A. cappadocica Hausskn. & Bornm. 2550 cm boyunda. Gövdeler yuvarlak, boyuna çizgiliden yuvarlak-köşeliye kadar, sık kalkık pubessent. Yapraklar yeşil, seyrek pilose, 13-pinnatisekt, gövde yaprakları bazal yapraklardan farklı (yapraklar heteromorfik). Bazal yapraklar kısa spetiollü, oblong-linear, 710 1.52 cm, 3-pinnatipartit, linear setamsı sık segmentli, uç loblar kısa mukronat, 1.54 0.30.8 mm, rakis 0.51 mm. Gövdenin orta kısmındaki yapraklar 2-pinnatifit, lanseolat, birincil segmentler 13 parçalı, lineer-lanseolat loplu, uç loblar ve rakis 11.5 mm genişlikte; gövdenin üst kısmındaki yapraklar 1 (-2)-pinnatifit ya da pinnatisekt, 24 0.52 cm, uç loplar 3 10 1.54 mm, rakis 24 mm. Kapitulum 50150 ya da daha fazla, korimbler 4.5 12 cm genişlikte, pedunkul 48 mm. İnvolükrum genişçe ovat, 4 33.5 mm. Fillariler soluk yeşil, orta damarlı, pubessent, zarsı kenarlı, dıştakiler oblong kadar ovat, subakut, içtekiler genişçe ovat kadar oblong, obtus. Dilsi çiçekler 47, altın sarısı, 1.5 mm; tüpsü çiçekler 2040. Kuru yamaçlar, stepler ve ekin tarlalarında; 12002100 m yükseklikte yetişirler [45].
Şekil 1.1 Achillea cappadocica (Fotoğraf: Turan ARABACI) (A: Genel görünüm B: Dip yapraklar C: Gövde yaprakları D: Korimbus alttan E: Korimbus üstten)
3636. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetişen achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu - Sayfa 61
4. Taban yaprakları 2-3 pinnatifitden pinnatisekte kadar, 6-15 adet segment çiftine bölünmüş, raşis 0.5-2 mm genişliğinde 5. Yaprak segmentleri lanseolat-oblong, sık yatık ipeksi tomentoz, raşis 1-2 mm; involukrum genişçe ovoid’den yarı küremsiye kadar 3. fraasi subsp. troiana 5. Yaprak segmentleri lineer, seyrek dağınık tüylü, raşis 0.5-1 mm; involukrum yarı küremsiden genişçe yarı küremsiye kada...
Türkiye'de yetişen achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu - Sayfa 228
loplara bölünmüş, loplar lineer-lanseolat, 2 mm’ye kadar, akut; gövde yaprakları oblong, ovat-oblong’dan genişçe ovat’a kadar, 2-8 x 1-3 cm, sapsız, birincil segmentler lineer-lanseolat, 0.5-1 x 0.15-0.25 cm, ± düzgün olarak 1-pinnatifit’den 1-pinnatisekt’e kadar bölünmüş, loplar lineer-lanseolat, 1.5 mm’ye kadar, akut, raşis 0.5-0.8 mm, genellikle dişli, her iki yüzü de çökük noktalı, seyrek ya d...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

oblong
kısmındaki
ovat
çiçekler
kadar
dilsi


36. SAYFA ICERIGI

A. cappadocica Hausskn. & Bornm. 2550 cm boyunda. Gövdeler yuvarlak, boyuna çizgiliden yuvarlak-köşeliye kadar, sık kalkık pubessent. Yapraklar yeşil, seyrek pilose, 13-pinnatisekt, gövde yaprakları bazal yapraklardan farklı (yapraklar heteromorfik). Bazal yapraklar kısa spetiollü, oblong-linear, 710 1.52 cm, 3-pinnatipartit, linear setamsı sık segmentli, uç loblar kısa mukronat, 1.54 0.30.8 mm, rakis 0.51 mm. Gövdenin orta kısmındaki yapraklar 2-pinnatifit, lanseolat, birincil segmentler 13 parçalı, lineer-lanseolat loplu, uç loblar ve rakis 11.5 mm genişlikte; gövdenin üst kısmındaki yapraklar 1 (-2)-pinnatifit ya da pinnatisekt, 24 0.52 cm, uç loplar 3 10 1.54 mm, rakis 24 mm. Kapitulum 50150 ya da daha fazla, korimbler 4.5 12 cm genişlikte, pedunkul 48 mm. İnvolükrum genişçe ovat, 4 33.5 mm. Fillariler soluk yeşil, orta damarlı, pubessent, zarsı kenarlı, dıştakiler oblong kadar ovat, subakut, içtekiler genişçe ovat kadar oblong, obtus. Dilsi çiçekler 47, altın sarısı, 1.5 mm; tüpsü çiçekler 2040. Kuru yamaçlar, stepler ve ekin tarlalarında; 12002100 m yükseklikte yetişirler [45].
Şekil 1.1 Achillea cappadocica (Fotoğraf: Turan ARABACI) (A: Genel görünüm B: Dip yapraklar C: Gövde yaprakları D: Korimbus alttan E: Korimbus üstten)
36single.php