1mmden kısadır. Vesiküller gençken uzamış, daha sonraları ise subgloboz veya globoz olmaktadır. Sterigma tek veya iki seri halinde, aynı ırkta veya tek bir vesikülde her iki durumda görülebilmektedir. Çoğunlukla konidiler olgunlaştıklarında globoz veya subgloboz, belirgin şekilde pürüzlü veya düz çeperli, büyüklükleri ırklar arsında değişkendir [79].
A. niger: Czapek Dox Agar besiyerinde koloniler yavaş gelişmekte, 1015 günde oda sıcaklığında 2.53.0 cm çapına ulaşmaktadır. Oldukça gevşek-kompakt beyaz-hafif sarı bazal miselyum ve bol miktarda dik ve genellikle yığınlar halinde toplanmış konidi yapıları vardır. Tipik olarak karbon siyahına yakın renkte veya bazen koyu kahverengimsi siyah renktedir ve koloni yüzeyini dar bir kenar hariç tamamen kaplamaktadır. Koloni altı genellikle renksiz, bazen merkezde soluk sarıdır. Konidi başları tipik olarak büyük ve siyah, önce globoz, daha sonra radiyat veya yaşlandığında iki veya daha fazla gevşek-iyi belirlenmiş sütun halinde yarılmaktadır. Konidiyoforlar değişken uzunlukta, çeper düz, nispeten kalın, renksiz ve özellikle üst kısımda kahverengimsi tonlardadır. Vesiküller globoz veya globoza yakındır. Sterigmalar iki seri halindedir [79].
Penicillum expansum: Hifler bölmeli, dar, genellikle 23 m eninde, renksiz veya parlak renkli, düzensiz dallanmakta ve yoğun kompakt miselyum oluşturmaktadır. Konidi kenarları genellikle çok belirgindir. Konidiyoforlar farklılaşmamış yüzey altı veya havayi hiflerden gelişmektedir. Saplar nispeten dar ve ince çeperli, genellikle 12 bölmeli, bazı türlerde apikal olarak şişkin ancak vesiküller daima 10 mdan küçük çapta, karakteristik şekilde penisillat dallanmıştır ve penisillus denilen yapılar gelişmektedir. Fiyalidler terminal ve kompakt vertisiller halinde, nispeten kısadır. Konidiler bazipetal olarak gelişmekte, genellikle uzun zincirler halinde, tek hücreli, çok küçük, küresel, elipsoid, priform veya apikulat nadiren silindirik kitle halinde gri-yeşil, gri-mavi veya gri nadir olarak kahverengidir [80].
4949. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 49
Candida albicans: Fırsatçı ve patojen bir tür mayadır. Kandidoz denen bir enfeksiyona yol açarlar. Enfeksiyon odağı genellikle üst ya da alt solunum sistemidir. Bu odaktan kan veya lenf yoluyla yayılan etke~ ulaştığı başka etkenleri ·tutar. Candida' lar, insan ve hayvan mukozalarında kommensal olarak bulunur. Candida mukozaları, çoğunlukla direnci zayıflamış, özellikle hücresel bağışıklık siste...
Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 50
Aspergillus niger: Czapek Dox Agar besiyerinde koloniler yavaş gelişmekte, 10-15 günde oda sıcaklığında 2.5-3.0cm çapına ulaşmaktadır. Oldukça gevşek­ kompakt beyaz-hafif sarı bazal miselyum ve bol miktarda dik ve genellikle yığınlar halinde toplanmış konidi yapıları vardır. Tipik olarak karbon siyahına yakın renkte veya bazen koyu kahverengimsi siyah renktedir ve koloni yüzeyini dar bir kenar ha...
Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 48
yaşlılıkta hafifçe siğilli hale gelmektedir. Alternaria brassicola Cruciferae yapraklarında parazit olarak bulunabilmektedir [116, 117]. Aspergillus flavus: Czapek Dox Agar besiyerinde koloniler 10 günde hızla gelişerek 6 - 7 cm çapına ulaşmaktadır. Genellikle ince fakat sıkı yapılı bir misel keçesi oluşturmakta, çoğunlukla düz ancak bazı ırklarında ise radial olarak oluklu ya da beyin kıvrımlıdı...

49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

konidi
çeperli
genellikle
konidiyoforlar
konidiler
çeper


49. SAYFA ICERIGI

1mmden kısadır. Vesiküller gençken uzamış, daha sonraları ise subgloboz veya globoz olmaktadır. Sterigma tek veya iki seri halinde, aynı ırkta veya tek bir vesikülde her iki durumda görülebilmektedir. Çoğunlukla konidiler olgunlaştıklarında globoz veya subgloboz, belirgin şekilde pürüzlü veya düz çeperli, büyüklükleri ırklar arsında değişkendir [79].
A. niger: Czapek Dox Agar besiyerinde koloniler yavaş gelişmekte, 1015 günde oda sıcaklığında 2.53.0 cm çapına ulaşmaktadır. Oldukça gevşek-kompakt beyaz-hafif sarı bazal miselyum ve bol miktarda dik ve genellikle yığınlar halinde toplanmış konidi yapıları vardır. Tipik olarak karbon siyahına yakın renkte veya bazen koyu kahverengimsi siyah renktedir ve koloni yüzeyini dar bir kenar hariç tamamen kaplamaktadır. Koloni altı genellikle renksiz, bazen merkezde soluk sarıdır. Konidi başları tipik olarak büyük ve siyah, önce globoz, daha sonra radiyat veya yaşlandığında iki veya daha fazla gevşek-iyi belirlenmiş sütun halinde yarılmaktadır. Konidiyoforlar değişken uzunlukta, çeper düz, nispeten kalın, renksiz ve özellikle üst kısımda kahverengimsi tonlardadır. Vesiküller globoz veya globoza yakındır. Sterigmalar iki seri halindedir [79].
Penicillum expansum: Hifler bölmeli, dar, genellikle 23 m eninde, renksiz veya parlak renkli, düzensiz dallanmakta ve yoğun kompakt miselyum oluşturmaktadır. Konidi kenarları genellikle çok belirgindir. Konidiyoforlar farklılaşmamış yüzey altı veya havayi hiflerden gelişmektedir. Saplar nispeten dar ve ince çeperli, genellikle 12 bölmeli, bazı türlerde apikal olarak şişkin ancak vesiküller daima 10 mdan küçük çapta, karakteristik şekilde penisillat dallanmıştır ve penisillus denilen yapılar gelişmektedir. Fiyalidler terminal ve kompakt vertisiller halinde, nispeten kısadır. Konidiler bazipetal olarak gelişmekte, genellikle uzun zincirler halinde, tek hücreli, çok küçük, küresel, elipsoid, priform veya apikulat nadiren silindirik kitle halinde gri-yeşil, gri-mavi veya gri nadir olarak kahverengidir [80].
49single.php