13. Bitkiler güçlü, gövdeler tabanda 2.54 mm çapında; fillariler

obtus, saydam kenarlı değil; dilsi çiçekler 2.54.5 mm

24. cretica

12. Korimbler 112 kapitulumlu; involükrum 410 mm genişlikte

subakut

14. Kapitulum 14; involükrum 510 mm genişlikte, fillariler 26. sintenisii

ya da obtus

14. Kapitulum 412; involükrum 47 mm genişlikte, fillariler akut

15. Dilsi çiçekler 2.54.5 mm; fillariler obtus, kahverengimsi

yarısaydam kenarlı

27. goniocephala

15. Dilsi çiçekler 13 mm; fillariler akut, yarısaydam kenarsız 28. spinulifolia
10. Dilsi çiçekler sarı

16. Gövde 18 kapitulumlu, 712 cm, pedinkullerin ucunda 13. monocephala
16. Kapitulumlar daha fazla sayıda, eğer kapitulum sayısı az ise pedunkuller 2 cmden uzun değil

17. Gövdeler ve involükrum sık, uzun, kalkık, yünsü tüylü

18. Gövde kısa, 5-10 cm; korimler 1.52.5 cm genişlikte,

kapitulumlar 16, pedinkul 316 mm; orta fillariler geniş ovattan yuvarlağa kadar,

2.53.5 mm genişlikte

20. gypsicola

3333. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetişen achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu - Sayfa 65
22. Gövde korimbusa doğru çıplak, yapraklar korimbusa doğru küçülmekte; çiçek durumu sapı 2-20(-40) mm; lamina 1.5-4 x 2-5 mm 23. Fillariler akut ya da subakut; palea lanseolat, uç kısmında seyrek tüylü ya da tüysüz; aken obovat, 1-1.5 x 0.3-0.5 mm……..11. falcata 23. Fillariler obtus; palea oblong, villoz, ucu sık tüylü; aken obovatoblong ya da oblong, 2-2.5 x 0.5-1 mm…..…………….12. cucullata 12. D...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gövde
çiçekler
dilsi
fillariler
kapitulum
geniş


33. SAYFA ICERIGI

13. Bitkiler güçlü, gövdeler tabanda 2.54 mm çapında; fillariler

obtus, saydam kenarlı değil; dilsi çiçekler 2.54.5 mm

24. cretica

12. Korimbler 112 kapitulumlu; involükrum 410 mm genişlikte

subakut

14. Kapitulum 14; involükrum 510 mm genişlikte, fillariler 26. sintenisii

ya da obtus

14. Kapitulum 412; involükrum 47 mm genişlikte, fillariler akut

15. Dilsi çiçekler 2.54.5 mm; fillariler obtus, kahverengimsi

yarısaydam kenarlı

27. goniocephala

15. Dilsi çiçekler 13 mm; fillariler akut, yarısaydam kenarsız 28. spinulifolia
10. Dilsi çiçekler sarı

16. Gövde 18 kapitulumlu, 712 cm, pedinkullerin ucunda 13. monocephala
16. Kapitulumlar daha fazla sayıda, eğer kapitulum sayısı az ise pedunkuller 2 cmden uzun değil

17. Gövdeler ve involükrum sık, uzun, kalkık, yünsü tüylü

18. Gövde kısa, 5-10 cm; korimler 1.52.5 cm genişlikte,

kapitulumlar 16, pedinkul 316 mm; orta fillariler geniş ovattan yuvarlağa kadar,

2.53.5 mm genişlikte

20. gypsicola

33single.php