2. MATERYAL VE METOT 2.1 Materyal 2.1.1 Bitkisel Materyal Araştırmamızda Achillea cinsinden Filipendulinae ve Santolinoidea seksiyonlarına ait farklı lokalitelerden toplanan 7 ayrı türün toprak üstü kısımları kullanılmıştır. Araziden toplanan bitki örnekleri gölgede ve oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Kuruma işlemi gerçekleştikten sonra bitki örnekleri 3 saat süreyle hidrodistilasyona tabi tutularak uçucu yağları izole edilmiştir. Kullanılan türlerin herbaryum örnekleri İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinde Biyoloji Bölümü Herbaryumunda bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan Achillea türlerine ait genel bilgiler Tablo2.1de verilmektedir.
4343. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Konya ilinde kullanılan halk ilaçları üzerinde etnobotanik araştırmalar - Sayfa 14
MATERYAL Araştırmada bölgeye farklı zamanlarda yapılan bilimsel geziler sırasında toplanan herbaryum örnekleri materyal olarak kullanılmıştır. Toplanan herbaryum örnekleri, bunlara verilen herbaryum ve anket numaraları Tablo 1a,b,c’de gösterilmiştir. Tablo 1a: Bilimsel geziler sırasında toplanan bitkilerin herbaryum ve anket numaraları Bitki Adı Achillea biebersteinii Afan. Achillea setac...
Türkiye'de yetişen achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu - Sayfa 56
Üniversitesi herbaryumundan (E ) getirtilmiş ve A. fraasii var. troiana, A multifida, A. brachyphylla, A. oligocephala, A. sipikorensis, A. falcata, A. cucullata, A. monocephala, A. boissieri, A. lycaonica, A. magnifica, A. tenuifolia, A. phyrgia, A. gypsicola, A. aleppica subsp. aleppica, A. pseudoaleppica, A. teretifolia, A. armenorum, A. sintenisii, A. spinulifolia, A. millefolium subsp. millef...
Trakya bölgesi'nde bulunan Sonchus L. (Asteraceae) türleri üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik araştırmalar - Sayfa 26
BÖLÜM 3 MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Bitki Örneklerinin Toplanması Bu çalışma için Sonchus L. cinsine ait yaklaşık 130 bitki, 2010-2012 yılları arasında çiçeklenme dönemlerinde ve Trakya Bölgesi‟nin farklı yerlerinden toplandı. Bitkiler toplanırken her bir örneğe ait fotoğraflar çekildi. Toplanan bitkiler preslenip kurutularak herbaryum materyali haline getirildi ve halen toplanan diğer bitkilerle b...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

herbaryum
bitki
toplanan
materyal
örnekleri
edilmiştir


43. SAYFA ICERIGI

2. MATERYAL VE METOT 2.1 Materyal 2.1.1 Bitkisel Materyal Araştırmamızda Achillea cinsinden Filipendulinae ve Santolinoidea seksiyonlarına ait farklı lokalitelerden toplanan 7 ayrı türün toprak üstü kısımları kullanılmıştır. Araziden toplanan bitki örnekleri gölgede ve oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Kuruma işlemi gerçekleştikten sonra bitki örnekleri 3 saat süreyle hidrodistilasyona tabi tutularak uçucu yağları izole edilmiştir. Kullanılan türlerin herbaryum örnekleri İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinde Biyoloji Bölümü Herbaryumunda bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan Achillea türlerine ait genel bilgiler Tablo2.1de verilmektedir.
43single.php