1.5 Asteraceae (Compositae) Familyasının Genel Özellikleri
Bazıları lateks içeren, tek yıllık, iki yıllık veya çok yıllık otsu, bazen çalımsı ya da bodur ağaçlar. Yapraklar; alternat ya da dekussat dizilişli, genelde stipülsüz (nadiren stipüllü), tam kenarlı, dişli, loblu ya da değişik şekillerde parçalanmış.
Tek çiçekler genellikle çok sayda (nadiren 1), sapsız ve bir ya da çok sıralı koruyucu fillariler ile çevrilmiş kapitulumlarda toplanmış. Çiçekler aktinomorf ya da zigomorf simetrili. Receptakulum çıplak ya da palealı, uzun tüylü, ya da kılçıklı. Çiçekler epigin, ya hepsi hermofrodit ve protandrous ya da dişi, erkek ya da verimsiz. Kaliks, ovaryumun ucunda kılçık ya da pullardan oluşan bir papus ya da korolla şeklinde; papus bazen tamamen yok. Korolla 45 birleşik petalli, tüpsü (alt kısımda daralmış yukarıya doğru çan şeklide). Petaller filiform, ligulat ya da nadiren bilabiat, genellikle 3 veya 5 dişli, nadiren yok. Stamenler (4) 5 petallere bağlı, filamentler genellikle serbest, anterler stilus etrafında silindir şeklinde yanlardan birleşik (singenezis), nadiren serbest. Ovaryum alt durumlu, tek lokuslu, bir bazal anatrop ovullü; sitilus genellikle yukarıda iki dala ayrılmış. Tüpsü çiçeklerin stilusları genellikle fırça şeklinde tüyler taşır. Meyve aken. Genellikle sapsız ya da bir gagadan çıkan kalıcı ya da düşücü papuslu [36, 45].
1.6 Achillea Cinsinin Genel Özellikleri
Çok yıllık otsu, genellikle tabanda odunlu. Yapraklar tam kenarlıdan 3-4 pinnat parçalıya kadar, alternat. Kapitula heterogam, radiat, saplı ya da saplı, genellikle uçta koribus durumunda toplanmış, çok nadir olarak uçta tek. İnvolükrum oblong, silindirik, ovat, yarıküresel ya da basık. İnvolükrum oblong-silindirik, ovoid, yarıküresel veya basık. Fillariler çok sıralı, zarsı kenarlı. Çiçekler beyaz ya da sarı, dilsi çiçekler dişi, üç dişli; tüpsü çiçekler hermofrodit, düzenli, beş dişli, korolla tüpleri basık, taban şişkin ve akenin ucunu sarmış. Reseptakulum düz ya da kubbemsi, palealı, palea lanseolat ya da oblong, zarsı, orta damar paleanın ucuna ulaşmaz. Aken tüysüz, düz, basık, kanatsız, oblong ya da obovat, ucu geniş, papus yok [36, 45].
2525. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetişen achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu - Sayfa 59
4. ARAŞTIRMA BULGULARI 4.1. Achillea L. Çok yıllık otsu ya da yarı çalımsı bitki, kalın ya da ince odunsu rizomlu, rizomlar bazen sürünücü. Gövde dik ya da yükselici, silindirik ya da köşeli, düz, boyuna çizgili ya da derin oluklu. Yapraklar tamdan 3-4 pinnatipartite kadar, alternat. Kapitula heterogam, radiate, saplı ya da sapsızca, küçük ya da orta büyüklükte, genellikle uç kısımda korimbus şe...
Jurinea consanguinea'nın antioksidan ve antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 19
5 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Botanik Bilgiler 2.1.1. Asteraceae (Compositae) Familyası Bazıları lateks içeren, tek yıllık, iki yıllık veya çok yıllık otsu, bazen çalımsı ya da bodur ağaçlar. Yapraklar; alternat ya da dekusat dizilişli, genelde stipülsüz (nadiren stipüllü), tam kenarlı, dişli, loblu ya da değişik şekillerde parçalanmış (Hacıoğlu 2005). Tek çiçekler genellikle çok sayıda (nadiren 1...
