A. teretifolia Willd. (10-) 2035 boyunda. Gövde yuvarlak, boyuna çizgili, basık-tomentos, tüysüz. Yapraklar basık-pilose, linear-filiform. Gövdenin orta kısmındaki yapraklar (1-) 1.53 0.050.1 (-0.15) cm, pinnatisekt, segmentler sık imbrikat, tam ya da nadiren 3 loplu, 0.5 0.3 mm, dentikulat. Kapitulum (6-) 1040, korimbler 1.5-(37) mm genişlikte, pedunkuller (2-) 413 (-30) mm. İnvolukrum yarıküresel, 35 mm genişlikte ve uzunlukta. Fillariler ovattan lanseolata kadar, subakut ya da obtus, basık ya da basık, seyrek, içtekiler dar zarımsı kenarlı. Dilsi çiçekler 57, beyaz, (1-) 23 mm; tüpsü çiçekler 2045. Step, kayalık yamaçlar, Konifer ormanları, subalpin çayırlar ve 9002150 m yükseklikte yetişir [45].
Şekil 1.6 Achillea teretifolia (Fotoğraf: Turan ARABACI)
4141. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetişen achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu - Sayfa 65
22. Gövde korimbusa doğru çıplak, yapraklar korimbusa doğru küçülmekte; çiçek durumu sapı 2-20(-40) mm; lamina 1.5-4 x 2-5 mm 23. Fillariler akut ya da subakut; palea lanseolat, uç kısmında seyrek tüylü ya da tüysüz; aken obovat, 1-1.5 x 0.3-0.5 mm……..11. falcata 23. Fillariler obtus; palea oblong, villoz, ucu sık tüylü; aken obovatoblong ya da oblong, 2-2.5 x 0.5-1 mm…..…………….12. cucullata 12. D...

41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kadar
gövde
yapraklar
seyrek
beyaz
orta


41. SAYFA ICERIGI

A. teretifolia Willd. (10-) 2035 boyunda. Gövde yuvarlak, boyuna çizgili, basık-tomentos, tüysüz. Yapraklar basık-pilose, linear-filiform. Gövdenin orta kısmındaki yapraklar (1-) 1.53 0.050.1 (-0.15) cm, pinnatisekt, segmentler sık imbrikat, tam ya da nadiren 3 loplu, 0.5 0.3 mm, dentikulat. Kapitulum (6-) 1040, korimbler 1.5-(37) mm genişlikte, pedunkuller (2-) 413 (-30) mm. İnvolukrum yarıküresel, 35 mm genişlikte ve uzunlukta. Fillariler ovattan lanseolata kadar, subakut ya da obtus, basık ya da basık, seyrek, içtekiler dar zarımsı kenarlı. Dilsi çiçekler 57, beyaz, (1-) 23 mm; tüpsü çiçekler 2045. Step, kayalık yamaçlar, Konifer ormanları, subalpin çayırlar ve 9002150 m yükseklikte yetişir [45].
Şekil 1.6 Achillea teretifolia (Fotoğraf: Turan ARABACI)
41single.php