2.1.3 Antimikrobiyal Aktivite Testlerinde Kullanılan Besiyerleri ve Standartlar
Mueller Hinton Broth (Merck) (Çift Kuvvet) Et ekstresi.4 gr Kazein hidrolizatı.35 gr Nişasta.3 gr Distile su.1000 ml
Tüplere 10ar ml paylaştırılarak 121 C de 20 dakika otoklavlanarak steril edilmiştir.
Mueller Hinton Agar (Merck) Et ekstresi.4 gr Agar.12 gr Kazein hidrolizatı.17.5 gr Nişasta.1.5 gr Distile su.1000 ml
121 C de 20 dakika otoklavlanarak steril edilmiş ve 90 mm çapındaki steril petri kaplarına 15er ml dökülmüştür.
Malt Ekstrakt Agar (Samson ve Pitt, 1985) Malt ekstrakt toz.20 gr Pepton.1 gr Glukoz.20 gr Agar.15 gr Distile su.1000 ml
121 C de 20 dakika otoklavlanarak steril edilmiş ve 90 mm çapındaki steril petri kaplarına 15er ml dökülmüştür.
5050. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Güney Marmara bölgesinde üretilen bazı balların antimikrobiyal, antioksidan aktivitelerinin, pestisit ve antibiyotik kalıntılarının incelenmesi - Sayfa 54
2.1.4 Antimikrobiyal Aktivite Testlerinde Kullanılan Besiyeri ve Standartlar Mueller Hinton Broth (Merck) (Çift Kuvvet) Et ekstresi………………………………………………………………………….4 gr Kazein hidrolizatı………………………………………………………………...35 gr Nişasta……………………………………………………………………………..3 gr Distile su………………………………………………………………………1000 ml 84 gr Mueller Hinton Broth (Oxoid) besiyeri 1000 ml distile su ilave edilerek hazırlanmıştır ...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 42
30 2.1.5. Antimikrobiyal Testler İçin Kullanılan Besiyerleri ve Kimyasallar 2.1.5.1. Mueller Hinton Broth (Merek) Tek Kuvvet Et Ekstresi...................................................................2.0 gr Kazein Hidrolizatı.. ................................................... 17.5 gr Nişasta......................................................................... 1.5 gr Distile Su...........
Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 51
Nişasta......................... ..... ............................... .... ...3 gr Distile Su............................................................ IOOOml 121 °C' de 20 dk otoklavlanarak steril edilmiş ve 10' ar mi steril tüplere dağıtılmıştır. Mueller Hinton Agar (Merek) Et Ekstresi. .................................................................5gr Agar..................................

50. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

distile
agar
hinton
edilmiş
steril
dakika


50. SAYFA ICERIGI

2.1.3 Antimikrobiyal Aktivite Testlerinde Kullanılan Besiyerleri ve Standartlar
Mueller Hinton Broth (Merck) (Çift Kuvvet) Et ekstresi.4 gr Kazein hidrolizatı.35 gr Nişasta.3 gr Distile su.1000 ml
Tüplere 10ar ml paylaştırılarak 121 C de 20 dakika otoklavlanarak steril edilmiştir.
Mueller Hinton Agar (Merck) Et ekstresi.4 gr Agar.12 gr Kazein hidrolizatı.17.5 gr Nişasta.1.5 gr Distile su.1000 ml
121 C de 20 dakika otoklavlanarak steril edilmiş ve 90 mm çapındaki steril petri kaplarına 15er ml dökülmüştür.
Malt Ekstrakt Agar (Samson ve Pitt, 1985) Malt ekstrakt toz.20 gr Pepton.1 gr Glukoz.20 gr Agar.15 gr Distile su.1000 ml
121 C de 20 dakika otoklavlanarak steril edilmiş ve 90 mm çapındaki steril petri kaplarına 15er ml dökülmüştür.
50single.php