Tablo2.1 Çalışmada Kullanılan Achillea Türlerine Ait Genel Bilgiler

Toplayıcı Adı ve Bitki No
T.A.1560
T.A.1586
T.A.1598
T.A. 1621
T.A.1567
T.A.1541
T.A.1591

Tür Adı ve
seksiyonu A. gypsicola Hub.-Mor. (Santolinoidea) A. spinulifolia Fenzl ex Boiss. (Santolinoidea) A. teretifolia
Willd. (Santolinoidea) A. vermicularis
Trin. (Santolinoidea) A. cappadocica Hausskn. & Bornm. (Filipendulinae)
A. clypeolata Sm.
(Filipendulinae) A. coarctata Poir.
(Filipendulinae)

Yağ verimi
(%) 0.03
0.019
0.03
0.02
0.008
0.006
0.02

Lokalite

Toplama

Zamanı

Çankırı: Çankırı-Kalecik

arası, 3.km, jipsli alanlar, 20.06.2003

850m

Adana: Pozatlı-Ankara arası,

19.km kayalık yamaçlar, 1 05.07.2003

100m

Kayseri: Bakırdağ

(Taşçı)-Saimbeyli arası, 23 05.07.2003

25.km, Gebzeli geçidi, 1900m

Van: Ahlat-Adilcevaz arası,

10.km,1700m

02.08.2003

Karaman: Gülnar-Ermenek arası, Bereketli köyü çevresi,
1100m Kırklareli: Kırklareli-Dere
köy arası, 1.km, tarla kenarları,75m
Kayseri: Develi, Soyaldı köyü, Sultan sazlığı yol
ayrımı, 1100m

03.07.2003 19.06.2003 05.07.2003

2.1.2 Antimikrobiyal Aktivite Testlerinde Kullanılan Mikroorganizmalar
Çalışmada maya formundaki insan patojeni Candida albicans (klinik izolat), Enterobacter aerogenes NRRL 3567, Escherichia coli ATCC 25292, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Proteus vulgaris NRRL 123 bakterileri ve Alternaria brassicola, Aspergillus flavus, Aspergillus niger ve Penicillum expansum mikrofungusları kullanılmıştır. Saprofitik mikrofunguslar
4444. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kilis yöresinde yetişen bazı tıbbi bitki ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 31
2.2.6. Mikroorganizma Türleri Çalışmada kullanılan bakteri ve mikrofungus suşları Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Laboratuarı’ndan temin edilmiştir. Araştırmada Escherichia coli ATCC-8739, Staphylococcus aureus ATCC-6538, Bacillus subtilis ATCC-14028, Pseudomonas aeruginosa ATCC-9027 bakteri suşları, Aspergillus niger ATCC-16404, Aspergillus parasiticus NRRL-2995, Al...
Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 44
alanlar, step, taşlı yamaçlardır. 1900 - 2500m yükseklikte yetişirler. Çiçeklenme dönemleri Temmuz - Ağustos aylarıdır [105]. Şekil 2.4 Thymus canoviridis’ in genel görünüşü (Foto B. Yıldız) 2.1.2 Antimikrobiyal Aktivite Testlerinde Kullanılan Mikroorganizmalar ve Özellikleri Çalışmada maya formundaki insan patojeni Candida albicans (klinik izolat), Enterobacter aerogenes NRRL 3567, Escherchia c...
Güney Marmara bölgesinde üretilen bazı balların antimikrobiyal, antioksidan aktivitelerinin, pestisit ve antibiyotik kalıntılarının incelenmesi - Sayfa 47
2.1.3 Antimikrobiyal Mikroorganizmalar ve Özellikleri Aktivite Testlerinde Kullanılan Çalışmada maya formundaki insan patojeni Candida albicans (klinik izolat), Candida albicans ATCC 10231, Campylobacter jejuni ATCC 33291, Enterobacter aerogenes NRRL 3567, Escherichia coli ATCC 25292, Klebsiella pneumoniae (klinik izolat), Listeria monocytogenes ATCC 7644, Proteus vulgaris NRRL 1...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kullanılan
niger
aspergillus
nrrl
atcc
çalışmada


44. SAYFA ICERIGI

Tablo2.1 Çalışmada Kullanılan Achillea Türlerine Ait Genel Bilgiler

Toplayıcı Adı ve Bitki No
T.A.1560
T.A.1586
T.A.1598
T.A. 1621
T.A.1567
T.A.1541
T.A.1591

Tür Adı ve
seksiyonu A. gypsicola Hub.-Mor. (Santolinoidea) A. spinulifolia Fenzl ex Boiss. (Santolinoidea) A. teretifolia
Willd. (Santolinoidea) A. vermicularis
Trin. (Santolinoidea) A. cappadocica Hausskn. & Bornm. (Filipendulinae)
A. clypeolata Sm.
(Filipendulinae) A. coarctata Poir.
(Filipendulinae)

Yağ verimi
(%) 0.03
0.019
0.03
0.02
0.008
0.006
0.02

Lokalite

Toplama

Zamanı

Çankırı: Çankırı-Kalecik

arası, 3.km, jipsli alanlar, 20.06.2003

850m

Adana: Pozatlı-Ankara arası,

19.km kayalık yamaçlar, 1 05.07.2003

100m

Kayseri: Bakırdağ

(Taşçı)-Saimbeyli arası, 23 05.07.2003

25.km, Gebzeli geçidi, 1900m

Van: Ahlat-Adilcevaz arası,

10.km,1700m

02.08.2003

Karaman: Gülnar-Ermenek arası, Bereketli köyü çevresi,
1100m Kırklareli: Kırklareli-Dere
köy arası, 1.km, tarla kenarları,75m
Kayseri: Develi, Soyaldı köyü, Sultan sazlığı yol
ayrımı, 1100m

03.07.2003 19.06.2003 05.07.2003

2.1.2 Antimikrobiyal Aktivite Testlerinde Kullanılan Mikroorganizmalar
Çalışmada maya formundaki insan patojeni Candida albicans (klinik izolat), Enterobacter aerogenes NRRL 3567, Escherichia coli ATCC 25292, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Proteus vulgaris NRRL 123 bakterileri ve Alternaria brassicola, Aspergillus flavus, Aspergillus niger ve Penicillum expansum mikrofungusları kullanılmıştır. Saprofitik mikrofunguslar
44single.php