[11] Hoyos, L. S., Au, W. W., Heo, M. Y., Morris, D. L. and Legator M. S., Evaluation of the genotoksik effects of a folk medicine, Petiveria alliacea, Mutation Research, 280, (1992) 29.
[12] Yeşilada, E., Hekim, Alternatif Tedavi ve Modern Tıp, Sted, 11, 6, (2002) 223.
[13] Çubukçu, B., Meriçli, A. H., Mat, A., Sarıyar, G., Sütlüpınar, N. ve Meriçli, F., Fitoterapi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul, (2002), 1.
[14] Sigaroodi, K., Interactions of herbs with Conrentional Drugs, J. of Medicinal Plants, 6, (2003).
[15] Magiatis, P., Skaltsounis, A. L., Chinou, I. and Haroutounian, S. A., Chemical composition and in-vitro antimicrobial activity of the essential oils of three Greek Achillea species, Z.Naturforsch, 57, (2002) 287.
[16] Başer, H. C. B., Aromatic biodiversity among the flowering plant taxa of Turkey, Pure Appl. Chem., 74, 4, (2002) 527.
[17] Yakar, N. ve Bilge, E., Genel Botanik, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Gençlik Basımevi, İstanbul, (1987) 25.
[18] Sunam, G., Genel Farmakoloji, Kurtuluş Matbaası, İstanbul, (1968) 458.
[19] Baytop, T., Farmakognazi Ders Kitabı, 1, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul, (1980) 156.
[20] Şarer, E., Kalaycıoğlu, A. ve Öner, C., Uçucu Yağların Biyolojik Etkileri ve Tedavide Kullanılmaları, 9. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, Eskişehir, (1992) 455.
[21] Hammer, K. A., Corsan, C. F. and Riley, T. V., Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts, J.Appl. Microbiol., 86, (1999) 985.
[22] Cosentino, S., Tuberosa C. I. G., Pisano, B., Sata, M., Mascia, V., Arzedi, E. and Palmas, F., In- vitro antimicrobial activity and chemical composition of Sardinian Thymus essential oils, Lett. Appl.Mikrobiol., 29 (1999) 130.
[23] Kıvanç, M. ve Akgül, A., Antibacterial activities of essential oils from Turkish spesies and Citrus, Flovour and Fragrance Journal, 1, (1986) 175.
7272. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Üç Thymus L. türüne ait özüt ve uçucu yağların biyolojik aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 81
68 Chung, S.K., Osawa, T. ve Kawakishi, S., 1997. Hydroxyl radical-scavenging effects of spices and scavengers from brown mustard (Brassica nigra). Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 61, 118–123. Cosentino, S., Tuberoso, C.I.G., Pisano, B., Satta, M., Mascia, V., Arzedi, E. ve Palmas, F., 1999. In vitro antimicrobial activity and chemical composition of Sardinian Thymus essential oils. L...
Salvia sclarea L. bitkisinin uçucu yağ bileşimi ve antimikrobiyal etkisi üzerine araştırmalar - Sayfa 84
15. Duke, J.A., Bogenschutz-Godwin, M.J., Cellier, J., Duke, P.A.K.: Handbook of Medicinal Herbs, Second Edition, London: CRC Press, pp.199, 2002 16. Çubukçu, B., Sanyar, G., Meriçli, A.H., Sütlüpınar, N., Mat, A., Meriçli, F.: Fitoterapi, İstanbul: İ.Ü.Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, pp.140, 2002 17. Gürkan, E., Öndersev, D.V., Ulusoylu, M., Göztaş, Z., Dinçşahin, N.: Bitkisel Tedavi, İstanbul: Ma...
Bazı bitki ekstraktlarının mısır ve buğday danelerinde farklı depolama şartlarında aflatoksin üreten küfler üzerine etkileri - Sayfa 135
Aureli P, Costantini A. ve Zolea S, 1992. Antimicrobial Activity Of Some Essential Oils Against paeni B. larvae The Casual Agent Of American Foulbrood Disease. Journel Of Food Protection, Vol, 55, 344-348. Azaz A.D, Irtem H. A, Kurtçuoğlu M, ve Başer K. H. C, 2003. Composition and the in vitro Antimicrobial Activities of the Essential Oils of some Thymus Species. Z. Naturforsch. 59 c; received Ap...

72. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

from
oils
essential
activity
antimicrobial
composition


72. SAYFA ICERIGI

[11] Hoyos, L. S., Au, W. W., Heo, M. Y., Morris, D. L. and Legator M. S., Evaluation of the genotoksik effects of a folk medicine, Petiveria alliacea, Mutation Research, 280, (1992) 29.
[12] Yeşilada, E., Hekim, Alternatif Tedavi ve Modern Tıp, Sted, 11, 6, (2002) 223.
[13] Çubukçu, B., Meriçli, A. H., Mat, A., Sarıyar, G., Sütlüpınar, N. ve Meriçli, F., Fitoterapi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul, (2002), 1.
[14] Sigaroodi, K., Interactions of herbs with Conrentional Drugs, J. of Medicinal Plants, 6, (2003).
[15] Magiatis, P., Skaltsounis, A. L., Chinou, I. and Haroutounian, S. A., Chemical composition and in-vitro antimicrobial activity of the essential oils of three Greek Achillea species, Z.Naturforsch, 57, (2002) 287.
[16] Başer, H. C. B., Aromatic biodiversity among the flowering plant taxa of Turkey, Pure Appl. Chem., 74, 4, (2002) 527.
[17] Yakar, N. ve Bilge, E., Genel Botanik, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Gençlik Basımevi, İstanbul, (1987) 25.
[18] Sunam, G., Genel Farmakoloji, Kurtuluş Matbaası, İstanbul, (1968) 458.
[19] Baytop, T., Farmakognazi Ders Kitabı, 1, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul, (1980) 156.
[20] Şarer, E., Kalaycıoğlu, A. ve Öner, C., Uçucu Yağların Biyolojik Etkileri ve Tedavide Kullanılmaları, 9. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, Eskişehir, (1992) 455.
[21] Hammer, K. A., Corsan, C. F. and Riley, T. V., Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts, J.Appl. Microbiol., 86, (1999) 985.
[22] Cosentino, S., Tuberosa C. I. G., Pisano, B., Sata, M., Mascia, V., Arzedi, E. and Palmas, F., In- vitro antimicrobial activity and chemical composition of Sardinian Thymus essential oils, Lett. Appl.Mikrobiol., 29 (1999) 130.
[23] Kıvanç, M. ve Akgül, A., Antibacterial activities of essential oils from Turkish spesies and Citrus, Flovour and Fragrance Journal, 1, (1986) 175.
72single.php