A. coarctata Poir. 1570 cm boyunda. Gövde yuvarlak, boyuna çizgili, kalkık, yünsü-tomentos. Yapraklar sık, ipeksi-tomentos; bazal yapraklar linear-lanseolat, kısa petiollü, 410 (-30) 0,41.5 (-3) cm, 2- pinnatisekt, 2050 ya da daha fazla çift segmentli, oblong, pinnatifid, 27 14 mm; gövde yaprakları daha küçük ve daha dar. Kapitulum 20 150 ya da daha fazla, korimbler 37 cm genişlikte, pedunkuller 13 mm. İnvolükrum geniş ovat 34 24 mm. Dış fillariler linear-setamsı, akuminat ya da akut, içtekiler linear-lanseolat, obtus, kenarları zarsı değil, tomentos. Dilsi çiçekler 56, sarı, 1mm; tüpsü çiçekler 1530. Bozkırlar, volkanik yamaçlar, kumlu topraklar, buğday tarlalar ve 4502500 m yükseklikte yetişir.
Şekil 1.3 Achillea coarctata (Fotoğraf: Turan ARABACI)
3838. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'nin Silene L. (Caryophyllaceae) cinsi Brachypodae boiss. ve Auriculatae boiss. seksiyonları üzerinde biyosistematik çalışmalar - Sayfa 221
S. denizliense’de gövde yaprakları 2-5 x 0,5-1 mm. Kaliks damarlanması retikulat; çiçekte tepe genişliği 1-2,5 mm; meyvede 2-3 mm; meyvede hafif şişkinleşmiş. Klav 15-19 mm; petaller kaliksten 3-4 mm dışarıda. Pistil 7-8,2 mm; stilus 3,4-4 mm; tüysüz; ovaryum 4-4,7 x 2,1-2,7 mm. Uzun stamenler 4-5 mm; kısa stamenler 2,5-3 mm; anterler 0,8-1,1 x 0,5-0,7 mm. Kapsül dişi lanseolat; 0,8-1,5 x 0,4-1 mm...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yaprakları
gövde
yapraklar
geniş
oblong
fazla


38. SAYFA ICERIGI

A. coarctata Poir. 1570 cm boyunda. Gövde yuvarlak, boyuna çizgili, kalkık, yünsü-tomentos. Yapraklar sık, ipeksi-tomentos; bazal yapraklar linear-lanseolat, kısa petiollü, 410 (-30) 0,41.5 (-3) cm, 2- pinnatisekt, 2050 ya da daha fazla çift segmentli, oblong, pinnatifid, 27 14 mm; gövde yaprakları daha küçük ve daha dar. Kapitulum 20 150 ya da daha fazla, korimbler 37 cm genişlikte, pedunkuller 13 mm. İnvolükrum geniş ovat 34 24 mm. Dış fillariler linear-setamsı, akuminat ya da akut, içtekiler linear-lanseolat, obtus, kenarları zarsı değil, tomentos. Dilsi çiçekler 56, sarı, 1mm; tüpsü çiçekler 1530. Bozkırlar, volkanik yamaçlar, kumlu topraklar, buğday tarlalar ve 4502500 m yükseklikte yetişir.
Şekil 1.3 Achillea coarctata (Fotoğraf: Turan ARABACI)
38single.php