aktiviteleri 6 bakteriye karşı değerlendirildiğinde A. holosericea inaktifken diğer ikisinin özellikle gram (-) türlere olmak üzere güçlü bir etkiye sahip olduğunu gözlemlemişlerdir. A. fraasiinin uçucu yağının ayrıca test edilen patojenik funguslara karşı da aktivite gösterdiğini tespit etmişlerdir [15].
2003de Sökmen ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, A. sintenisii Hub. Mor.un uçucu yağının, metanol ekstraktının suda çözünebilir ve çözünemez kısımlarının 12 bakteri ve iki mayaya karşı antimikrobiyal aktivitelerini ayrı ayrı denemişlerdir. Metanol ekstraktının suda çözünebilir fraksiyonunda aktivite gözlenmezken suda çözünemeyen fraksiyonun ve uçucu yağın antimikrobiyal aktivitesinin olduğunu rapor etmişlerdir. Uçucu yağın aktivitesinin suda çözünemeyen fraksiyondan fazla olduğunu belirlemişlerdir. GC/MS analiziyle kimyasal kompozisyonunu aydınlatmışlar elde edilen sonuçlara göre ana bileşenlerin aktivitelerini de ayrıca araştırmışlardır [101].
Özellikle insan patojeni olan birçok mikroorganizmanın, günümüzde kullanılan antimikrobiyal ilaçlara karşı direnç kazanmaları, yeni ve etkin ilaç moleküllerinin araştırılmasını gerekli hale getirmiştir. Son zamanlarda bu etkili moleküllerin keşfedilmesinde, kullanım kolaylıklarından dolayı bitkisel materyaller önem kazanmıştır. Tıbbi bitki ürünlerinden olan uçucu yağların tedavi konusunda dikkati çeken özelliklerinin bulunmasından dolayı, bu ürünlerin değerlendirilmesinin bilimsel ve ekonomik açıdan oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmamamızda elde ettiğimiz sonuçlar; Achillea uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin olduğunu göstermiştir. Bu uçucu yağların farmakolojik ve toksikolojik özelliklerinin kapsamlı bir şekilde araştırılmasıyla tıp, kozmetik ve endüstriyel alanlarda kullanım olanaklarının doğacağını düşünmekteyiz.
7070. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Papaver somniferum L. çiçeklerinin esansiyel yağ içeriği, antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 50
farklı yöntemle test etmişlerdir. Su ekstraktının diğer ekstraktlar (hekzan, diklormetan, etil asetat ve metanol) ve yağa göre daha iyi aktivite gösterdiğini bulmuşlardır. Okoh ve arkadaşları (2010), Rosmarinus officinalis L. esansiyel yağını hidrodistilasyon ve çözücüsüz mikrodalga ekstraksiyon metodu ile elde etmişler ve elde edilen esansiyel yağın kimyasal bileşimini GC-MS ile tespit etmişlerd...
Diyarbakır ve çevresinde yetişen Cynara syriaca metanol ekstraktının antioksidan, antimikrobiyal ve mutajenik aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 22
Nurhüda KARAŞİN Staphylococcus aureus 25923, Staphylococcus pyogenes ATCC19615 and Candida albicans ATCC10231 test suşlarına karşı disk difüzyon metodu ile ve antioksidan aktivite dipikilhidrazil (DPPH) radikal temizleme metodu ile belirlenmiştir. Uçucu yağın 5 ve 10 μl konsantrasyonlarda ki deneylerinde S. pyogenes, S. aureus, C. albicans ve E. coli’ e karşı güçlü antimikrobiyal aktivite gösterd...
Ardahan yöresinde yetişen Lamıaceae (Labıatae) familyasına ait bazı türlerin biyoaktiviteleri - Sayfa 97
3.4. Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları Bitkilerin mikroorganizmaları öldürücü ve insan sağlığı için önemli olan özellikleri 1926 yılından bu yana laboratuarlarda araştırılmaktadır (Vonderbank, 1949; Diğrak ve ark., 1999a). Bu çalışmada bitkilerin farklı kısımlarının teker teker nasıl bir antimikrobiyal aktivite gösterdiklerini anlayabilmek için her kısım için ayrı ayrı antimikrobiyal aktivite ...

70. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antimikrobiyal
bitki
metanol
aktivite
karşı
bakteri


70. SAYFA ICERIGI

aktiviteleri 6 bakteriye karşı değerlendirildiğinde A. holosericea inaktifken diğer ikisinin özellikle gram (-) türlere olmak üzere güçlü bir etkiye sahip olduğunu gözlemlemişlerdir. A. fraasiinin uçucu yağının ayrıca test edilen patojenik funguslara karşı da aktivite gösterdiğini tespit etmişlerdir [15].
2003de Sökmen ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, A. sintenisii Hub. Mor.un uçucu yağının, metanol ekstraktının suda çözünebilir ve çözünemez kısımlarının 12 bakteri ve iki mayaya karşı antimikrobiyal aktivitelerini ayrı ayrı denemişlerdir. Metanol ekstraktının suda çözünebilir fraksiyonunda aktivite gözlenmezken suda çözünemeyen fraksiyonun ve uçucu yağın antimikrobiyal aktivitesinin olduğunu rapor etmişlerdir. Uçucu yağın aktivitesinin suda çözünemeyen fraksiyondan fazla olduğunu belirlemişlerdir. GC/MS analiziyle kimyasal kompozisyonunu aydınlatmışlar elde edilen sonuçlara göre ana bileşenlerin aktivitelerini de ayrıca araştırmışlardır [101].
Özellikle insan patojeni olan birçok mikroorganizmanın, günümüzde kullanılan antimikrobiyal ilaçlara karşı direnç kazanmaları, yeni ve etkin ilaç moleküllerinin araştırılmasını gerekli hale getirmiştir. Son zamanlarda bu etkili moleküllerin keşfedilmesinde, kullanım kolaylıklarından dolayı bitkisel materyaller önem kazanmıştır. Tıbbi bitki ürünlerinden olan uçucu yağların tedavi konusunda dikkati çeken özelliklerinin bulunmasından dolayı, bu ürünlerin değerlendirilmesinin bilimsel ve ekonomik açıdan oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmamamızda elde ettiğimiz sonuçlar; Achillea uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin olduğunu göstermiştir. Bu uçucu yağların farmakolojik ve toksikolojik özelliklerinin kapsamlı bir şekilde araştırılmasıyla tıp, kozmetik ve endüstriyel alanlarda kullanım olanaklarının doğacağını düşünmekteyiz.
70single.php