Doç. Dr. Ayşe Dilek Azaz tarafından topraktan izole edilmiştir. Tüm mikroorganizma stokları Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesin Biyoloji Bölümünde saklanmaktadır.
Enterobacter aerogenes: Dışkı florasının temel elemanlarıdır. Enterobacter cinsindeki bakteriler toprak ve sularda bulunan düzgün gram-negatif basillerdir. Hareketlidirler ve kolay ürerler. Laktoz içeren besiyerinde (Örn: EMB) ortası koyu olan pembe renkli konveks hafif mukoid koloniler oluşturur. İnsan ve hayvan florasında bulunabilirler. Fırsatçı patojen özellik göstererek tehlikeye açık yeni doğan ve prematüre çocuklarda, bağışıklık sistemi zayıf ve baskılanmış hastalarda, başta idrar yolları, üst solunum yolları, yara ve yanık enfeksiyonları, menenjit ve sepsisler olmak üzere çeşitli hastalıklar oluştururlar. Son zamanlarda Enterobacter lerin giderek artan oranlarda hastane enfeksiyonları yaptıkları bildirilmektedir. Aynı zamanda bu mikroorganizma çok yaygın olarak sebzelerde ve toprakta da bulunmaktadır. Enterobacter ler ampisilin ve sefalosporinlere dirençli, karbenisilin ve sefotaksim gibi antibiyotiklere nispeten duyarlıdır [75, 76, 77].
Escherichia coli: 26 m boyunda, 1,01,5 m eninde, düz, uçları yuvarlak, çomakçık şeklinde gram-negatif bakterilerdir. Genellikle hareketlidir. Glukozda gaz oluşturur, laktozu fermente eder. Buyyon ve jelöz gibi besiyerlerinde kolayca ürerler. EMB besiyerinde küçük koyu renkli ve metalik röfle veren, SS besiyerinde ise pembe renkli koloniler oluşturur. Fakültatif anaerop olarak bu organizma bulunduğu ortamdaki oksijenin tüketimine yardımcı olur ve böylece sindirim kanalının anaerop hale gelmesini sağlar. Optimum üreme sıcaklığı 37 Cdir. Memelilerin ve kuşların bağırsak konuğudur. İnsan ve hayvanların doğumu takiben 12 saat veya gün içinde su ve gıdalar ile alınarak ince bağırsağın son kısmı ve kalın bağırsak mukozasına tutunurlar. Burada normal bağırsak florasını oluşturur ve burada diğer flora bakterileri ve organizma ile bir denge halinde kaldığı sürece hastalık yapmazlar. Normal koşullarda kokuşma (putrifikasyon) / mayalaşma (fermantasyon) dengesinin düzenlenmesine ve bulunduğu sindirim kanalında özellikle K vitamini olmak üzere birçok vitaminleri üretmek gibi beslenme ile de
4545. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tıbbi ve aromatik bitkilerde yaygın olarak bulunan bazı hidroksi benzoik ve hidroksi sinnamik asitlerin ın vıtro antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 30
1.4. Test Mikroorganizmalarının Genel Özellikleri Escherichia coli: Yaklaşık olarak 2-6 µm boyunda ve 1.0 - 1.5 µm eninde, düz, uçları yuvarlak çomakçık şeklinde bakterilerdir. Buyyon ve jeloz gibi genel besiyerlerinde kolayca üreyebilirler. Fakültetif anaerop olup optimum üreme ısısı 37 0C’dir. E. coli, memelilerin ve kuşların bağırsak florasında bulunmaktadır. Normal bağırsak florasında bulunup ...
Değişik yaş gruplarında bulunan çocukların üst solunum yolu infeksiyonlarında aerop bakterilerin ve virüslerin bulunma oranları - Sayfa 53
50 Neisseria sicca: Üst solunum yolları florasında bulunan gram olumsuz diplokoklardır. Değişken anaerop olup adi besiyerlerinde hatta oda derecesinde bile ürerler. Jelozda beyaz, kuru, sert ve besiyerine yapışık kesif koloniler yaparlar. ( 23 ) Nonnal boğaz florasında bulunan bakterilerin bu karakterleri ve özellikleri basit besiyerlerinde üreyebilmeleri onları patojen Neisseria' lardan ayırt ...
Küçükçekmece lagününden (İstanbul) izole edilen enterik bakterilerin antibiyotik direnç profili - Sayfa 37
24 [11,URL 17]. Bu bakteriler 60 ºC’de 20 dakikada ölürler ve dezenfektanlara da duyarlıdırlar. E.coli gibi oda ısısında haftalar veya aylarca canlı kalırlar. Kuruluğa karşı oldukça dayanıklıdırlar [16]. 2.2.3.6 Enterobacter Bu grubun mikroorganizmaları toprak, süt ürünleri, su, gübre, insan ve hayvanların sindirim kanalında bulunurlar. Klebsiella’lardan hareketli oluşları ile ayırt edilirler. Ha...

45. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

flora
bakteriler
insan
lerin
besiyerlerinde
patojen


45. SAYFA ICERIGI

Doç. Dr. Ayşe Dilek Azaz tarafından topraktan izole edilmiştir. Tüm mikroorganizma stokları Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesin Biyoloji Bölümünde saklanmaktadır.
Enterobacter aerogenes: Dışkı florasının temel elemanlarıdır. Enterobacter cinsindeki bakteriler toprak ve sularda bulunan düzgün gram-negatif basillerdir. Hareketlidirler ve kolay ürerler. Laktoz içeren besiyerinde (Örn: EMB) ortası koyu olan pembe renkli konveks hafif mukoid koloniler oluşturur. İnsan ve hayvan florasında bulunabilirler. Fırsatçı patojen özellik göstererek tehlikeye açık yeni doğan ve prematüre çocuklarda, bağışıklık sistemi zayıf ve baskılanmış hastalarda, başta idrar yolları, üst solunum yolları, yara ve yanık enfeksiyonları, menenjit ve sepsisler olmak üzere çeşitli hastalıklar oluştururlar. Son zamanlarda Enterobacter lerin giderek artan oranlarda hastane enfeksiyonları yaptıkları bildirilmektedir. Aynı zamanda bu mikroorganizma çok yaygın olarak sebzelerde ve toprakta da bulunmaktadır. Enterobacter ler ampisilin ve sefalosporinlere dirençli, karbenisilin ve sefotaksim gibi antibiyotiklere nispeten duyarlıdır [75, 76, 77].
Escherichia coli: 26 m boyunda, 1,01,5 m eninde, düz, uçları yuvarlak, çomakçık şeklinde gram-negatif bakterilerdir. Genellikle hareketlidir. Glukozda gaz oluşturur, laktozu fermente eder. Buyyon ve jelöz gibi besiyerlerinde kolayca ürerler. EMB besiyerinde küçük koyu renkli ve metalik röfle veren, SS besiyerinde ise pembe renkli koloniler oluşturur. Fakültatif anaerop olarak bu organizma bulunduğu ortamdaki oksijenin tüketimine yardımcı olur ve böylece sindirim kanalının anaerop hale gelmesini sağlar. Optimum üreme sıcaklığı 37 Cdir. Memelilerin ve kuşların bağırsak konuğudur. İnsan ve hayvanların doğumu takiben 12 saat veya gün içinde su ve gıdalar ile alınarak ince bağırsağın son kısmı ve kalın bağırsak mukozasına tutunurlar. Burada normal bağırsak florasını oluşturur ve burada diğer flora bakterileri ve organizma ile bir denge halinde kaldığı sürece hastalık yapmazlar. Normal koşullarda kokuşma (putrifikasyon) / mayalaşma (fermantasyon) dengesinin düzenlenmesine ve bulunduğu sindirim kanalında özellikle K vitamini olmak üzere birçok vitaminleri üretmek gibi beslenme ile de
45single.php