Aromatik taksonlar içinde yer alan Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Myrtaceae ve Rosaceae, gibi bazı familyalara ait türlerde bulunduğu bilinen uçucu yağlar, yaygın olarak çalışma konusu olmuşlardır [30].
Chalabian ve arkadaşları çalışmalarında Asteraceae, Capparidaceae, Dipsacaceae, Lamiaceae ve Poaceae, familyalarına ait Achillea wilhelmsii C. Kochde dahil olmak üzere birçok türün hidrodistilasyonla uçucu yağını izole etmişler ve Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus, Salmonella typhi, Shigella flexneri ve Escherichia coli üzerinde antimikrobiyal özelliklerini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlarda A. wilhelmsii uçucu yağının güçlü antimikrobiyal etkileri olduğunu gözlemlemişlerdir [32].
Asteraceae (Compositae) kozmopolit bir familyadır fakat daha çok ılıman ve subtropik bölgelerde yaygındır [33]. 1100den fazla cinsi ve 23000den fazla türü ile çiçekli bitkilerin en büyük familyasıdır. Ülkemizde 133 cinsi ve 1156 kadar türü bulunur. Çoğu seskiterpen içerir. Türleri genellikle her dem yeşil, çalı, yarı çalı veya çok yıllık otsudur [34, 35, 36]. Asteraceae familyasına ait 7 cins ki bunlardan Achilleanın 7, Anthemisin 6 türü olmak üzere toplam 20 türü, halk ilacı olarak kullanılmaktadır [37].
Achillea 120ye yakın türüyle yabani olarak yetişen ve tıbbi bitki familyaları arasında yer alan Asteraceaenin önemli bir cinsidir [38, 39, 40]. Kuzey yarımkürede geniş bir dağılım gösterir [41, 42]. Ilıman kuşakta da yetişir [38], Akdeniz iklim bölgelerinin tipik bitkisidir [15]. Avrupa ve Asyada yaklaşık 85, Güney Amerikada ise birkaç tür ile temsil edilir [43, 44]. Türkiyede toplam 42 Achillea türü (48 takson) bulunmaktadır ve bunlardan 22ü endemiktir [40, 45, 46].
1994 yılında Maffiei ve arkadaşları 10 Achillea türünün uçucu yağ kompozisyonlarını GC/MS analizi ile belirlemişlerdir. Söz konusu türlerin uçucu yağlarının temel bileşen analizleri sonucunda, bu türlerin orijinleri ile ilgili bir ayrım sunmuşlardır. Buna göre; Balkan türleri olan Achilla clypeolata Sm., A. crithmifolia Waldst. & Kit. ve A. tenuifolia Lam. açıkça Batı ve Orta Avrupa türlerinden (örneğin; A. macrophylla, A. pannonica, A. pyrenaica ve A. taygetea), Kuzey Asya
66. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye' de yetişen bazı Achillea L. türlerinin karyolojik yönden araştırılması - Sayfa 12
1.1. Achillea L. Cinsinin Genel Özellikleri Achillea cinsi ismini Truva savaşları kahramanlarından olan Achilles’ den almıştır. 1703 yılında Tournefort Corollarium adlı eserinde bu cinsi Ptarmica adı ile tanımlamıştır. 1720’ de ise Vaillant cinsi Achillea adı ile yayınlamıştır. 1738 yılında Linne, Hortus Cliffortianus adlı eserinde Achillea ismini kabul etmiş ve Ptarmica ismini ise sinonim olarak...
Bazı achıllea türleri uçucu yağlarının kimyasal bileşimlerinin ve eser elementlerinin tayini - Sayfa 17
1 1. GİRİŞ Aromatik bitkiler ve onların ekstraktları, genelde yiyeceklere ya aroma ve tat katmak için yada koruyucu ve tıbbi özellik göstermelerinden ötürü katkı maddesi olarak antik çağlardan beri kullanılmaktadır. Aromatik bitkilerin farmasötik özellikleri, kısmen esansiyel yağlara atfedilir (1). Uçucu yağlar olarak da bilinen esansiyel yağlar, uçucu aroma bileşenleri içeren konsantre doğal bi...
Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 18
Bitkilerden, hasat zamanı ya da çiçeklenme döneminden hemen sonra elde edilen uçucu yağların, genellikle güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir [64, 67]. Ayrıca uçucu yağ bileşenlerinin enantiomerlerinin farklı büyüklüklerde antimikrobiyal aktivite gösterdiği rapor edilmiştir [71]. Aynı bitkinin farklı bölümlerinden elde edilen uçucu yağların kompozisyonlarının da farklılık g...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalı
yağlar
uçucu
bitki
cins
cinsi


6. SAYFA ICERIGI

Aromatik taksonlar içinde yer alan Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Myrtaceae ve Rosaceae, gibi bazı familyalara ait türlerde bulunduğu bilinen uçucu yağlar, yaygın olarak çalışma konusu olmuşlardır [30].
Chalabian ve arkadaşları çalışmalarında Asteraceae, Capparidaceae, Dipsacaceae, Lamiaceae ve Poaceae, familyalarına ait Achillea wilhelmsii C. Kochde dahil olmak üzere birçok türün hidrodistilasyonla uçucu yağını izole etmişler ve Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus, Salmonella typhi, Shigella flexneri ve Escherichia coli üzerinde antimikrobiyal özelliklerini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlarda A. wilhelmsii uçucu yağının güçlü antimikrobiyal etkileri olduğunu gözlemlemişlerdir [32].
Asteraceae (Compositae) kozmopolit bir familyadır fakat daha çok ılıman ve subtropik bölgelerde yaygındır [33]. 1100den fazla cinsi ve 23000den fazla türü ile çiçekli bitkilerin en büyük familyasıdır. Ülkemizde 133 cinsi ve 1156 kadar türü bulunur. Çoğu seskiterpen içerir. Türleri genellikle her dem yeşil, çalı, yarı çalı veya çok yıllık otsudur [34, 35, 36]. Asteraceae familyasına ait 7 cins ki bunlardan Achilleanın 7, Anthemisin 6 türü olmak üzere toplam 20 türü, halk ilacı olarak kullanılmaktadır [37].
Achillea 120ye yakın türüyle yabani olarak yetişen ve tıbbi bitki familyaları arasında yer alan Asteraceaenin önemli bir cinsidir [38, 39, 40]. Kuzey yarımkürede geniş bir dağılım gösterir [41, 42]. Ilıman kuşakta da yetişir [38], Akdeniz iklim bölgelerinin tipik bitkisidir [15]. Avrupa ve Asyada yaklaşık 85, Güney Amerikada ise birkaç tür ile temsil edilir [43, 44]. Türkiyede toplam 42 Achillea türü (48 takson) bulunmaktadır ve bunlardan 22ü endemiktir [40, 45, 46].
1994 yılında Maffiei ve arkadaşları 10 Achillea türünün uçucu yağ kompozisyonlarını GC/MS analizi ile belirlemişlerdir. Söz konusu türlerin uçucu yağlarının temel bileşen analizleri sonucunda, bu türlerin orijinleri ile ilgili bir ayrım sunmuşlardır. Buna göre; Balkan türleri olan Achilla clypeolata Sm., A. crithmifolia Waldst. & Kit. ve A. tenuifolia Lam. açıkça Batı ve Orta Avrupa türlerinden (örneğin; A. macrophylla, A. pannonica, A. pyrenaica ve A. taygetea), Kuzey Asya
6single.php