ilgili bazı konularda, içinde yaşadığı canlıya yardımcı olurlar. Ancak bunun yanında E. colinin bazı ırkları ise patojendir. Enteropatojen olan bu ırklar K antijeni adı verilen bir antijene sahiptirler. Bu antijen sayesinde ince bağırsak yüzeyine yapışır ve burada kolonize olurlar. Ayrıca ürettikleri bir enterotoksinle de bebek ve çocuklarda dizanteri benzeri öldürücü bir ishale neden olurlar. Aynı zamanda yaşlı kimselerde veya vücut direnci düşmüş hastalarda idrar yolları, cerrahi yara veya alt solunum yolları enfeksiyonlarına da neden olabilirler. Bu enfeksiyonlarda genellikle çoklu antibiyotiklere dirençli (R plazmidi) olan suşları rol oynar. Ampisilin, tetrasiklinler, kloramfenikol, sefalosporinler ve amigoglikozitlerin koli basili üzerine değişik etkileri vardır [75, 76, 77].
Proteus vulgaris: Bu gruptaki bakteriler gram-negatif, sporsuz, kapsülsüz, çok hareketli ve bağırsak bakterilerinin genel karakterini gösteren bakterilerdir. En önemli özelliği katı besiyerinde yayılarak üremesidir. Proteus insan dışkısında, lağım sularında, kokuşmuş proteinli yiyeceklerde yaygın olarak bulunur. Hastane ortamında gelişen çeşitli enfeksiyonlar meydana getirir. Ağır ve parçalanmış yaralarda bulunmaları hem enfeksiyonu ağırlaştırır hem de tetanos ve gazlı kangren etkenlerini üremesini kolaylaştırarak bunların enfeksiyonlarının gelişmesine yol açar. Özellikle yeni doğan çocuklarda göbek kordonu enfeksiyonlarından kaynak bulan sepsis ve menenjit bazen epidemiler halinde görülebilir. Proteus cinsi üyeleri genellikle üreaz enzimi üreten bakterilerdir. Genellikle insanlarda idrar yolları enfeksiyonlarına bazen de enteritise neden olurlar. Aktif şekilde üreyi parçaladıkları için böbrek enfeksiyonlarına da sebep olabilmektedirler. Neomisin, kanamisin ve gentamisine karşı genellikle duyarlıdırlar [75, 76, 77].
Pseudomonas aeruginosa: 0,62 m uzunluğunda, Gram negatif basillerdir. Polar konumlu flagelları ile hareketlidirler. Tek tek, çift veya kısa zincirler halinde bulunabilirler. Bakterinin çevresinde ekstrasellüler polisakkarit yapıda bir tabaka bulunur. Fermantasyon yapamaz, glikozu okside edebilir. Çok az miktarda besin maddesi içeren nemli ortamlarda aerop üreyebilen bir bakteridir. Üreme sıcaklığı optimum 37 C dir. Doğada oldukça yaygındır. İnsan ve hayvan bağırsağında
4646. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 46
bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar hamile bayanlar, anne karnındaki ve yeni doğmuş bebekler, oluşturmaktadır [108, 109, 110, 111]. Proteus vulgaris: Gram-negatif, spor oluşturmayan, kapsülsüz, üreaz pozitif ve çok hareketlidirler. Bağırsak bakterilerinin genel karakterini gösterirler. İnsan dışkısında, lağım sularında, kokuşmuş proteinli yiyeceklerde yaygın olarak bulunurlar. Hastane ortamınd...
Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 48
kemoterapik ajanların birçoğuna hızla dayamkhhk kazanmaları .ve bu nedenle ekseriye oranla enfeksiyonlarına daha sık rastlanmasıdır (91]. Pseudomonas aeruginosa: 2-4 µm uzunluğunda, iri, bir veya birden fazla polar konumlu kirpiğe sahip, gram-negatif, çomak şekilli bir bak.teridir. Çok az miktarda besin maddesi içeren nemli ortamlarda aerop üreyebilen non-fermentatifbir bakteridir. Üreme sıcakl...
Jurinea consanguinea'nın antioksidan ve antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 35
21 enfeksiyonu ağırlaştırır hem de tetanos ve gazlı kangren etkenlerinin üremesini kolaylaştırarak bunların enfeksiyonlarının gelişmesine yol açar (Hacıoğlu 2005). Özellikle yeni doğan çocuklarda göbek kordonu enfeksiyonlarından kaynak bulan sepsis ve menenjit bazen epidemiler halinde görülebilir (Bilgehan 1992, Hacıoğlu 2005). Proteus cinsi üyeleri genellikle üreaz enzimi üreten bakterilerdir. G...

46. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

insan
hareketli
bakteriler
enfeksiyonlar
yara
gram


46. SAYFA ICERIGI

ilgili bazı konularda, içinde yaşadığı canlıya yardımcı olurlar. Ancak bunun yanında E. colinin bazı ırkları ise patojendir. Enteropatojen olan bu ırklar K antijeni adı verilen bir antijene sahiptirler. Bu antijen sayesinde ince bağırsak yüzeyine yapışır ve burada kolonize olurlar. Ayrıca ürettikleri bir enterotoksinle de bebek ve çocuklarda dizanteri benzeri öldürücü bir ishale neden olurlar. Aynı zamanda yaşlı kimselerde veya vücut direnci düşmüş hastalarda idrar yolları, cerrahi yara veya alt solunum yolları enfeksiyonlarına da neden olabilirler. Bu enfeksiyonlarda genellikle çoklu antibiyotiklere dirençli (R plazmidi) olan suşları rol oynar. Ampisilin, tetrasiklinler, kloramfenikol, sefalosporinler ve amigoglikozitlerin koli basili üzerine değişik etkileri vardır [75, 76, 77].
Proteus vulgaris: Bu gruptaki bakteriler gram-negatif, sporsuz, kapsülsüz, çok hareketli ve bağırsak bakterilerinin genel karakterini gösteren bakterilerdir. En önemli özelliği katı besiyerinde yayılarak üremesidir. Proteus insan dışkısında, lağım sularında, kokuşmuş proteinli yiyeceklerde yaygın olarak bulunur. Hastane ortamında gelişen çeşitli enfeksiyonlar meydana getirir. Ağır ve parçalanmış yaralarda bulunmaları hem enfeksiyonu ağırlaştırır hem de tetanos ve gazlı kangren etkenlerini üremesini kolaylaştırarak bunların enfeksiyonlarının gelişmesine yol açar. Özellikle yeni doğan çocuklarda göbek kordonu enfeksiyonlarından kaynak bulan sepsis ve menenjit bazen epidemiler halinde görülebilir. Proteus cinsi üyeleri genellikle üreaz enzimi üreten bakterilerdir. Genellikle insanlarda idrar yolları enfeksiyonlarına bazen de enteritise neden olurlar. Aktif şekilde üreyi parçaladıkları için böbrek enfeksiyonlarına da sebep olabilmektedirler. Neomisin, kanamisin ve gentamisine karşı genellikle duyarlıdırlar [75, 76, 77].
Pseudomonas aeruginosa: 0,62 m uzunluğunda, Gram negatif basillerdir. Polar konumlu flagelları ile hareketlidirler. Tek tek, çift veya kısa zincirler halinde bulunabilirler. Bakterinin çevresinde ekstrasellüler polisakkarit yapıda bir tabaka bulunur. Fermantasyon yapamaz, glikozu okside edebilir. Çok az miktarda besin maddesi içeren nemli ortamlarda aerop üreyebilen bir bakteridir. Üreme sıcaklığı optimum 37 C dir. Doğada oldukça yaygındır. İnsan ve hayvan bağırsağında
46single.php