türlerinden A. sibiricanın ise A. biserrata ve A. filipendulinadan ayrıldığını belirlemişlerdir [47].
Çeşitli etkileri nedeniyle halk ilacı olarak kullanıldığı bilinen farklı Achillea türlerinin bazı ekstraktlarının ve uçucu yağlarının antimikrobiyal aktiviteleri rapor edilmiş ve birçok araştırmanın konusu olmuştur.
İsrailde Barel ve arkadaşları 2002 yılında yaptıkları araştırmada Achillea fragrantissimadan elde edilen uçucu yağın farklı gram (+), gram (-) bakteriler ve Candida albicans üzerine etkisini araştırmışlardır. Elde edilen yağı, silika jel kolonda petrol eterinde (30C40C) eter gradiyenti aracılığı ile fraksiyonlamışlardır. Daha az polar bileşik içeren iki fraksiyon sadece Candida albicans üzerinde, daha fazla polar bileşik içeren fraksiyonların ise test edilen bütün mikroorganizmaların gelişimini inhibe ettiğini belirtmişlerdir. Bu bileşiklerden birini de terpinen-4-ol olarak tanımlamışlardır. Ticari olarak elde edilen terpinen-4-ol ünde de aynı antimikrobiyal aktiviteyi gösterdiğini kaydetmişlerdir [48].
Barbour ve arkadaşları, Lübnanda yabanil yetişen ve halk ilacı olarak kullanılan 27 bitki türünün farklı kısımlarından elde edilen su ve metanol ekstraktlarının in-vitro koşullarda antimikrobiyal özelliklerini araştırmışlardır. İki farklı lokaliteden toplanan Achillea damascenanın su ekstraktı test mikroorganizmalarından sadece Staphylococcus aureus üzerinde etkili olurken, metanol ekstratının E. coli hariç tüm test mikroorganizmaları üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir [7].
Achillea mitolojik bir geçmişe de sahiptir. Günümüze kadar gelen bilgilere göre; İlyada Destanı kahramanlarından Achillesin savaşlardan sonra kanamalarını durdurmaları ve yaralarını iyileştirmeleri için bu bitkilerden askerlerine dağıttığı bilinmektedir. O zamanlardan beri bu cins Achillesden dolayı Achillea adı ile anılmıştır. Günümüzde de hala yara iyileştirici özelliğinden dolayı halk arasında tedavide kullanılmaktadır [44].
77. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı achıllea türleri uçucu yağlarının kimyasal bileşimlerinin ve eser elementlerinin tayini - Sayfa 23
7 Karaalp ve arkadaşları, 13 Achillea türünden (A. multifida (DC.) Boiss., A teretifolia Waldst.&Kitt., A. schischkinii Sosn., A. setacea Waldst.&Kitt., A. crithmifolia Waldst.&Kitt., A. falcata L.,A. biebersteinii Afan, A. coarctata Poir., A. millefolium L. subsp. pannonica (Scheele) Hayek., A. clypeolata Sm., A. kotschyi Boiss. subsp. kotschyi, A. phyrigia Boiss.&Bal,. ve A. nobilis L. subsp. n...
Bazı achıllea türleri uçucu yağlarının kimyasal bileşimlerinin ve eser elementlerinin tayini - Sayfa 21
5 armenorum, sahip olduğu güzel kokusundan dolayı yörede “baytaran” adı ile oldukça iyi bilinen bir türdür (20). Achillea türü ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Bunların bazıları; Bağcı ve arkadaşları, Elazığ da yetişen iki Achillea (Achillea wilhelmsii ve A. schischkinii) türünden su distilasyonu ile elde ettikleri uçucu yağların GC ve GCMS ile analizleri sonucunda, sırasıyla otuz iki ve...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antimikrobiyal
uçucu
candida
yağın
albicans
aktiviteleri


7. SAYFA ICERIGI

türlerinden A. sibiricanın ise A. biserrata ve A. filipendulinadan ayrıldığını belirlemişlerdir [47].
Çeşitli etkileri nedeniyle halk ilacı olarak kullanıldığı bilinen farklı Achillea türlerinin bazı ekstraktlarının ve uçucu yağlarının antimikrobiyal aktiviteleri rapor edilmiş ve birçok araştırmanın konusu olmuştur.
İsrailde Barel ve arkadaşları 2002 yılında yaptıkları araştırmada Achillea fragrantissimadan elde edilen uçucu yağın farklı gram (+), gram (-) bakteriler ve Candida albicans üzerine etkisini araştırmışlardır. Elde edilen yağı, silika jel kolonda petrol eterinde (30C40C) eter gradiyenti aracılığı ile fraksiyonlamışlardır. Daha az polar bileşik içeren iki fraksiyon sadece Candida albicans üzerinde, daha fazla polar bileşik içeren fraksiyonların ise test edilen bütün mikroorganizmaların gelişimini inhibe ettiğini belirtmişlerdir. Bu bileşiklerden birini de terpinen-4-ol olarak tanımlamışlardır. Ticari olarak elde edilen terpinen-4-ol ünde de aynı antimikrobiyal aktiviteyi gösterdiğini kaydetmişlerdir [48].
Barbour ve arkadaşları, Lübnanda yabanil yetişen ve halk ilacı olarak kullanılan 27 bitki türünün farklı kısımlarından elde edilen su ve metanol ekstraktlarının in-vitro koşullarda antimikrobiyal özelliklerini araştırmışlardır. İki farklı lokaliteden toplanan Achillea damascenanın su ekstraktı test mikroorganizmalarından sadece Staphylococcus aureus üzerinde etkili olurken, metanol ekstratının E. coli hariç tüm test mikroorganizmaları üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir [7].
Achillea mitolojik bir geçmişe de sahiptir. Günümüze kadar gelen bilgilere göre; İlyada Destanı kahramanlarından Achillesin savaşlardan sonra kanamalarını durdurmaları ve yaralarını iyileştirmeleri için bu bitkilerden askerlerine dağıttığı bilinmektedir. O zamanlardan beri bu cins Achillesden dolayı Achillea adı ile anılmıştır. Günümüzde de hala yara iyileştirici özelliğinden dolayı halk arasında tedavide kullanılmaktadır [44].
7single.php