araştırmacılar Achillea uçucu yağlarında görülen önemli kantitatif farklılıkların başlıca nedeninin, çevresel faktörler olabileceğini belirtmişlerdir [95].
Santolinoidea seksiyonuna ait olan örneklerden, Van; Ahlat Adilcevaz arasından toplanan A. vermicularis örneğinin GC/MS verilerine göre ana bileşenler olarak, borneol (% 26.44), 1,8 sineol (% 24.78) ve L-kamfor (% 24.05) belirlenmiştir (Şekil 3.7). A. vermicularis, Proteus vulgarise karşı 500 g/ml, diğer bakteriler ve Candida albicansa karşı ise 250 g/mllik konsantrasyonda üremeyi durdurucu etki gösterirken test edilen hiçbir mikrofungusa karşı antifungal etki göstermemiştir.
Daha önce Rustaiyan ve arkadaşları 1998 yılında yaptıkları bir çalışmada A. vermicularis türünün uçucu yağında % 32 oranıyla kamforu ana bileşen olarak tespit etmişlerdir [58].
Santolinoidea seksiyonuna ait olan Adana; Pozatlı-Ankara arasından toplanan A. spinulifolia örneğinin ana bileşenleri; kamfor (% 30.07), -pinen (% 14.45) ve 1,8 sineol (% 11.36)dür (Şekil 3.5). Patojen bakterilere karşı genel olarak en yüksek aktivite A. spinulifoliada tespit edilmiştir. Bu türün uçucu yağı, Escherichia coli hariç diğer tüm test bakterilerine karşı 62.5 g/ml ve E. coli için ise 250 g/ml, Candida albicansa karşı ise 125 g/ml lik konsantrasyonda üremeyi durdurucu etki göstermiştir. A. spinulifolia, Penicillum expansum üzerinde etkili değil iken diğer funguslar üzerinde % 54-% 2 arasında inhibisyon etkisi göstermiştir.
Aynı seksiyona ait olan A. gypsicola örneği Çankırı-Kalecik arasından toplanmıştır. GC/MS analizi ile ana bileşenleri; 1,8 sineol (% 39.39), L-kamfor (% 20.64) ve piperiton (% 18.61) olarak belirlenmiştir (Şekil 3.4). En düşük antimikrobiyal aktivite tüm test bakterilerine karşı 500 g/ml ve Candida albicansa karşı ise 1000 g/ml MİK değeriyle A. gypsicolada tespit edilmiştir. A. gypsicola mikrofunguslara karşı % 58 ile % 4.2 arasında değişen inhibisyon değerleri göstermiştir.
Genellikle uçucu yağların aktiviteleri aktif ve inaktif bileşenlerinin birlikte etkisinin sonucudur. Bu inaktif bileşenler, aktif bileşenlerin biyolojik geçerliliklerini
6666. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağı
bileşenleri
uçucu
bileşenler
bileşen
sineol


66. SAYFA ICERIGI

araştırmacılar Achillea uçucu yağlarında görülen önemli kantitatif farklılıkların başlıca nedeninin, çevresel faktörler olabileceğini belirtmişlerdir [95].
Santolinoidea seksiyonuna ait olan örneklerden, Van; Ahlat Adilcevaz arasından toplanan A. vermicularis örneğinin GC/MS verilerine göre ana bileşenler olarak, borneol (% 26.44), 1,8 sineol (% 24.78) ve L-kamfor (% 24.05) belirlenmiştir (Şekil 3.7). A. vermicularis, Proteus vulgarise karşı 500 g/ml, diğer bakteriler ve Candida albicansa karşı ise 250 g/mllik konsantrasyonda üremeyi durdurucu etki gösterirken test edilen hiçbir mikrofungusa karşı antifungal etki göstermemiştir.
Daha önce Rustaiyan ve arkadaşları 1998 yılında yaptıkları bir çalışmada A. vermicularis türünün uçucu yağında % 32 oranıyla kamforu ana bileşen olarak tespit etmişlerdir [58].
Santolinoidea seksiyonuna ait olan Adana; Pozatlı-Ankara arasından toplanan A. spinulifolia örneğinin ana bileşenleri; kamfor (% 30.07), -pinen (% 14.45) ve 1,8 sineol (% 11.36)dür (Şekil 3.5). Patojen bakterilere karşı genel olarak en yüksek aktivite A. spinulifoliada tespit edilmiştir. Bu türün uçucu yağı, Escherichia coli hariç diğer tüm test bakterilerine karşı 62.5 g/ml ve E. coli için ise 250 g/ml, Candida albicansa karşı ise 125 g/ml lik konsantrasyonda üremeyi durdurucu etki göstermiştir. A. spinulifolia, Penicillum expansum üzerinde etkili değil iken diğer funguslar üzerinde % 54-% 2 arasında inhibisyon etkisi göstermiştir.
Aynı seksiyona ait olan A. gypsicola örneği Çankırı-Kalecik arasından toplanmıştır. GC/MS analizi ile ana bileşenleri; 1,8 sineol (% 39.39), L-kamfor (% 20.64) ve piperiton (% 18.61) olarak belirlenmiştir (Şekil 3.4). En düşük antimikrobiyal aktivite tüm test bakterilerine karşı 500 g/ml ve Candida albicansa karşı ise 1000 g/ml MİK değeriyle A. gypsicolada tespit edilmiştir. A. gypsicola mikrofunguslara karşı % 58 ile % 4.2 arasında değişen inhibisyon değerleri göstermiştir.
Genellikle uçucu yağların aktiviteleri aktif ve inaktif bileşenlerinin birlikte etkisinin sonucudur. Bu inaktif bileşenler, aktif bileşenlerin biyolojik geçerliliklerini
66single.php