Bileşenler

Achillea gypsicola Hub – Mor. (Çankırı-Kalecik arası)

1,8 sineol L-kamfor piperiton -terpineol
linalol -oplopenon
kamfen -pinen bornil asetat valerenol (+)spatulenol stirene -terpinen -eudesmol -pinen trans(+)karveol karvon

2,79 2,41 2,06 1,86 1,17 0,68 0,65 0,56 0,55 0,54 0,51 0,38 0,2

7

20,64 18,61

39,39

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Miktar (%)

Şekil 3.4 Achillea gypsicola (Santolinoidea) Uçucu Yağının Bileşenleri

Bileşenler

Achillea spinufolia Fenzl ex Boiss. (Pozatlı-Ankara arası)

kamfor -pinen 1,8 sineol
spatulenol kamfen
terpinen-4-ol
eudesmol -pinen
germakren-D
karen krisantenil asetat bisiklogermakren
viridiflorol
-terpinen cis-jasmon delta-kadinen
trans-karyofillen tujon
isospatulenol
alloaromadendren -amorfen -gurjunen

6,17 4,54 4,27 3,73 2,62 2,44 1,34 1,26 1,19 1,12 0,99 0,93 0,88 0,86 0,65 0,53 0,5 0,31

14,45 11,36 9,79

30,07

0 5 10 15 20 25 30 35

Miktar (%)

Şekil 3.5 A. spinufolia (Santolinoidea) Uçucu Yağının Bileşenleri

5858. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sineol
βpinen
αpinen
kamfen
bileşenler
kamfor


58. SAYFA ICERIGI

Bileşenler

Achillea gypsicola Hub – Mor. (Çankırı-Kalecik arası)

1,8 sineol L-kamfor piperiton -terpineol
linalol -oplopenon
kamfen -pinen bornil asetat valerenol (+)spatulenol stirene -terpinen -eudesmol -pinen trans(+)karveol karvon

2,79 2,41 2,06 1,86 1,17 0,68 0,65 0,56 0,55 0,54 0,51 0,38 0,2

7

20,64 18,61

39,39

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Miktar (%)

Şekil 3.4 Achillea gypsicola (Santolinoidea) Uçucu Yağının Bileşenleri

Bileşenler

Achillea spinufolia Fenzl ex Boiss. (Pozatlı-Ankara arası)

kamfor -pinen 1,8 sineol
spatulenol kamfen
terpinen-4-ol
eudesmol -pinen
germakren-D
karen krisantenil asetat bisiklogermakren
viridiflorol
-terpinen cis-jasmon delta-kadinen
trans-karyofillen tujon
isospatulenol
alloaromadendren -amorfen -gurjunen

6,17 4,54 4,27 3,73 2,62 2,44 1,34 1,26 1,19 1,12 0,99 0,93 0,88 0,86 0,65 0,53 0,5 0,31

14,45 11,36 9,79

30,07

0 5 10 15 20 25 30 35

Miktar (%)

Şekil 3.5 A. spinufolia (Santolinoidea) Uçucu Yağının Bileşenleri

58single.php