Bileşenler

Achillea teretifolia Willd. (Kayseri; Bakırdağ-Saimbeyli arası)

krisantenil asetat L-kamfor -pinen
(+)-2-karen valeranon -pinen cis-jasmon piperiton -kadinen
-eudesmol karyofillen oksit
-terpinen -terpinen bornil asetat -karyofillen -kopaen

7,28 4,73 1,27 0,98 0,61 0,53 0,47 0,47 0,46 0,33 0,23 0,23 0,22 0,14 0,1

0 15

30 45 Miktar (%)

60

75

Şekil 3.6 A. teretifolia (Santolinoidea) Uçucu Yağının Bileşenleri

81,95

Bileşenler

Achillea vermicularis Trin. (Van; Ahlat-Adilcevaz arası)

borneol 1,8 sineol L-kamfor
kamfen cubeben
karen karyofillene
-pinen -pinene -terpinen bornil asetat geraniol eugenol -thujen -kadinen -terpinolen patçulan pinokarvon germakren-D trans(+)karveol alloaromadendren -karyofillen cis-jasmon -terpinen valerenol

3,88 3,69 3,23 2,33 2,27 2,01 1,61 0,78 0,66 0,61 0,56 0,53 0,5 0,42 0,27 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,15 0,13

26,44 24,78 24,05

0 5 10 15 20 25 30 Miktar (%)

Şekil 3.7 Achillea vermicularis (Santolinoidea) Uçucu Yağının Bileşenleri

5959. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Achillea teretifolia bitki ekstresinin Allium cepa L. kök meristem hücreleri üzerine sitogenetik etkileri - Sayfa 20
B ileşenle r krisantenil asetat L-kamfor α-pinen (+)-2-karen Valeranon β-pinen cis-jasmon Piperiton ɣ-kadinen ɣ –eudesmol karyofillen oksit ɣ –terpinen α –terpinen bornil asetat β –karyofillen α –kopaen % Oran 81,95 7.28 4,73 1.27 0,98 0.61 0.53 0.47 0.47 0,46 0.33 0.23 0.23 0,22 0.14 0.1 Çizelge 2.2 Achillea teretifolia Bitkisinin % Uçucu Yağ Oranları-2 (Hacıoğlu 2005) 2.2 Mutajenik Çalı...

59. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

αpinen
karyofillen
bornil
βpinen
uçucu
asetat


59. SAYFA ICERIGI

Bileşenler

Achillea teretifolia Willd. (Kayseri; Bakırdağ-Saimbeyli arası)

krisantenil asetat L-kamfor -pinen
(+)-2-karen valeranon -pinen cis-jasmon piperiton -kadinen
-eudesmol karyofillen oksit
-terpinen -terpinen bornil asetat -karyofillen -kopaen

7,28 4,73 1,27 0,98 0,61 0,53 0,47 0,47 0,46 0,33 0,23 0,23 0,22 0,14 0,1

0 15

30 45 Miktar (%)

60

75

Şekil 3.6 A. teretifolia (Santolinoidea) Uçucu Yağının Bileşenleri

81,95

Bileşenler

Achillea vermicularis Trin. (Van; Ahlat-Adilcevaz arası)

borneol 1,8 sineol L-kamfor
kamfen cubeben
karen karyofillene
-pinen -pinene -terpinen bornil asetat geraniol eugenol -thujen -kadinen -terpinolen patçulan pinokarvon germakren-D trans(+)karveol alloaromadendren -karyofillen cis-jasmon -terpinen valerenol

3,88 3,69 3,23 2,33 2,27 2,01 1,61 0,78 0,66 0,61 0,56 0,53 0,5 0,42 0,27 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,15 0,13

26,44 24,78 24,05

0 5 10 15 20 25 30 Miktar (%)

Şekil 3.7 Achillea vermicularis (Santolinoidea) Uçucu Yağının Bileşenleri

59single.php