Türkiye'de yetişen Artemisia L. (Asteraceae) taksonlarinin taksonomik revizyonu - Sayfa 23
1.1. Genel Bilgiler 1.1.1. Asteraceae Familyasının Betimi Asteraceae familyası üyeleri; genellikle çok yıllık çalı , yarı çalımsı ve otsu bitkiler, küçük ve orta büyüklükte veya bazen tek yıllık sarılıcı bitkiler. Yaprakları alternat veya opposit, basit ve tam ya da değişik şekillerde bölünmüş bileşik, stipulsuz. Çiçek düzenlenişi (infloresens) bir veya birkaç ya da çok sayıda sapsız çiçeklerin ...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çiçekler
dişli
yapraklar
aken
genellikle
nadiren


25. SAYFA ICERIGI

1.5 Asteraceae (Compositae) Familyasının Genel Özellikleri
Bazıları lateks içeren, tek yıllık, iki yıllık veya çok yıllık otsu, bazen çalımsı ya da bodur ağaçlar. Yapraklar; alternat ya da dekussat dizilişli, genelde stipülsüz (nadiren stipüllü), tam kenarlı, dişli, loblu ya da değişik şekillerde parçalanmış.
Tek çiçekler genellikle çok sayda (nadiren 1), sapsız ve bir ya da çok sıralı koruyucu fillariler ile çevrilmiş kapitulumlarda toplanmış. Çiçekler aktinomorf ya da zigomorf simetrili. Receptakulum çıplak ya da palealı, uzun tüylü, ya da kılçıklı. Çiçekler epigin, ya hepsi hermofrodit ve protandrous ya da dişi, erkek ya da verimsiz. Kaliks, ovaryumun ucunda kılçık ya da pullardan oluşan bir papus ya da korolla şeklinde; papus bazen tamamen yok. Korolla 45 birleşik petalli, tüpsü (alt kısımda daralmış yukarıya doğru çan şeklide). Petaller filiform, ligulat ya da nadiren bilabiat, genellikle 3 veya 5 dişli, nadiren yok. Stamenler (4) 5 petallere bağlı, filamentler genellikle serbest, anterler stilus etrafında silindir şeklinde yanlardan birleşik (singenezis), nadiren serbest. Ovaryum alt durumlu, tek lokuslu, bir bazal anatrop ovullü; sitilus genellikle yukarıda iki dala ayrılmış. Tüpsü çiçeklerin stilusları genellikle fırça şeklinde tüyler taşır. Meyve aken. Genellikle sapsız ya da bir gagadan çıkan kalıcı ya da düşücü papuslu [36, 45].
1.6 Achillea Cinsinin Genel Özellikleri
Çok yıllık otsu, genellikle tabanda odunlu. Yapraklar tam kenarlıdan 3-4 pinnat parçalıya kadar, alternat. Kapitula heterogam, radiat, saplı ya da saplı, genellikle uçta koribus durumunda toplanmış, çok nadir olarak uçta tek. İnvolükrum oblong, silindirik, ovat, yarıküresel ya da basık. İnvolükrum oblong-silindirik, ovoid, yarıküresel veya basık. Fillariler çok sıralı, zarsı kenarlı. Çiçekler beyaz ya da sarı, dilsi çiçekler dişi, üç dişli; tüpsü çiçekler hermofrodit, düzenli, beş dişli, korolla tüpleri basık, taban şişkin ve akenin ucunu sarmış. Reseptakulum düz ya da kubbemsi, palealı, palea lanseolat ya da oblong, zarsı, orta damar paleanın ucuna ulaşmaz. Aken tüysüz, düz, basık, kanatsız, oblong ya da obovat, ucu geniş, papus yok [36, 45].
25single.php