Genital patojenlerin en yaygın olanlarından birisidir. Patojenin kaynağı kolon ve vajinanın kendisidir. Ancak sağlıklı insanlarda çok az miktarda bulunur. Bunun yanında ağız mukozası ve dilde, vücudun rutubetli olduğu bölgelerde, deri katlanmalarının olduğu bölgelerde kandidiyasis denen bir enfeksiyona yol açar. C. albicans kontaminasyonunun olduğu bölgelerden kan veya lenf yoluyla yayılarak, ulaştığı başka bölgeleri de etkisi altına alabilir. Genellikle antibiyotiklerin kullanılması, gebelik, oral olarak alınan doğum kontrol ilaçlarının kullanılması ve bunun yanında şeker, kanser veya AIDS gibi hastalıklar nedeniyle direnci zayıflamış, özellikle hücresel bağışıklık sistemi tahrip olmuş hastalarda görülür. Tedavi amacıyla nystatin ve imidazol kullanılır [75, 77, 78].
Alternaria brassicola: Koloni koyu kahverengi-siyahımsı ve kadifemsidir. Hifler dallı, önceleri şeffaf, sonra kahverengimsidir. Konidiyoforlar tek veya 212lik gruplar halinde, genellikle basit, dik düz veya dalgalı, bazen genikulat, az veya çok silindirik, tabanda hafifçe şişkin, bölmeli, soluk veya orta derecede zeytinimsi kahverengidir. Konidiler genellikle 20 konidilik zincirler halinde, bazen dallı, konidiyofor çeperindeki küçük deliklerden çıkmaktadır. Konidiler düz çeperli silindirik, genellikle uca doğru sivrilmekte veya obklavat, taban hücresi yuvarlak hale gelmiş, gaga hemen hemen yok gibidir. Apikal hücre az veya çok dikdörtgen şeklinde veya turunkat bir kozalağa benzemektedir. Konidiler 111 arası fakat genellikle 6dan az enine bölmeli ve genellikle bölmelerin olduğu yerlerde büzülmeler görülmekte, soluk veya orta derecede yeşilimsi renkte, düz çeperli veya yaşlılıkta hafifçe siğilli hale gelmektedir [79].
Aspergillus flavus: Czapek Dox Agar besiyerinde koloniler 10 günde hızla gelişerek 67 cm çapına ulaşmaktadır. Genellikle ince fakat sıkı yapılı bir misel keçesi oluşturmakta, çoğunlukla düz ancak bazı ırklarında ise radiyal olarak oluklu ya da beyin kıvrımlıdırlar. Çoğu ırklarında bol miktarda konidi yapıları gelişir. Genç konidi başları genellikle sarı tonlardadır fakat hızlı bir biçimde parlak koyu sarı-yeşil tonlara kaymaktadır. Koloni altı genellikle renksiz-pembemsi esmer renktedir. Konidiyoforlar kalın çeperli, renksiz, kaba şekilde pürüzlü genellikle
4848. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 50
Aspergillus niger: Czapek Dox Agar besiyerinde koloniler yavaş gelişmekte, 10-15 günde oda sıcaklığında 2.5-3.0cm çapına ulaşmaktadır. Oldukça gevşek­ kompakt beyaz-hafif sarı bazal miselyum ve bol miktarda dik ve genellikle yığınlar halinde toplanmış konidi yapıları vardır. Tipik olarak karbon siyahına yakın renkte veya bazen koyu kahverengimsi siyah renktedir ve koloni yüzeyini dar bir kenar ha...
Atmosferde en çok rastlanan mikrofungus cinslerine ait bazı türlerin protein profillerinin karşılaştırılması - Sayfa 26
sayıda dallanma göstererek iç içe girmiş şekilde gelişmekte, kalın çeperli uzamış hif elementlerinden ibarettir. Koloni altı genellikle sarı- kahverengi- kırmızı- kahverengi tonlarındadır. Bazende oldukça koyu renkli, konidi başları gevşek şekilde kolumnar. Bazı ırklarda kısa, bazı ırklarda ise radiyat olma eğilimi göstermektedir. Devamlı olarak beyaz veya çok soluk deve tüyü renginde, sarı-kahver...
Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 49
Candida albicans: Fırsatçı ve patojen bir tür mayadır. Kandidoz denen bir enfeksiyona yol açarlar. Enfeksiyon odağı genellikle üst ya da alt solunum sistemidir. Bu odaktan kan veya lenf yoluyla yayılan etke~ ulaştığı başka etkenleri ·tutar. Candida' lar, insan ve hayvan mukozalarında kommensal olarak bulunur. Candida mukozaları, çoğunlukla direnci zayıflamış, özellikle hücresel bağışıklık siste...

48. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

konidiyoforlar
altı
genellikle
konidiyofor
kolon
çeperli


48. SAYFA ICERIGI

Genital patojenlerin en yaygın olanlarından birisidir. Patojenin kaynağı kolon ve vajinanın kendisidir. Ancak sağlıklı insanlarda çok az miktarda bulunur. Bunun yanında ağız mukozası ve dilde, vücudun rutubetli olduğu bölgelerde, deri katlanmalarının olduğu bölgelerde kandidiyasis denen bir enfeksiyona yol açar. C. albicans kontaminasyonunun olduğu bölgelerden kan veya lenf yoluyla yayılarak, ulaştığı başka bölgeleri de etkisi altına alabilir. Genellikle antibiyotiklerin kullanılması, gebelik, oral olarak alınan doğum kontrol ilaçlarının kullanılması ve bunun yanında şeker, kanser veya AIDS gibi hastalıklar nedeniyle direnci zayıflamış, özellikle hücresel bağışıklık sistemi tahrip olmuş hastalarda görülür. Tedavi amacıyla nystatin ve imidazol kullanılır [75, 77, 78].
Alternaria brassicola: Koloni koyu kahverengi-siyahımsı ve kadifemsidir. Hifler dallı, önceleri şeffaf, sonra kahverengimsidir. Konidiyoforlar tek veya 212lik gruplar halinde, genellikle basit, dik düz veya dalgalı, bazen genikulat, az veya çok silindirik, tabanda hafifçe şişkin, bölmeli, soluk veya orta derecede zeytinimsi kahverengidir. Konidiler genellikle 20 konidilik zincirler halinde, bazen dallı, konidiyofor çeperindeki küçük deliklerden çıkmaktadır. Konidiler düz çeperli silindirik, genellikle uca doğru sivrilmekte veya obklavat, taban hücresi yuvarlak hale gelmiş, gaga hemen hemen yok gibidir. Apikal hücre az veya çok dikdörtgen şeklinde veya turunkat bir kozalağa benzemektedir. Konidiler 111 arası fakat genellikle 6dan az enine bölmeli ve genellikle bölmelerin olduğu yerlerde büzülmeler görülmekte, soluk veya orta derecede yeşilimsi renkte, düz çeperli veya yaşlılıkta hafifçe siğilli hale gelmektedir [79].
Aspergillus flavus: Czapek Dox Agar besiyerinde koloniler 10 günde hızla gelişerek 67 cm çapına ulaşmaktadır. Genellikle ince fakat sıkı yapılı bir misel keçesi oluşturmakta, çoğunlukla düz ancak bazı ırklarında ise radiyal olarak oluklu ya da beyin kıvrımlıdırlar. Çoğu ırklarında bol miktarda konidi yapıları gelişir. Genç konidi başları genellikle sarı tonlardadır fakat hızlı bir biçimde parlak koyu sarı-yeşil tonlara kaymaktadır. Koloni altı genellikle renksiz-pembemsi esmer renktedir. Konidiyoforlar kalın çeperli, renksiz, kaba şekilde pürüzlü genellikle
48single.php