yalnız üst kısım tüylü

23. Fillarileri subakut; palea lanseolat, genellikle akut, 10. falcata

23. Fillariler obtus; palea lanseolat, genellikle obtus ve

kukulatalı, uç kısmında daha sık olmak üzere her yer tüylü

11. cucullata

1.9 Çalışmada Kullanılan Achillea Türleri
Bu çalışmada Filipendulinae seksiyonundan; A. cappadocica Hausskn. & Bornm., A. clypeolata Sm., A. coarctata Poir. ve Santolinoidea seksiyonunadan A. gypsicola Hub.-Mor., A. spinufolia Fenzl ex Boiss., A. teretifolia Willd., A. vermicularis Trin. türleri kullanılmıştır. Bu örneklerden elde edilen uçucu yağların kimyasal kompozisyonları belirlenmiş ve antimikrobiyal aktivite özellikleri araştırılmştır.

Sekt. Filipendulinae
Dilsi çiçekler (2-) 46, her iki yüzü sarı, yapraklar segmentli, ne transver ne de imbrikat. Bu seksiyon bir tanesi endemik olmak üzere 5 türü içerir. Hemen hemen Türkiyenin her bölgesinde Filipendulinae seksiyonu üyelerine rastlanmaktadır.

3535. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Achillea L. (Asteraceae) taksonlarnın karyolojik analizi - Sayfa 19
7 yumuşak uzunca tüylü, 2 - 3 - pinnatisek ve homomorfiktir. Gövdenin orta kısmındaki yapraklar linear’dan linear - lanseolat’a kadar 2,5 - 12 x 0,5 - 2,5 cm arasındadır. Yaprak ekseni 0,5 - 1 mm. Birincil parçalar loblara bölünmüş, uçtaki loblar kılsıdan linear’a (lanseolat’a), akut ya da akuminat, 1 - 4 (- 6) x 0,2 - 1 mm. Kapitulum 30 - 200 ya da daha fazla, korimbus 2 - 10 cm genişliğinde, pe...
Türkiye'de yetişen achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu - Sayfa 65
22. Gövde korimbusa doğru çıplak, yapraklar korimbusa doğru küçülmekte; çiçek durumu sapı 2-20(-40) mm; lamina 1.5-4 x 2-5 mm 23. Fillariler akut ya da subakut; palea lanseolat, uç kısmında seyrek tüylü ya da tüysüz; aken obovat, 1-1.5 x 0.3-0.5 mm……..11. falcata 23. Fillariler obtus; palea oblong, villoz, ucu sık tüylü; aken obovatoblong ya da oblong, 2-2.5 x 0.5-1 mm…..…………….12. cucullata 12. D...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yapraklar
fillariler
dilsi
çiçekler
lanseolat
tüylü


35. SAYFA ICERIGI

yalnız üst kısım tüylü

23. Fillarileri subakut; palea lanseolat, genellikle akut, 10. falcata

23. Fillariler obtus; palea lanseolat, genellikle obtus ve

kukulatalı, uç kısmında daha sık olmak üzere her yer tüylü

11. cucullata

1.9 Çalışmada Kullanılan Achillea Türleri
Bu çalışmada Filipendulinae seksiyonundan; A. cappadocica Hausskn. & Bornm., A. clypeolata Sm., A. coarctata Poir. ve Santolinoidea seksiyonunadan A. gypsicola Hub.-Mor., A. spinufolia Fenzl ex Boiss., A. teretifolia Willd., A. vermicularis Trin. türleri kullanılmıştır. Bu örneklerden elde edilen uçucu yağların kimyasal kompozisyonları belirlenmiş ve antimikrobiyal aktivite özellikleri araştırılmştır.

Sekt. Filipendulinae
Dilsi çiçekler (2-) 46, her iki yüzü sarı, yapraklar segmentli, ne transver ne de imbrikat. Bu seksiyon bir tanesi endemik olmak üzere 5 türü içerir. Hemen hemen Türkiyenin her bölgesinde Filipendulinae seksiyonu üyelerine rastlanmaktadır.

35single.php