11. Yapraklar heteromorfik, bazal yaprakların son lobları 4 x 0.30.8

mm kadar genişlikte, gövdenin üst yaprakları geniş, loblu ya da 1-pinnatisekt,

segmentler 10 x 1.54 mm kadar, rakis 24 mm genişlikte

40. cappadocica

10. Dilsi çiçekler yüzde beyaz ya da alt yüzü beyaz, üst yüzü krem ya da soluk sarı

12. Dilsi çiçekler her iki yüzde beyaz

13. Yapraklar heteromorfik, bazal yaprakların uç segmentleri ve/veya rakis gövde yapraklarınınkinden belirgin olarak dar

14. Gövde tabanda stalonlu; bazal yapraklar 23-pinnatisekt, rakis genellikle dişli; gövdenin orta kısmındaki yapraklar oblong-ovat, 23 x 12 cm
34. kotschyi
14. Gövde tabanda stalonsuz; bazal yapraklar 2-pinnatisekt, rakis dişli değil; gövdenin orta kısmındaki yapraklar linear-oblong, 37 x 12 cm
33. crithmifolia
13. Yapraklar homomorfik, bazal yaprakların son lobları gövde yapraklarınkine benzer

15. Yapraların uç segmentleri akuminat, kılçıksı, 0.10.3 (0,5) mm genişlikte, genellikle sık; dilsi çiçekler 11.2 mm; involukrum 34.5 x 1.53 mm
32. setacea
15. Yaprakların uç segmentleri mukronat, dar oblong, 0.20.5 mm genişlikte, sık değil; dilsi çiçekler 1.52.5 mm; involukrum 45.5 x 2.54 mm
31. millefolium
12. Dilsi çiçekler üst yüzeyde krem ya da soluk sarı

3030. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetişen achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu - Sayfa 61
4. Taban yaprakları 2-3 pinnatifitden pinnatisekte kadar, 6-15 adet segment çiftine bölünmüş, raşis 0.5-2 mm genişliğinde 5. Yaprak segmentleri lanseolat-oblong, sık yatık ipeksi tomentoz, raşis 1-2 mm; involukrum genişçe ovoid’den yarı küremsiye kadar 3. fraasi subsp. troiana 5. Yaprak segmentleri lineer, seyrek dağınık tüylü, raşis 0.5-1 mm; involukrum yarı küremsiden genişçe yarı küremsiye kada...
Türkiye'de yetişen achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu - Sayfa 62
13. Gövde yapraklarının genişliği (0.5-)1-1.5 cm, pubessent’den tüysüze kadar, fillariler tüysüzce……………………………….…34. millefolium 13. Gövde yapraklarının genişliği 0.3-1 cm, ipeksi tüylü ya da yünsü, fillariler pubessent, 14. Gövde yapraklarının uç kısmındaki segmentler lineer’den lineer lanseolat’a kadar, 1-3 x 0.2- 0.6 mm, mukronat; involukrum 4-5.5 x 2.5-4 mm………………………………………………...35. pannonica 14...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yapraklar
gövde
sarı
kadar
çiçekler
geniş


30. SAYFA ICERIGI

11. Yapraklar heteromorfik, bazal yaprakların son lobları 4 x 0.30.8

mm kadar genişlikte, gövdenin üst yaprakları geniş, loblu ya da 1-pinnatisekt,

segmentler 10 x 1.54 mm kadar, rakis 24 mm genişlikte

40. cappadocica

10. Dilsi çiçekler yüzde beyaz ya da alt yüzü beyaz, üst yüzü krem ya da soluk sarı

12. Dilsi çiçekler her iki yüzde beyaz

13. Yapraklar heteromorfik, bazal yaprakların uç segmentleri ve/veya rakis gövde yapraklarınınkinden belirgin olarak dar

14. Gövde tabanda stalonlu; bazal yapraklar 23-pinnatisekt, rakis genellikle dişli; gövdenin orta kısmındaki yapraklar oblong-ovat, 23 x 12 cm
34. kotschyi
14. Gövde tabanda stalonsuz; bazal yapraklar 2-pinnatisekt, rakis dişli değil; gövdenin orta kısmındaki yapraklar linear-oblong, 37 x 12 cm
33. crithmifolia
13. Yapraklar homomorfik, bazal yaprakların son lobları gövde yapraklarınkine benzer

15. Yapraların uç segmentleri akuminat, kılçıksı, 0.10.3 (0,5) mm genişlikte, genellikle sık; dilsi çiçekler 11.2 mm; involukrum 34.5 x 1.53 mm
32. setacea
15. Yaprakların uç segmentleri mukronat, dar oblong, 0.20.5 mm genişlikte, sık değil; dilsi çiçekler 1.52.5 mm; involukrum 45.5 x 2.54 mm
31. millefolium
12. Dilsi çiçekler üst yüzeyde krem ya da soluk sarı

30single.php