2.2 Metot

2.2.1 Uçucu yağların Bileşenlerinin Belirlenmesi

2.2.1.1 Gaz Kromatografisi

Analiz koşulları

Sistem

:

Kolon

:

Dedektör

:

Taşıyıcı Gaz

:

Split Oranı

:

Sıcaklıklar

Kolon

:

Enjeksiyon :

Dedektör

:

Hewlett-Packart 6890 GC A HP-5 MS (30 m x 0.25 mm i.d. 0.25 m) FID Helyum (1.4 ml/dk) 1:100
45 C5 dk // 3 C/dk //220 C10 dk 220 C 250 C

2.2.1.2 Gaz Kromatografisi / Kütle Spektrometresi (GC/MS)

Uçucu yağ içindeki bileşenler, gaz kromatografisi kolonunda ayrıldıktan sonra dedektör görevi gören kütle spektrometresinde her birinin tek tek spektrumları alınmıştır.

Analiz Koşulları Sistem Kolon Sıcaklık Programı Enjektör Taşıyıcı Gaz Split Oranı Elektron Enerjisi Kütle Aralığı Kütüphane

: Hewlett-Packartt 5970 A : HP 6890 GC (30 m x 0.25 mm i.d. 0.25 m) : 45 C5 dk // 3 C/dk //220 C10 dk : 220 C : Helyum (1.4 ml/dk) : 1:100 : 70 eV : 10-400 u : Wiley ve NBS Kütüphane Tarama Yazılımları

5252. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 54
2.2 Metot 2.2.1 Uçucu yağların Bileşenlerinin Belirlenmesi 2.2.1.1 Gaz Kromatografisi Analiz koşulları Sistem Kolon Dedektör Taşıyıcı gaz Split oranı Sıcaklık Programı : HP 6890 GC : HP-5 MS (30 m x 0.25mm i.d. 0.25 µm) : FID (Alev İyonlaşmalı Dedektör) : Helyum (1.4ml/dk) : 1:100 : 55 °C-5 dk// 2 °C /dk // 210 °C -10 dk 2.2.1.2 Gaz Kromatografisi / Kütle Spektrometresi (GC/MS) U...
Mentha spicata L. subsp. spicata (Lamiaceae) bitkisinin morfolojik, anatomik, palinolojik ve bazı kimyasal özelliklerinin araştırılması - Sayfa 33
2.6. Uçucu Yağların Kimyasal Analizi Kromatografik işlemler Hewlett Packard Sistemi, HP-Agilent 5973 N GC-FID VE GC-MS (Gaz kromatografisi –Kütle Spektrometrisi) 6890 GC sistemi kullanılarak yapıldı DB-5 MS kolon (30m x 0,25 mm iç çaplı 0,25 µm) kullanılmıştır. Taşıyıcı gaz olarak Helyum kullanılmış; injektör sıcaklığı 250 °C., split akış hızı 1 ml/dk., GC (Gaz Kromatografisi)’nin sıcaklığı 60 °C...
Bazı Teucrium L. (Lamiaceae) türlerinin kemotaksonomik yönden araştırılması - Sayfa 23
Uçucu yağların verimi 100 gr bitki örneği üzerinden su distilasyonu yöntemi kullanılarak elde edilen % miktarı şeklinde ifade edilmiştir. Uçucu yağın kompozisyonu kalitatif ve kantitatif anlamda belirlenmeye çalışılmış ve bunun için uçucu yağların kimyasal analizleri, F.Ü. Fen Ed. Fak. Biyoloji Bölümü, Bitki Ürünleri ve Biyoteknolojisi Araştırma Lab.’ ında (BUBAL) bulunan GC ve GC-MS (Gaz kromatog...

52. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

taşıyıcı
kütle
helyum
split
kromatografisi
analiz


52. SAYFA ICERIGI

2.2 Metot

2.2.1 Uçucu yağların Bileşenlerinin Belirlenmesi

2.2.1.1 Gaz Kromatografisi

Analiz koşulları

Sistem

:

Kolon

:

Dedektör

:

Taşıyıcı Gaz

:

Split Oranı

:

Sıcaklıklar

Kolon

:

Enjeksiyon :

Dedektör

:

Hewlett-Packart 6890 GC A HP-5 MS (30 m x 0.25 mm i.d. 0.25 m) FID Helyum (1.4 ml/dk) 1:100
45 C5 dk // 3 C/dk //220 C10 dk 220 C 250 C

2.2.1.2 Gaz Kromatografisi / Kütle Spektrometresi (GC/MS)

Uçucu yağ içindeki bileşenler, gaz kromatografisi kolonunda ayrıldıktan sonra dedektör görevi gören kütle spektrometresinde her birinin tek tek spektrumları alınmıştır.

Analiz Koşulları Sistem Kolon Sıcaklık Programı Enjektör Taşıyıcı Gaz Split Oranı Elektron Enerjisi Kütle Aralığı Kütüphane

: Hewlett-Packartt 5970 A : HP 6890 GC (30 m x 0.25 mm i.d. 0.25 m) : 45 C5 dk // 3 C/dk //220 C10 dk : 220 C : Helyum (1.4 ml/dk) : 1:100 : 70 eV : 10-400 u : Wiley ve NBS Kütüphane Tarama Yazılımları

52single.php