bulunmaktadır. P. aeruginosa karakteristik olarak mavi-yeşil bir pigment oluşturur ve mavi cerahat yaparlar. Fırsatçı patojen bir bakteri olduğundan uygun şartlar altında özellikle direnci kırılmış konakçılarda yanık ve yara enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, göz enfeksiyonları, septisemi, bronşit ve bronkopnömoni gibi çeşitli hastalıklara yol açar. Ayrıca P. aeruginosa, önemli bir denitrifiye edici bakteri olarak doğadaki azot devrinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu mikroorganizma yaygın olarak kullanılan birçok antibiyotiğe karşı doğal olarak dirençlidir. Bu direnç bakterilerin hücrelerinde bulunan R plazmitleri üzerindeki genlerle sağlamaktadır. Hastane çevrelerinde yaygın olarak bulunan bu organizma tedavi gören hastalar da enfekte etmektedir [75, 76, 77].
Staphylococcus aureus: Küçük, yuvarlak, oval şekilli gram-pozitif koklardır. Bilinen basit besiyerlerinde ve optimum 37 Cde üreyebilirler. Fakültatif anaerop türlerdendir. Doğada oldukça yaygındır; tozda, toprakta, eşya üzerinde, insan ve hayvan deri, burun mukozası, ağız ve nazofarink florasında bulunur. Gıdalarda geliştiğinde insan ve diğer sıcakkanlı hayvanlarda geniş çapta besin zehirlenmesine neden olmaktadırlar. S. aureus çok sayıda endotoksin oluşturur. Bunlardan biri koagülaz olup fibrinleri koagüle eder ve pıhtılaşmasına neden olur. Endotoksinler merkezi sinir sistemininde etkili olarak yoğun kusmalarla birlikte gastrointestinal hastalıklara neden olular. S. aureus sarı pigmentlidir. Çıban, sivilce gibi deri-mukoza lokalizasyonları ve zatürree, osteomiyelit, menenjit, artritis gibi çok sayıda sistem ve organ enfeksiyonlarına neden olur. S. aureus bakterilerinin, günümüz için en önemli yönleri, kullanılmakta olan kemoterapötik maddelerin birçoğuna hızla dayanıklılık kazanmaları ve bu nedenle eskiye oranla enfeksiyonlarına daha sık rastlanmasıdır [75, 76, 77].
Candida albicans: 23 x 46 m boyutlarında ovaldir ve tomurcuklanarak ürer. Sabouraud Dextrose Agar da oda ısısında yapılan kültürlerinde yumuşak krem rengi koloniler yapar. Glukoz ve maltozu hem asit hem de gaz oluşturarak fermente eder. Sukrozdan asit oluşturur, fakat laktozu etkilemez. Fırsatçı ve patojen bir tür mayadır. Candida lar, insan ve hayvan mukozalarında kommensal olarak bulunur.
4747. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Jurinea consanguinea'nın antioksidan ve antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 35
21 enfeksiyonu ağırlaştırır hem de tetanos ve gazlı kangren etkenlerinin üremesini kolaylaştırarak bunların enfeksiyonlarının gelişmesine yol açar (Hacıoğlu 2005). Özellikle yeni doğan çocuklarda göbek kordonu enfeksiyonlarından kaynak bulan sepsis ve menenjit bazen epidemiler halinde görülebilir (Bilgehan 1992, Hacıoğlu 2005). Proteus cinsi üyeleri genellikle üreaz enzimi üreten bakterilerdir. G...
Niğde yöresindeki bazı endemik bitki türlerinin antimikrobiyal aktiviteleri - Sayfa 36
enfeksiyonlar, organ apseleri, pnömoni ve septisem olgularından izole edilirler (Kurtoğlu vd., 2008). 2.4.2 Escherichia coli Enterobacteriaceae familyasının bir üyesi olan Escherichia coli, anaerob ve gram negatif bir bakteridir. Genellikle insan barsaklarında yaşar. Gastrointestinal sistemde bol miktarda bulunurlar ve bakteriyel enfeksiyon, neonatal menenjit, üriner sistem enfeksiyonu ve gastro...
Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 46
bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar hamile bayanlar, anne karnındaki ve yeni doğmuş bebekler, oluşturmaktadır [108, 109, 110, 111]. Proteus vulgaris: Gram-negatif, spor oluşturmayan, kapsülsüz, üreaz pozitif ve çok hareketlidirler. Bağırsak bakterilerinin genel karakterini gösterirler. İnsan dışkısında, lağım sularında, kokuşmuş proteinli yiyeceklerde yaygın olarak bulunurlar. Hastane ortamınd...

47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

patojen
idrar
menenjit
bakteri
enfeksiyonları
fırsatçı


47. SAYFA ICERIGI

bulunmaktadır. P. aeruginosa karakteristik olarak mavi-yeşil bir pigment oluşturur ve mavi cerahat yaparlar. Fırsatçı patojen bir bakteri olduğundan uygun şartlar altında özellikle direnci kırılmış konakçılarda yanık ve yara enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, göz enfeksiyonları, septisemi, bronşit ve bronkopnömoni gibi çeşitli hastalıklara yol açar. Ayrıca P. aeruginosa, önemli bir denitrifiye edici bakteri olarak doğadaki azot devrinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu mikroorganizma yaygın olarak kullanılan birçok antibiyotiğe karşı doğal olarak dirençlidir. Bu direnç bakterilerin hücrelerinde bulunan R plazmitleri üzerindeki genlerle sağlamaktadır. Hastane çevrelerinde yaygın olarak bulunan bu organizma tedavi gören hastalar da enfekte etmektedir [75, 76, 77].
Staphylococcus aureus: Küçük, yuvarlak, oval şekilli gram-pozitif koklardır. Bilinen basit besiyerlerinde ve optimum 37 Cde üreyebilirler. Fakültatif anaerop türlerdendir. Doğada oldukça yaygındır; tozda, toprakta, eşya üzerinde, insan ve hayvan deri, burun mukozası, ağız ve nazofarink florasında bulunur. Gıdalarda geliştiğinde insan ve diğer sıcakkanlı hayvanlarda geniş çapta besin zehirlenmesine neden olmaktadırlar. S. aureus çok sayıda endotoksin oluşturur. Bunlardan biri koagülaz olup fibrinleri koagüle eder ve pıhtılaşmasına neden olur. Endotoksinler merkezi sinir sistemininde etkili olarak yoğun kusmalarla birlikte gastrointestinal hastalıklara neden olular. S. aureus sarı pigmentlidir. Çıban, sivilce gibi deri-mukoza lokalizasyonları ve zatürree, osteomiyelit, menenjit, artritis gibi çok sayıda sistem ve organ enfeksiyonlarına neden olur. S. aureus bakterilerinin, günümüz için en önemli yönleri, kullanılmakta olan kemoterapötik maddelerin birçoğuna hızla dayanıklılık kazanmaları ve bu nedenle eskiye oranla enfeksiyonlarına daha sık rastlanmasıdır [75, 76, 77].
Candida albicans: 23 x 46 m boyutlarında ovaldir ve tomurcuklanarak ürer. Sabouraud Dextrose Agar da oda ısısında yapılan kültürlerinde yumuşak krem rengi koloniler yapar. Glukoz ve maltozu hem asit hem de gaz oluşturarak fermente eder. Sukrozdan asit oluşturur, fakat laktozu etkilemez. Fırsatçı ve patojen bir tür mayadır. Candida lar, insan ve hayvan mukozalarında kommensal olarak bulunur.
47single.php