Toker ve arkadaşları Güneydoğu Anadoludan topladıkları Achillea coarctata örneğinin uçucu yağını izole etmişler ve GC, GC/MS analizleriyle kimyasal kompozisyonunu belirlemişlerdir. Ana bileşenler olarak; 1,8 sineol (% 20.1), kamfor (% 15.6) ve viridiflorolü (% 11.8) tespit edilmişlerdir [94].
Karaman; Gülnar-Ermenek arasından toplanan A. cappadocica (Filipendulinae) örneğinde ise ana bileşenlerin % 38.53 oranında 1,8 sineol ve % 22.60 oranında kamfor olduğu saptanmıştır (Şekil 3.1). A. cappadocica Staphylococcus aureusa karşı 62.5 g/ml, diğer tüm mikroorganizmalara karşı ise 125 g/ml konsantrasyonda inhibisyon etkisi göstermiştir. A. cappadocica, Aspergillus niger (% 34) ve Penicillum expansum (% 14) üzerinde antifungal etki gösterirken diğer funguslara karşı etki göstermemiştir.
Santolinoide seksiyonuna ait olan Kayseri; Bakırdağ-Saimbeyli arasından toplanan A. teretifolia uçucu yağında ana bileşen olarak % 81.95 oranında krisantenil asetat tespit edilmiştir (Şekil 3.6). A. teretifoliada krisantenil asetatın tek başına ana bileşen olarak belirlenmesi ve bu kadar yüksek oranda gözlenmesi araştırma sırasında dikkati çeken bir durum olmuştur. Krisantenil asetat çalışılan diğer örneklerden sadece A. spinulifolia türünde % 1.34 oranında görülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; krisantenil asetatın kamforun öncü molekülü olması nedeniyle, bitki örneğinin toplanma periyodu sırasında henüz kamfor hidrolizini tamamlamamış olduğu düşüncesini akla getirmiştir. A. teretifolia tüm patojen bakterileri 250 g/ml, Candida albicansı ise 125 g/ml değeri ile inhibe ettiği gözlenmiştir. Funguslarda ise; Alternaria brassicolaya karşı % 58, Penicillum expansuma karşı % 12 ve Aspergillus nigere karşı % 2 inhibisyon etkisi gösterirken, Aspergillus flavus a karşı antifungal etkisi gözlenmemiştir.
Ünlü ve arkadaşları, Sivasdan topladıkları A. teretifolia ile yaptıkları bir araştırmada; ana bileşenler olarak 1,8 sineol (% 19.9), kamfor (% 11.1) ve borneolü (% 11.9) belirlemişlerdir. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes ve Candida albicansın A. teretifolia uçucu yağına karşı duyarlı, Pseudomonas aeruginosanın ise dirençli olduğunu tespit etmişlerdir. Bu
6565. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
yüksek
üzerinde
karşı
etkisi
escherichia


65. SAYFA ICERIGI

Toker ve arkadaşları Güneydoğu Anadoludan topladıkları Achillea coarctata örneğinin uçucu yağını izole etmişler ve GC, GC/MS analizleriyle kimyasal kompozisyonunu belirlemişlerdir. Ana bileşenler olarak; 1,8 sineol (% 20.1), kamfor (% 15.6) ve viridiflorolü (% 11.8) tespit edilmişlerdir [94].
Karaman; Gülnar-Ermenek arasından toplanan A. cappadocica (Filipendulinae) örneğinde ise ana bileşenlerin % 38.53 oranında 1,8 sineol ve % 22.60 oranında kamfor olduğu saptanmıştır (Şekil 3.1). A. cappadocica Staphylococcus aureusa karşı 62.5 g/ml, diğer tüm mikroorganizmalara karşı ise 125 g/ml konsantrasyonda inhibisyon etkisi göstermiştir. A. cappadocica, Aspergillus niger (% 34) ve Penicillum expansum (% 14) üzerinde antifungal etki gösterirken diğer funguslara karşı etki göstermemiştir.
Santolinoide seksiyonuna ait olan Kayseri; Bakırdağ-Saimbeyli arasından toplanan A. teretifolia uçucu yağında ana bileşen olarak % 81.95 oranında krisantenil asetat tespit edilmiştir (Şekil 3.6). A. teretifoliada krisantenil asetatın tek başına ana bileşen olarak belirlenmesi ve bu kadar yüksek oranda gözlenmesi araştırma sırasında dikkati çeken bir durum olmuştur. Krisantenil asetat çalışılan diğer örneklerden sadece A. spinulifolia türünde % 1.34 oranında görülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; krisantenil asetatın kamforun öncü molekülü olması nedeniyle, bitki örneğinin toplanma periyodu sırasında henüz kamfor hidrolizini tamamlamamış olduğu düşüncesini akla getirmiştir. A. teretifolia tüm patojen bakterileri 250 g/ml, Candida albicansı ise 125 g/ml değeri ile inhibe ettiği gözlenmiştir. Funguslarda ise; Alternaria brassicolaya karşı % 58, Penicillum expansuma karşı % 12 ve Aspergillus nigere karşı % 2 inhibisyon etkisi gösterirken, Aspergillus flavus a karşı antifungal etkisi gözlenmemiştir.
Ünlü ve arkadaşları, Sivasdan topladıkları A. teretifolia ile yaptıkları bir araştırmada; ana bileşenler olarak 1,8 sineol (% 19.9), kamfor (% 11.1) ve borneolü (% 11.9) belirlemişlerdir. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes ve Candida albicansın A. teretifolia uçucu yağına karşı duyarlı, Pseudomonas aeruginosanın ise dirençli olduğunu tespit etmişlerdir. Bu
65single.php