aktivite özelliklerinin belirlenmesinde % inhibisyon değeri dikkate alınmıştır ve elde edilen bu değerler Tablo3.3de verilmiştir.
Filipendulinae seksiyonuna ait örneklerden Kırklareli-Edirne arasından toplanan A. clypeolatanın GC/MS verilerine göre; ana bileşenler L-kamfor (% 54.85) ve 1,8 sineol (% 26.20) olarak belirlenmiştir (Şekil 3.2). Achillea clypeolataya karşı en duyarlı bakteriler Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes ve Pseudomonas aeruginosa olarak tespit edilmiştir. Antifungal aktivite testlerinde ise A. clypeolata uçucu yağı Aspergillus nigerin üremesi üzerine % 83lük inhibisyon etkisi göstermiştir. Bu oran tüm antifungal aktivite sonuçları incelendiğinde en yüksek yüzde inhibisyon değeri olarak belirlenmiştir. Aynı örnek Aspergillus flavusa karşı % 12 oranında inhibisyon etkisi gösterirken, diğer funguslar üzerinde ise etkili olmadığı saptanmıştır.
Simic ve arkadaşları, A. clypeolata uçucu yağının kimyasal kompozisyonunu belirlemişler ve antimikrobiyal aktivitesini araştırmışlardır. GC/MS analizi ile ana bileşenleri; (E)–bisabolone (% 17.9), 1,8 sineol (% 16.0), borneol (% 11.9) ve karyofillen oksit (% 11.5) olarak saptamışlardır. Aktivite çalışmaları sonucunda da A. clypeolata uçucu yağının Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa karşı aktivitesinin Escherichia coli ve Staphylococcus aureusa karşı olan etkisinden daha fazla olduğunu rapor etmişlerdir [87].
Daha önce yapılan çalışmalarda Achillea clypeolata uçucu yağının antimikrobiyal aktivitesinin nedeni 1,8 sineol, terpinen-4-ol, kamfor ve borneol gibi monoterpenlerin uçucu yağın bileşiminde bulunmasına bağlanmıştır [48, 87].
Yine Filipendulinae seksiyonundan Kayseri; Develi, Soyadlı köyünden toplanan A. coarctata örneğinde ana bileşenler olarak L-kamfor (% 30.71), vulgaron (% 20.10), 1,8 sineol (% 17.60) belirlenmiştir (Şekil 3.3). A. coarctata en yüksek aktiviteyi Enterobacter aerogenes e karşı 62.5 g/ml, en düşük aktiviteyi ise 250 g/ml değeriyle Proteus vulgarise karşı göstermiştir. Aynı örnek funguslardan Aspergillus nigerin gelişmesi üzerinde etki göstermezken diğer funguslara karşı % 5 ile % 9 arasında değişen inhibisyon değerlerine sahip olduğu gözlenmiştir.
6464. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
aktivite
etki
yağın
bileşenleri
etkisi


64. SAYFA ICERIGI

aktivite özelliklerinin belirlenmesinde % inhibisyon değeri dikkate alınmıştır ve elde edilen bu değerler Tablo3.3de verilmiştir.
Filipendulinae seksiyonuna ait örneklerden Kırklareli-Edirne arasından toplanan A. clypeolatanın GC/MS verilerine göre; ana bileşenler L-kamfor (% 54.85) ve 1,8 sineol (% 26.20) olarak belirlenmiştir (Şekil 3.2). Achillea clypeolataya karşı en duyarlı bakteriler Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes ve Pseudomonas aeruginosa olarak tespit edilmiştir. Antifungal aktivite testlerinde ise A. clypeolata uçucu yağı Aspergillus nigerin üremesi üzerine % 83lük inhibisyon etkisi göstermiştir. Bu oran tüm antifungal aktivite sonuçları incelendiğinde en yüksek yüzde inhibisyon değeri olarak belirlenmiştir. Aynı örnek Aspergillus flavusa karşı % 12 oranında inhibisyon etkisi gösterirken, diğer funguslar üzerinde ise etkili olmadığı saptanmıştır.
Simic ve arkadaşları, A. clypeolata uçucu yağının kimyasal kompozisyonunu belirlemişler ve antimikrobiyal aktivitesini araştırmışlardır. GC/MS analizi ile ana bileşenleri; (E)–bisabolone (% 17.9), 1,8 sineol (% 16.0), borneol (% 11.9) ve karyofillen oksit (% 11.5) olarak saptamışlardır. Aktivite çalışmaları sonucunda da A. clypeolata uçucu yağının Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa karşı aktivitesinin Escherichia coli ve Staphylococcus aureusa karşı olan etkisinden daha fazla olduğunu rapor etmişlerdir [87].
Daha önce yapılan çalışmalarda Achillea clypeolata uçucu yağının antimikrobiyal aktivitesinin nedeni 1,8 sineol, terpinen-4-ol, kamfor ve borneol gibi monoterpenlerin uçucu yağın bileşiminde bulunmasına bağlanmıştır [48, 87].
Yine Filipendulinae seksiyonundan Kayseri; Develi, Soyadlı köyünden toplanan A. coarctata örneğinde ana bileşenler olarak L-kamfor (% 30.71), vulgaron (% 20.10), 1,8 sineol (% 17.60) belirlenmiştir (Şekil 3.3). A. coarctata en yüksek aktiviteyi Enterobacter aerogenes e karşı 62.5 g/ml, en düşük aktiviteyi ise 250 g/ml değeriyle Proteus vulgarise karşı göstermiştir. Aynı örnek funguslardan Aspergillus nigerin gelişmesi üzerinde etki göstermezken diğer funguslara karşı % 5 ile % 9 arasında değişen inhibisyon değerlerine sahip olduğu gözlenmiştir.
64single.php