Sekt. Santolinoidea Yapraklar genellikle linear, pinnatisekt, segmentler çok az transvers, imbrikat ya da bir dereceye kadar ayrı. Fillariler kalıcı, tabanda bağlı değil. Achillea cinsinin en geniş seksiyonudur. Son yıllarda tanımlanan iki endemik türüyle birlikte toplamda 16sı endemik olmak üzere 22 türü kapsar. Bu seksiyonun yayılım merkezi İç Anadoludur. A. gypsicola Hub.Mor. 520 cm boyunda. Gövde yuvarlak, boyuna çizgili, yünsü, sık, uzun tüylü. Yapraklar sık kalkık tüylü, linear, gövdenin orta kısmındaki yapraklar 1.52 0.15 0.2 cm, pinnatisekt, segmentler sık imbrikat, 3 parçalı, loplar dairesel, dentikulat. Kapitulum 16, korimbus 1.52.5 cm genişlikte, pedunkuller 316 mm. İnvolukrum 563.54 (-6) mm ovattan subgloboza kadar. Fillariler ovata kadar orbikular, obtus, sık, kalkık-yünsü, bazen tüysüz, geniş zarsı kenarlı. Dilsi çiçekler 46, altın sarısı, 22.5 (-4) mm; tüpsü çiçekler 1535. Step, kireç, cipsli yamaçlar ve Artemisia steplerinde, 670800 m yüksekliklerde yetişir [45].
Şekil 1.4 Achillea gypsicola (Fotoğraf: Turan ARABACI) (A: Genel görünüş B: Kapitulum) 3939. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çiçekler
dilsi
gövde
geniş
yapraklar
kapitulum


39. SAYFA ICERIGI

Sekt. Santolinoidea Yapraklar genellikle linear, pinnatisekt, segmentler çok az transvers, imbrikat ya da bir dereceye kadar ayrı. Fillariler kalıcı, tabanda bağlı değil. Achillea cinsinin en geniş seksiyonudur. Son yıllarda tanımlanan iki endemik türüyle birlikte toplamda 16sı endemik olmak üzere 22 türü kapsar. Bu seksiyonun yayılım merkezi İç Anadoludur. A. gypsicola Hub.Mor. 520 cm boyunda. Gövde yuvarlak, boyuna çizgili, yünsü, sık, uzun tüylü. Yapraklar sık kalkık tüylü, linear, gövdenin orta kısmındaki yapraklar 1.52 0.15 0.2 cm, pinnatisekt, segmentler sık imbrikat, 3 parçalı, loplar dairesel, dentikulat. Kapitulum 16, korimbus 1.52.5 cm genişlikte, pedunkuller 316 mm. İnvolukrum 563.54 (-6) mm ovattan subgloboza kadar. Fillariler ovata kadar orbikular, obtus, sık, kalkık-yünsü, bazen tüysüz, geniş zarsı kenarlı. Dilsi çiçekler 46, altın sarısı, 22.5 (-4) mm; tüpsü çiçekler 1535. Step, kireç, cipsli yamaçlar ve Artemisia steplerinde, 670800 m yüksekliklerde yetişir [45].
Şekil 1.4 Achillea gypsicola (Fotoğraf: Turan ARABACI) (A: Genel görünüş B: Kapitulum) 39single.php