durucu faz ve hareketli faza taşıyıcı gaz denir. Kromatografide ayrılması istenen karışım, üzeri durucu fazla kaplanmış destek katısıyla doldurulmuş cam veya metal bir kolondan geçirilerek ayrılma gerçekleştirilir. Ayrılan bileşikler kolonun diğer ucundan farklı zamanlarda çıkar ve uygun bir dedektör ile tespit edilip miktarıyla orantılı olarak kaydedilir. Ayrılmanın gerçekleştiği kolondan çıkan akışkanın toplamına kolon efluenti, bunun hareketli faza ait kısmına eluent ve ayrılmış bileşene ait kısmına eluat denir.
22single.php