1.7 Türkiyede Yetişen Achillea Türleri ve Yayılışları [45]
Türkiyede 22ü endemik olmak üzere 42 Achillea türü yetişmektedir. Altı seksiyon altında toplanan bu türlerin listesi aşağıda verildiği gibidir. Endemik olan türler (*) ile işaretlenmiştir.
Seksiyon: Ptarmica (DC.) W. Koch. 1. A. biserrata Bieb. (Kuzey Anadolu) *2. A. fraasii Schultz Bib. var. troiana Aschers. & Heimerl. (Kuzey-Batı Anadolu) *3. A. multifida (DC) Boiss. (Kuzey-Batı Anadolu)
Seksiyon: Artrolepis Boiss. 4. A. membranacea (Lab) DC. (Doğu Anadolu) *5. A. branchyphylla Boiss. & Hausskn. (Doğu Anadolu) 6. A. oligocephala DC. (Doğu Anadolu) *7. A. sipikorensis Hausskn. & Bornm. (İç Anadolu)
Seksiyon: Babounya Boiss. *8. A. sieheana Stapf (İç Anadolu)
Seksiyon: Santolinoidea DC. 9. A. wilhelmsii C.Koch (İç Anadolu, Güney ve Doğu Anadolu) 10. A. falcata L. (Güney Anadolu) *11. A. cucullata (Housskn) Bornm. (Orta ve Doğu Anadolu sınırlarında) 12. A. vermicularis Trin (Doğu Anadolu) *13. A. monocephala Boiss. & Bal. (Adana ) *14. A. boissieri (Hausskn.) Boiss. (Maraş) *15. A. schischkinii Sons. (Doğu Anadolu) *16. A. lycaonica Boiss. & Heldr. (Orta Anadolu) *17. A. magnifica Hub.Mor. (Orta Anadolu) 18. A. tenuifolia Lam. (Doğu Anadolu) *19. A. phrygia Boiss. & Bal. (İç Anadolu) *20. A. gypsicola Hub.Mor. (Orta Anadolu) 21. A. aleppica DC. (Orta Anadolu)
2626. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetişen achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu - Sayfa 47
II. Seksiyon: Arthrolepis Boiss.: Achillea membranacea (Labill.) DC., A. brachyphylla Boiss. & Hausskn., A. oligocephala DC., A. sipikorensis Hausskn. & Bornm. III. Seksiyon: Babounya Boiss.: Achillea sieheana Stapf IV. Seksiyon: Santolinoidea DC.: Achillea wilhelmsii C.Koch, A. falcata L., A. cucullata (Hausskn.) Bornm., A. vermicularis Trin., A. monocephala Boiss. & Balansa, A. boissieri (Hauss...
Sivas-Celalli arası florası Flora of - Sayfa 116
101 Astragalus karputanus Boiss. & Noë Astragalus noeanus Boiss. Astragalus xylobasis Freyn & Bornm var. angustus (Freyn & Bornm.) Freyn & Bornm. Astragalus campylosema Boiss. subsp. atropurpureus (Boiss) Chamberlain Onobrychis stenostachya Freyn subsp. kruseii (Sirj.) Hedge Onobrychis argyrea Boiss. subsp. argyrea Hub.-Mor. Onobrychis tournefortii (Willd.) Desv. Onobrychis cappadocica Boiss. Ebe...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hausskn
boiss
bornm
achillea
hubmor
heldr


26. SAYFA ICERIGI

1.7 Türkiyede Yetişen Achillea Türleri ve Yayılışları [45]
Türkiyede 22ü endemik olmak üzere 42 Achillea türü yetişmektedir. Altı seksiyon altında toplanan bu türlerin listesi aşağıda verildiği gibidir. Endemik olan türler (*) ile işaretlenmiştir.
Seksiyon: Ptarmica (DC.) W. Koch. 1. A. biserrata Bieb. (Kuzey Anadolu) *2. A. fraasii Schultz Bib. var. troiana Aschers. & Heimerl. (Kuzey-Batı Anadolu) *3. A. multifida (DC) Boiss. (Kuzey-Batı Anadolu)
Seksiyon: Artrolepis Boiss. 4. A. membranacea (Lab) DC. (Doğu Anadolu) *5. A. branchyphylla Boiss. & Hausskn. (Doğu Anadolu) 6. A. oligocephala DC. (Doğu Anadolu) *7. A. sipikorensis Hausskn. & Bornm. (İç Anadolu)
Seksiyon: Babounya Boiss. *8. A. sieheana Stapf (İç Anadolu)
Seksiyon: Santolinoidea DC. 9. A. wilhelmsii C.Koch (İç Anadolu, Güney ve Doğu Anadolu) 10. A. falcata L. (Güney Anadolu) *11. A. cucullata (Housskn) Bornm. (Orta ve Doğu Anadolu sınırlarında) 12. A. vermicularis Trin (Doğu Anadolu) *13. A. monocephala Boiss. & Bal. (Adana ) *14. A. boissieri (Hausskn.) Boiss. (Maraş) *15. A. schischkinii Sons. (Doğu Anadolu) *16. A. lycaonica Boiss. & Heldr. (Orta Anadolu) *17. A. magnifica Hub.Mor. (Orta Anadolu) 18. A. tenuifolia Lam. (Doğu Anadolu) *19. A. phrygia Boiss. & Bal. (İç Anadolu) *20. A. gypsicola Hub.Mor. (Orta Anadolu) 21. A. aleppica DC. (Orta Anadolu)
26single.php