A. spinulifolia Fenzl ex Boiss. 2535 cm boyunda. Gövde yuvarlak, boyuna çizgili, basık beyaz tomentos. Yapraklar sık ya da seyrek yünsü kalkık tüylü, linear, gövdenin orta kısmındaki yapraklar 1.52.5 0.10.2 cm, pinnatisekt, segmentler gençken sık imbrikat, tam, nadiren 3 loplu ya da 3 parçalı, triangular akuminat ya da suborbikular loplu, loplar 0.51 mm, dentikulattır. Kapitulum 512, korimbler 1.55 cm genişlikte, pedunkuller 0.57 cm. İnvolukrum yarıküreselden basığa kadar, 3.55 46.5 (8-) mm, tabanda daire şeklinde. Fillariler lanseolattan ovata kadar, akut, kenarları zarsı değil, karinalı ve gençken tomentos, daha sonra tüysüz olabilir. Dilsi çiçekler 68, beyaz (genellikle kuruduğunda soluk sarı), 12.5 (-3) mm, disk çiçekler 2060. Kalkerli kayalıklar ve taşlık dağ etekleri, Cedrus ormanları ve 9002000 m yükseklikte yetişir [45].
Şekil 1.5 Achillea spinulifolia (Fotoğraf: Turan ARABACI)
4040. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kadar
çiçekler
gövde
yapraklar
kapitulum
dilsi


40. SAYFA ICERIGI

A. spinulifolia Fenzl ex Boiss. 2535 cm boyunda. Gövde yuvarlak, boyuna çizgili, basık beyaz tomentos. Yapraklar sık ya da seyrek yünsü kalkık tüylü, linear, gövdenin orta kısmındaki yapraklar 1.52.5 0.10.2 cm, pinnatisekt, segmentler gençken sık imbrikat, tam, nadiren 3 loplu ya da 3 parçalı, triangular akuminat ya da suborbikular loplu, loplar 0.51 mm, dentikulattır. Kapitulum 512, korimbler 1.55 cm genişlikte, pedunkuller 0.57 cm. İnvolukrum yarıküreselden basığa kadar, 3.55 46.5 (8-) mm, tabanda daire şeklinde. Fillariler lanseolattan ovata kadar, akut, kenarları zarsı değil, karinalı ve gençken tomentos, daha sonra tüysüz olabilir. Dilsi çiçekler 68, beyaz (genellikle kuruduğunda soluk sarı), 12.5 (-3) mm, disk çiçekler 2060. Kalkerli kayalıklar ve taşlık dağ etekleri, Cedrus ormanları ve 9002000 m yükseklikte yetişir [45].
Şekil 1.5 Achillea spinulifolia (Fotoğraf: Turan ARABACI)
40single.php