1.8 Achillea Türlerinin Teşhis Anahtarı [45]

1. Yapraklar bölmesizden 34-pinnatisekte kadar, linear, lanseolat ve oblongtan

genişçe ovata kadar; segmentler ne transvers ne imbrikat

A Grubu

2. Yapraklar 12-pinnatisekt, filiform ya da linear, nadiren daha geniş (linear-oblong; A. armenorum); segmentler küçük, transvers, imbrikat ya da biraz ayrı
B Grubu

A Grubu

1. Yapraklar tam, oblongdan linear-lanseolata kadar

2. Dilsi çiçekler 78 (-10 ), dilsi çiçekler beyaz, 48 mm

1. biserrata

2. Dilsi çiçekler 45 (-9), dilsi çiçekler sarı, 11.5 mm

8. sieheana

1. Yapraklar pinnatifitten pinnatisekte kadar

3. Gövdenin orta kısmındaki yapraklar oblongdan geniş ovata kadar 820 37 cm

4. Birincil segmentler her kenarda 1015 adet; dilsi çiçekler 24, sarı, 0.71 mm 36. filipendulina
4. Birincil segmentler her kenarda 46 tane; dilsi çiçekler 45, beyaz, 1.52,5 mm 30. grandifolia

3. Gövdenin orta kısmındaki yapraklar lineardan oblong-ovata kadar, 53 cmden daha büyük değil

5. Korimbus seyrek; kapitulumlar 420 (A. latilobada 80e kadar), pedunkul 2.515 mm, dilsi çiçekler beyaz, 25 mm

2828. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetişen achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu - Sayfa 60
5. Dilsi çiçekler 7’den fazla sayıda………………………………...2. Anthemoideae 5. Dilsi çiçekler (2-)4-6 adet………………………………………………6. Achillea Tür Anahtarı 1. Yapraklar tam …...……………………………………………………………A Grubu 1. Yapraklar parçalı 2. Yapraklar lineer, lanseolat ya da oblong’dan genişçe ovat’a kadar, genişliği 0.4 cm’den fazla, segmentlerin eni boyundan kısa, imbrikat değil B Grubu 2. Yapraklar filiform ya da lin...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çiçekler
sarı
yapraklar
dilsi
geniş
segmentler


28. SAYFA ICERIGI

1.8 Achillea Türlerinin Teşhis Anahtarı [45]

1. Yapraklar bölmesizden 34-pinnatisekte kadar, linear, lanseolat ve oblongtan

genişçe ovata kadar; segmentler ne transvers ne imbrikat

A Grubu

2. Yapraklar 12-pinnatisekt, filiform ya da linear, nadiren daha geniş (linear-oblong; A. armenorum); segmentler küçük, transvers, imbrikat ya da biraz ayrı
B Grubu

A Grubu

1. Yapraklar tam, oblongdan linear-lanseolata kadar

2. Dilsi çiçekler 78 (-10 ), dilsi çiçekler beyaz, 48 mm

1. biserrata

2. Dilsi çiçekler 45 (-9), dilsi çiçekler sarı, 11.5 mm

8. sieheana

1. Yapraklar pinnatifitten pinnatisekte kadar

3. Gövdenin orta kısmındaki yapraklar oblongdan geniş ovata kadar 820 37 cm

4. Birincil segmentler her kenarda 1015 adet; dilsi çiçekler 24, sarı, 0.71 mm 36. filipendulina
4. Birincil segmentler her kenarda 46 tane; dilsi çiçekler 45, beyaz, 1.52,5 mm 30. grandifolia

3. Gövdenin orta kısmındaki yapraklar lineardan oblong-ovata kadar, 53 cmden daha büyük değil

5. Korimbus seyrek; kapitulumlar 420 (A. latilobada 80e kadar), pedunkul 2.515 mm, dilsi çiçekler beyaz, 25 mm

28single.php