Uçucu yağların bileşenleri kütle spektrumları ve retention indisleri, daha önceden yayınlanmış referanslarla karşılaştırılarak tanımlanmıştır [81, 82].
2.2.2 Uçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
Uçucu yağların antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesinde Agar Disk Difüzyon ve Mikrobroth Dilüsyon teknikleri kullanılmıştır [83, 84]
2.2.2.1 Agar Disk Difüzyon Metotu
Steril petrilere 15er ml olacak şeklinde Mueller Hinton Agar (MHA) dökülerek petriler düz bir zeminde donmaya bırakılmıştır. Kullanılacak olan mikroorganizmalar 24 saat öncesinden çift kuvvet Mueller Hinton Broth (MHB) içerisinde 37 Cde geliştirilmiştir. Gelişen mikroorganizmalar mikropipet yardımıyla bulundukları tüpten alınarak Mc Farland No:0.5e (yaklaşık 10 8 CFU/ml) göre bulanıklılık ayarı yapılmıştır. Test edilecek uçucu yağlar 4 mg olmak üzere steril flokonlara tartılmış ve üzerine 2 ml saf DMSO eklenerek tam olarak çözünmeleri ve homojen bir karışım haline gelmeleri sağlanmıştır. Steril kabin içerisinde petriler alt kapakların üzerinden kalemle dört eşit parçaya bölünmüştür. Her birine 20 l yağ çözeltisi emdirilen 3 adet ve 20l standart kloramfenikol (Candida albicans için ketokonozol) emdirilen 1 adet 6 mm çapında steril kağıt diskler hazırlanmıştır. Mc Farland No:0.5e göre hazırlanan mikroorganizmalar, petrideki besiyerinin üzerini tamamen kaplayacak şekilde transfer edilmiştir. Hazırlanan diskler petrilerdeki her parçanın tam ortasına gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu şekilde hazırlanan petri kapları 24 saat 37 Cde inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda üremenin görülmediği alanların (inhibisyon zonu) çapları milimetre olarak ölçülmüştür. Denemeler çift paralel olarak devam etmiştir.
5353. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 54
2.2.2.1 Agar Disk Difüzyon Metodu Steril petrilere 15' er mi olacak şekilde Mueller Hinton Agar (MHA) dökülerek, petriler düz bir zemin üzerinde donmaya bırakılmıştır. Kullanılacak olan mikroorganizmalar uygun besiyerlerinde 24 saat inkübasyona bırakılmış ve 24 saat sonunda Mc Farland No:0.5'e göre bulanıklık ayarları yapılmıştır. Steril kabin içerisinde petriler alt kapaklan üzerinden kalemle dö...
Bingöl ili ballarının fenolik bileşiklerinin antioksidan ve antimikrobial etkisinin araştırılması - Sayfa 50
2.1.5. Antimikrobiyal Aktivite Testlerinde Kullanılan Materyallerin Hazırlanması 2.1.5.1. Kullanılan Besiyerleri ve Hazırlanması 1. Müller Hinton Agar Besiyerinin Hazırlanması: 17 g Mueller Hinton Agar, 500 ml destile su ile karıştırılmış ve tamamen çözülünceye kadar manyetik karıştırıcı üzerinde bekletilmiştir. Daha sonra steril bir kaba aktarılan besiyeri, otoklavda 121 °C‟ de 15 dakika steril...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 50
38 2.2. Yöntem 2.2.1. Uçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi 2.2.1.1. Mikroorganizmaların canlandırılması Liyofilize kültürler halinde bulunan bakteriler, tüplerinden aseptik şartlar altında çıkarılmış ve canlandırılmak üzere Nutrient Broth tüplerine aktarılmıştır. 37°C de 24 saatlik inkübasyon süresi sonunda, kültürlerin Mueller Hinton Agar (MHA) plaklarına tek koloni ekim...

53. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

steril
hinton
farland
petri
saat
antimikrobiyal


53. SAYFA ICERIGI

Uçucu yağların bileşenleri kütle spektrumları ve retention indisleri, daha önceden yayınlanmış referanslarla karşılaştırılarak tanımlanmıştır [81, 82].
2.2.2 Uçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
Uçucu yağların antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesinde Agar Disk Difüzyon ve Mikrobroth Dilüsyon teknikleri kullanılmıştır [83, 84]
2.2.2.1 Agar Disk Difüzyon Metotu
Steril petrilere 15er ml olacak şeklinde Mueller Hinton Agar (MHA) dökülerek petriler düz bir zeminde donmaya bırakılmıştır. Kullanılacak olan mikroorganizmalar 24 saat öncesinden çift kuvvet Mueller Hinton Broth (MHB) içerisinde 37 Cde geliştirilmiştir. Gelişen mikroorganizmalar mikropipet yardımıyla bulundukları tüpten alınarak Mc Farland No:0.5e (yaklaşık 10 8 CFU/ml) göre bulanıklılık ayarı yapılmıştır. Test edilecek uçucu yağlar 4 mg olmak üzere steril flokonlara tartılmış ve üzerine 2 ml saf DMSO eklenerek tam olarak çözünmeleri ve homojen bir karışım haline gelmeleri sağlanmıştır. Steril kabin içerisinde petriler alt kapakların üzerinden kalemle dört eşit parçaya bölünmüştür. Her birine 20 l yağ çözeltisi emdirilen 3 adet ve 20l standart kloramfenikol (Candida albicans için ketokonozol) emdirilen 1 adet 6 mm çapında steril kağıt diskler hazırlanmıştır. Mc Farland No:0.5e göre hazırlanan mikroorganizmalar, petrideki besiyerinin üzerini tamamen kaplayacak şekilde transfer edilmiştir. Hazırlanan diskler petrilerdeki her parçanın tam ortasına gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu şekilde hazırlanan petri kapları 24 saat 37 Cde inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda üremenin görülmediği alanların (inhibisyon zonu) çapları milimetre olarak ölçülmüştür. Denemeler çift paralel olarak devam etmiştir.
53single.php