5. KAYNAKLAR
[1] Tepe, B., Lamiaceae Familyasına Ait Bazı Bitki Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, (2000).
[2] Ceylan, A., Tıbbi Bitkiler I, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Bornova, İzmir, (1995) 312.
[3] Baytop, T., Bitkiler Hakkında Anadolu Halkı Arasındaki Bilgilerin Kaynakları, XII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, Ankara, (1989).
[4] Baytop, T., Türkiyede Bitkiler İle Tedavi Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul (1999), 3.
[5] Lietava, J., Medicinal plants in a Middle Paleolithic Grave Shanidar IV?, Journal of Ethnopharmacology, 35, 3, (1992) 263.
[6] Kara, A., Bazı Şifalı Bitkilerin Helicobacter pylorinin İn-vitro Üremesi Üzerine Etkileri ve Antioksidant Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, (2002).
[7] Barbour, E. K., Sharif, M. A., Sagherian, V. K., Harbe, A. N. and Talhouk,S. N., Screening of selected indigeneous plants of Lebanon for antimicrobial activity, Journal of Etnopharmacology, 93,(2004) 1.
[8] Cowan, M. M., Plant products as antimicrobial agents, Clinical Mikrobiology Review, 12, (1999) 546.
[9] Teixeira, R. O., Camparoto, M. L., Mantovani, M. S. and Vicentini, V. E. P., Assessment of medicinal plants, Psidium guajava L. and Achillea millefolium L., in vitro and in vivo assays, Genetics and Molecular Biologi, 26, 4, (2003) 551.
[10] Ishii, R., Yoshikawa, H., Minakata, N. T., Kamura, K. and Koda, T., Specificity of bio-antimutagens in the plant kingdom, Agricultural and Biological Chemistry Journal, 48, (1984) 2587.
7171. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Satureja spicigera (C. Koch) Boiss. (Trabzon kekiği)'nın mikroçoğaltımı ve in vitro koşullarda üretilen bitkiciklerin fenolik bileşiklerinin analizi Micropropagation of - Sayfa 84
69 Baser, K., H., C., 2002. Aromatic biodiversity among the flowering plant taxa of Turkey, Pure Appl. Chem., 74, 4, 527. Baytop, T., 1980. Genel Farmakognozi, İstanbul Üniversitesi Yayınları. Baytop, A., 1983. Farmasötik Botanik. İstanbul Üniv. Eczacılık Fak. Yayınları, 36, 282285. Baytop, T., 1984. Türkiye‟de Bitkilerle Tedavi, İst. Ünv. Yay., İstanbul, 216 s. Baytop, T., 1984. Türkiye‟de B...
Eskişehir koşullarında yetiştirilen reyhan (Ocimum basilicum L.) bitkisinin bazı bitkisel özelliklerinin ve diurnal varyabilitesinin belirlenmesi - Sayfa 113
KAYNAKLAR DİZİNİ 96 Açıkgöz, N., 1993, Tarımda araştırma ve deneme metodları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi No:478, İzmir, 80-81 s. Arabacı, O. ve Bayram, E., 2004, The effect of nitrogen fertilization and different plant densities on some agronomic and technologic characteristic of Ocimum basilicum L. (Basil), Journal of Agronomy 3(4):255-262. Baydar, H., 2013, Tıbbi ve Aromatik Bitki...
Bazı süs bitikisi ekstraksiyonlarının antibakteriyel ve antifungal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 59
5. KAYNAKLAR Alfani A., Ligrone R., De Santo A., Fioretto A. 1998. Histochemistry, ultrastructure and possible significance of dead parenchyma cells with specialized walls in the leaf and rhizome of Sansevieria. Napoli/ İtaly. Aydın B.D., 2008. Bazı Tıbbi Bitki ve Baharatların Gıda Patojenleri Üzerine Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni v...

71. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

plant
bitki
plants
üniversitesi
fakültesi
bitkiler


71. SAYFA ICERIGI

5. KAYNAKLAR
[1] Tepe, B., Lamiaceae Familyasına Ait Bazı Bitki Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, (2000).
[2] Ceylan, A., Tıbbi Bitkiler I, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Bornova, İzmir, (1995) 312.
[3] Baytop, T., Bitkiler Hakkında Anadolu Halkı Arasındaki Bilgilerin Kaynakları, XII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, Ankara, (1989).
[4] Baytop, T., Türkiyede Bitkiler İle Tedavi Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul (1999), 3.
[5] Lietava, J., Medicinal plants in a Middle Paleolithic Grave Shanidar IV?, Journal of Ethnopharmacology, 35, 3, (1992) 263.
[6] Kara, A., Bazı Şifalı Bitkilerin Helicobacter pylorinin İn-vitro Üremesi Üzerine Etkileri ve Antioksidant Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, (2002).
[7] Barbour, E. K., Sharif, M. A., Sagherian, V. K., Harbe, A. N. and Talhouk,S. N., Screening of selected indigeneous plants of Lebanon for antimicrobial activity, Journal of Etnopharmacology, 93,(2004) 1.
[8] Cowan, M. M., Plant products as antimicrobial agents, Clinical Mikrobiology Review, 12, (1999) 546.
[9] Teixeira, R. O., Camparoto, M. L., Mantovani, M. S. and Vicentini, V. E. P., Assessment of medicinal plants, Psidium guajava L. and Achillea millefolium L., in vitro and in vivo assays, Genetics and Molecular Biologi, 26, 4, (2003) 551.
[10] Ishii, R., Yoshikawa, H., Minakata, N. T., Kamura, K. and Koda, T., Specificity of bio-antimutagens in the plant kingdom, Agricultural and Biological Chemistry Journal, 48, (1984) 2587.
71single.php