3. BULGULAR
3.1 Uçucu Yağların Kimyasal Kompozisyonları
Uçucu yağların kimyasal kompozisyonları, Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi Analizi kullanılarak aydınlatılmıştır. Uçucu yağların kimyasal bileşenleri ve yüzde oranları aşağıda grafikler halinde verilmiştir.

Bileşenler

Achillea cappadocica Hausskn & Bornm. (Karaman; Gülnar-Ermenek arası)

1,8 sineol kamfor
piperiton kamfen -pinen
eudesmol karyofillen oksit
bornil asetat -terpinen -pinen
aromadendren 1-terpineol

8,53 7,14 6,97 6,38 2,9 1,64 1,64 1,63 1,35 0,69

22,6

0 5 10 15 20 25 30 Miktar (%)

38,53 35 40 45

Şekil 3.1 A. cappadocica (Filipendulinae) Uçucu Yağının Bileşenleri

5656. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gaziantep florasına ait bazı Lamiaceae türlerinin antioksidan ve radikal temizleme aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 103
A. chamaepitys’den elde edilen uçucu yağlar GC ve GC-MS cihazları ile analiz edilmiş olup, bu ucucu yağa ait 24 bileşik tanımlanmıştır. Tanımlanan bu bileşikler yağın % 99.0’unu oluşturmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda uçucu yağın monoterpen hidrokarbonlar bakımından baskın olduğu belirlenmiştir (% 34.6). Uçucu yağ kompozisyonuna ait diğer baskın bileşik grubunun ise seskiterpen hidrokarbon...
Gaziantep florasına ait bazı Lamiaceae türlerinin antioksidan ve radikal temizleme aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 118
4.3.1.9. T. polium’dan elde edilen uçucu yağın kimyasal kompozisyonu T. polium’a ait uçucu yağın GC ve GC-MS analizleri sonucunda elde edilen ve uçucu yağın kimyasal kompozisyonunu gösteren kramotogram Şekil 4.21’de görülmektedir. Şekil 4.21. T. polium’dan elde edilen uçucu yağın orijinal GC-MS kramotogramı T. polium’dan elde edilen uçucu yağlar GC ve GC-MS cihazları ile analiz edilmiş olup, bu u...
Cupressus atlantica Gaussen ve Cupressus sempervirens L. uçucu yağlarının kimyasal içerikleri ve bazı biyolojik özellikleri - Sayfa 51
desteklemektedir. Çalışmalarında α-pinene (%60.5), sedrol (%8.3) ve limonene (%4.6) olduğunu belirlemişlerdir. Çizelge 4.18. Kahramanmaraş Avşar Kampüsü’nden yaz mevsiminde toplanan Cupressus sempervirens’in kimyasal içerikleri (Meyve) Alıkonma süresi, dak 11.266 12.198 12.370 12.874 13.408 13.414 13.800 14.382 15.628 16.246 16.821 17.783 18.139 18.471 18.732 18.946 19.231 19.439 19.777 20....

56. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
bileşenleri
bileşenler
kimyasal
αpinen
βpinen


56. SAYFA ICERIGI

3. BULGULAR
3.1 Uçucu Yağların Kimyasal Kompozisyonları
Uçucu yağların kimyasal kompozisyonları, Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi Analizi kullanılarak aydınlatılmıştır. Uçucu yağların kimyasal bileşenleri ve yüzde oranları aşağıda grafikler halinde verilmiştir.

Bileşenler

Achillea cappadocica Hausskn & Bornm. (Karaman; Gülnar-Ermenek arası)

1,8 sineol kamfor
piperiton kamfen -pinen
eudesmol karyofillen oksit
bornil asetat -terpinen -pinen
aromadendren 1-terpineol

8,53 7,14 6,97 6,38 2,9 1,64 1,64 1,63 1,35 0,69

22,6

0 5 10 15 20 25 30 Miktar (%)

38,53 35 40 45

Şekil 3.1 A. cappadocica (Filipendulinae) Uçucu Yağının Bileşenleri

56single.php