Azadbakht ve arkadaşları, İrannın kuzeyindeki Neka bölgesinin dışından toplanan A. wilhelmsii örneklerinin yaprak ve çiçeklerinden izole edilen uçucu yağların GC ve GC/MS ile analizlerini yapmışlardır. Bu analizler sonucunda yapraklardan elde edilen uçucu yağın temel bileşenleri kamfor (% 24.1), 1,8-sineol, (% 22.3), borneol (% 11.1) ve mirtenol (% 8.5)olarak bulmuşlardır. Çiçeklerden elde edilen de ise kamfor (% 21.2), mirtenol (% 14.4), mirtenil asetat (% 8.9), yomogi alkol (% 8.7) ve borneol (% 8.2) olduğunu tespit etmişlerdir [108].
Kürkçüoğlu ve arkadaşları iki farklı lokaliteden toplanan A. falcata örneklerinin uçucu yağlarını hidrodistilasyonla izole etmişler ve GC/MS analizi sonucunda her iki örnekte de 1,8 sineol, kamfor ve -pineni ana bileşen olarak tespit etmişlerdir [109].
Javidnia ve arkadaşları İrandan toplanan A. wilhelmsii C. Koch (Santolinoidea) türünün uçucu yağının kimyasal kompozisyonunu GLC ve GC/MS analizleriyle belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda ana bileşenleri antimikrobiyal özellikleri olduğu bilinen; karvakrol (% 25.1), linalol (% 11.0), 1,8-sineol (% 10.3), E-nerolidol (% 9.0) ve borneol (% 6.4) olarak saptamışlardır [96].
Bezic ve arkadaşları, A. clavennaeden elde ettiklerin uçucu yağlarının ana bileşenlerini; kamfor (% 29.5), myrcene (% 5.5), 1,8 sineol (% 5.3), -karyofillen (% 5.1) ve linalol (% 4.9) olarak belirlemişlerdir. Antimikrobiyal aktivitesinin araştırılmasında Disk Difüzyon metodunu uygulamışlardır. Gram pozitif (Bacillus subtilis, B. cereus, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis), Gram negatif (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis) ve fungal organizmalara (Aspergillus niger, A. fomigatus, Candida albicans) karşı antimikrobiyal aktiviteleri denemişlerdir. Gram negatif ve fungal organizmalara karşı olan inhibisyon etkisinin gram pozitif bakterilere karşı olan etkiden daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir [110].
Magiatis ve arkadaşları, Yunanistandan topladıkları A. holosericea, A. taygeta ve A. fraasiiden elde edilen uçucu yağın GC/MS analizi sonucunda 95 bileşen tespit etmişlerdir. Bu uçucu yağların in-vitro koşullarda antimikrobiyal
6969. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Papaver somniferum L. çiçeklerinin esansiyel yağ içeriği, antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 51
Karamenderes ve arkadaşları (2003), Türkiye’ nin 7 farklı bölgesinden topladıkları A. setacea çiçeklerinden hidrodistilasyonla elde edilen uçucu yağların GC ve GC-MS analizleri sonucu ana bileşenlerini saptamışlar ve bu uçucu yağların in-vitro şartlarda antimikrobiyal aktivitelerini incelemişlerdir. Edirne, Tekirdağ, Niğde, Kırşehir, Kırklareli ve Burdur’ dan toplanmış olan A.setacea uçucu yağları...

69. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

borneol
gcms
uçucu
bileşen
bileşenleri
kamfor


69. SAYFA ICERIGI

Azadbakht ve arkadaşları, İrannın kuzeyindeki Neka bölgesinin dışından toplanan A. wilhelmsii örneklerinin yaprak ve çiçeklerinden izole edilen uçucu yağların GC ve GC/MS ile analizlerini yapmışlardır. Bu analizler sonucunda yapraklardan elde edilen uçucu yağın temel bileşenleri kamfor (% 24.1), 1,8-sineol, (% 22.3), borneol (% 11.1) ve mirtenol (% 8.5)olarak bulmuşlardır. Çiçeklerden elde edilen de ise kamfor (% 21.2), mirtenol (% 14.4), mirtenil asetat (% 8.9), yomogi alkol (% 8.7) ve borneol (% 8.2) olduğunu tespit etmişlerdir [108].
Kürkçüoğlu ve arkadaşları iki farklı lokaliteden toplanan A. falcata örneklerinin uçucu yağlarını hidrodistilasyonla izole etmişler ve GC/MS analizi sonucunda her iki örnekte de 1,8 sineol, kamfor ve -pineni ana bileşen olarak tespit etmişlerdir [109].
Javidnia ve arkadaşları İrandan toplanan A. wilhelmsii C. Koch (Santolinoidea) türünün uçucu yağının kimyasal kompozisyonunu GLC ve GC/MS analizleriyle belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda ana bileşenleri antimikrobiyal özellikleri olduğu bilinen; karvakrol (% 25.1), linalol (% 11.0), 1,8-sineol (% 10.3), E-nerolidol (% 9.0) ve borneol (% 6.4) olarak saptamışlardır [96].
Bezic ve arkadaşları, A. clavennaeden elde ettiklerin uçucu yağlarının ana bileşenlerini; kamfor (% 29.5), myrcene (% 5.5), 1,8 sineol (% 5.3), -karyofillen (% 5.1) ve linalol (% 4.9) olarak belirlemişlerdir. Antimikrobiyal aktivitesinin araştırılmasında Disk Difüzyon metodunu uygulamışlardır. Gram pozitif (Bacillus subtilis, B. cereus, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis), Gram negatif (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis) ve fungal organizmalara (Aspergillus niger, A. fomigatus, Candida albicans) karşı antimikrobiyal aktiviteleri denemişlerdir. Gram negatif ve fungal organizmalara karşı olan inhibisyon etkisinin gram pozitif bakterilere karşı olan etkiden daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir [110].
Magiatis ve arkadaşları, Yunanistandan topladıkları A. holosericea, A. taygeta ve A. fraasiiden elde edilen uçucu yağın GC/MS analizi sonucunda 95 bileşen tespit etmişlerdir. Bu uçucu yağların in-vitro koşullarda antimikrobiyal
69single.php