Tablo 3.3 Achillea Uçucu Yağlarının Antifungal Aktiviteleri (% İnhibisyon Değerleri)

Bitki Adı
A.cappadocica A.clypeolata A.coarctata A.gypsicola A.spinulifolia A.teretifolia A.vermicularis Standart madde
K: ketakonazol

Alternaria Aspergillus Aspergillus Penicillum

brassicola

flavus

niger

expansum

6 4.2 54 58 100K

12 5 5.8 7 100K

34 83 58 2 2 100K

14 9 13.6 9 100K

-: inhibisyon yüzdesi 0

6161. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 72
Tablo 3.5 Doğal Origanum vulgare subsp. hirtum Ietswaart Uçucu Yağlarının Antifungal Aktiviteleri (% inhibisyon) Bitki No 101 202A 202B 203B 203C 205C 206 208A 211 212 306 309 311 313 315 316 407 407A 419 213 Uçucu Yağ Bileşenleri(%) karvakrol timol linalol r-terpinen p-simen 70.9 3.4 0.1 0.9 80.9 1.4 0.1 0.8 80.9 1.8 0.1 0.7 74.4 2.0 0.1 1.3 82.9 1.2 0.1 0.1 ...
- Sayfa 180
162 SEKIL B.57: 4 Çekirdek üzerinde 100K Cipher-metin RSA Çözme - Orijinal Stratejileri SEKIL B.58: 2 Çekirdek üzerinde 100K Cipher-metin RSA Sifre Çözme - Degerlendirme Stratejileri SEKIL B.59: 3 Çekirdek üzerinde 100K Cipher-metin RSA Sifre Çözme - Degerlendirme Stratejileri ...
Topraktan izole edilen farklı bacillus sp. suşlarının antifungal etkinkliklerinin saptanması - Sayfa 13
Şekil 4.20. Bacillus sp. SR-1 suşunun Aspergillus sp. üzerine etkisi ........................51 Şekil 4.21. Bacillus sp. SR-2 suşunun Aspergillus sp. üzerine etkisi ........................51 Şekil 4.22. Bacillus sp. SR-3 suşunun Aspergillus sp. üzerine etkisi ........................51 Şekil 4.23. Bacillus sp. SR-4 suşunun Aspergillus sp. üzerine etkisi ........................51 Şekil 4.24. Baci...

61. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aspergillus
inhibisyon
niger
antifungal
bitki
alternaria


61. SAYFA ICERIGI

Tablo 3.3 Achillea Uçucu Yağlarının Antifungal Aktiviteleri (% İnhibisyon Değerleri)

Bitki Adı
A.cappadocica A.clypeolata A.coarctata A.gypsicola A.spinulifolia A.teretifolia A.vermicularis Standart madde
K: ketakonazol

Alternaria Aspergillus Aspergillus Penicillum

brassicola

flavus

niger

expansum

6 4.2 54 58 100K

12 5 5.8 7 100K

34 83 58 2 2 100K

14 9 13.6 9 100K

-: inhibisyon yüzdesi 0

61single.php